Transformace

Z WikiSkript
Transformace
  • Je to přenos dědičných vlastností z jednoho kmene mikrobů na druhý.
  • Probíhá při ní zpětná rekombinace geneticky aktivního materiálu, při které jsou izolované, nebo z donorových buňek uvolněné alely přenášeny do buněk recipientních, prostřednictvím DNA.
  • Přenos genetické informace do bakterie přímo z DNA, vnesení plazmidu do bakterie v rámci klonování.
  • Dárcovská DNA se váže na buněčný povrch, jedno vlákno je rozloženo, druhé pomocí přenašeče do buňky.
  • Tuto schopnost má jen každá 1000. bakterie.
  • U grampozitivních vyžadována přítomnost kompetenčního faktoru.
  • Běžně např. u hemofilů a neisserií.
  • Přenášejí se geny pro virulenci, rezistenci.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 14.03.2010]. <http://www.stefajir.cz>.