WikiSkripta:WikiSkripta nejsou Wikipedie

Z WikiSkript

Co je Wikipedie

Wikipedie je internetová encyklopedie. Články, které jsou v ní uloženy, by proto měly být psány encyklopedickým stylem a splňovat řadu nároků kladených na encyklopedický článek – např. požadavky na encyklopedickou významnost, délku článku, či zákaz použití primárních zdrojů (tj. výsledků výzkumu, který ještě nebyl dostatečně ověřen, a které ještě nejsou všeobecně přijímány). Kromě toho není ve Wikipedii dovoleno jakkoli vyjadřovat subjektivní názor, byť by šlo o pohled experta na určitou problematiku.


Pencil.png upravit

Proč vznikají WikiSkripta

WikiSkripta jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. WikiSkripta byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR a jsou součástí projektu MEFANET – sítě propojující lékařské fakulty v České republice a na Slovensku. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. O podporu autorů a dodržování úrovně a pravidel se stará redakce.

Do tvorby výukových materiálů se můžete zapojit i Vy. Už bez přihlášení můžete opravovat drobné chyby v textu. Pro větší editace a příspěvky je vhodné se zaregistrovat. Pokud máte znalosti práce ve wiki, nebo Vás tento způsoby vytváření výukových materiálů zajímá, můžete se stát členem wiki-týmu a pomáhat s redakcí a tvorbou WikiSkript (redakce@wikiskripta.eu).

Hlavním přínosem WikiSkript je zjednodušení tvorby učebních materiálů, snadná aktualizace a inspirující spolupráce s podobně zaměřenými lidmi. Text nemá mít formu encyklopedie, ale spíše pomocí krátkých článků skládat text podobný kapitolám v učebnici – tvořit WikiSkripta.

Zveme Vás k účasti na tomto vzrušujícím projektu a těšíme se na Vaše příspěvky.

redakce@wikiskripta.eu

V čem se liší filosofie WikiSkript od Wikipedie
WikiSkripta ≠ Wikipedie

Hlavním účelem WikiSkript je zjednodušení přípravy učebních materiálů, jejich úpravy a aktualizace. Cílem není vytvoření encyklopedie a články proto nemusejí odpovídat nárokům kladeným na encyklopedické dílo; spíše se budou podobat kapitolám v učebnici.

Přestože pravidla a doporučení platná ve Wikipedii jsou do značné míry platná obecně pro tvorbu jakéhokoliv odborného textu a ve většině případů bude vhodné je dodržet i při vkládání článků do WikiSkript, měli by autoři v první řadě myslet na budoucí užití svého textu při výuce na lékařských fakultách. Forma článků musí být taková, aby s jejich pomocí byla tvorba učebních pomůcek i jejich další použití co nejpřínosnější a nejefektivnější.

Protože výuka musí sledovat nejnovější vědecké poznání, je třeba používat i údajů z výzkumu (tzn. neplatí absolutní zákaz použití primárních zdrojů). Samozřejmě musí být zachován kritický přístup k jejich uvádění, data by měla být ověřitelná a vždy by měl být citován zdroj. Adekvátnost primárních dat by vždy měl posoudit odborník s dostatečnou erudicí v oboru. Při zachování podobných principů se v odůvodněných případech může ve WikiSkriptech objevit i expertní názor na určitou otázku.

Komunita, která tvoří WikiSkripta, je menší než počet aktivních přispěvatelů české Wikipedie, ale vzhledem úzkému tématickému zaměření projektu a zapojení všech lékařských fakult je rozšíření komunity velmi povzbudivé. Při opravování nepřesností a případných chyb zanesených do WikiSkript se nepočítá jen s mechanismy založenými na velkém počtu členů komunity, ale i s mechanizmem ověřování článku učitelem. (podrobněji v článku WikiSkripta:Organizace).

Kontrola učitelem a hodnocení článků
  • Články ve WikiSkriptech jsou pravidelně kontrolovány redakcí i odborníky různých oborů. Články zkontrolované učitelem jsou vždy označeny symbolem Zkontrolováno.png.
  • Články ve WikiSkriptech je možné snadno hodnotit hvězdičkami. Ty se nachází v pravém horním rohu každého článku. Seznam nejlépe hodnocených článku naleznete na

stránce hodnocení článků.

Jak si stojí WikiSkripta vůči ostatním medicínským wikiprojektům?
Projekt URL Editační aktivita Články Editace Uživatelé Jazyk Software
AIDS Wiki [1] inactive 604 1670 4 English MediaWiki 1.23.6
Ask Dr Wiki [2] inactive 1408 6727 25272 English MediaWiki 1.11.0
Biomedizinisches Wiki [3] inactive 75 2713 10258752 German MediaWiki 1.19.24
Cancer Guidelines Wiki [4] active 19 416705 3717 English MediaWiki 1.26.3
Clinfowiki [5] less active 1542 31782 1321 English MediaWiki 1.22.4
Diabetes Wiki [6] inactive 192 5184 12250330 English MediaWiki 1.19.24
ECGpedia [7] inactive 1064 15553 546 English MediaWiki 1.28.0
European Union Wiki [8] inactive 138 3962 73 English MediaWiki 1.19.0
EyeWiki [9] active 511 26029 1376 English MediaWiki 1.25.2
Ganfyd [10] less active 10227 63321 449 English MediaWiki 1.16.5
Healthpages.wiki [11] active 81583 355532 672 English MediaWiki 1.28.0
HemOnc.org - A Hematology Oncology Wiki [12] active 710 13869 1104 English MediaWiki 1.27.1
HLWIKI Canada [13] active 1052 149957 541 English MediaWiki 1.20.5
Libre Pathology [14] active 2146 47503 53 English MediaWiki 1.27.3
Medical Imaging [15] inactive 27 2026 12354415 English MediaWiki 1.19.24
Medic Wiki [16] less active 107 4946 12497321 English MediaWiki 1.19.24
Mediwiki - Wiki des ECN medecine [17] inactive 216 6345 1777 French MediaWiki 1.24.2
Mediwikis [18] less active 534 9733 3095 English MediaWiki 1.25.3
MedRevise [19] inactive 607 115056 253595 English MediaWiki 1.26.2
Oncologik [20] less active 34 60943 303 French MediaWiki 1.22.7
OncoWiki [21] less active 114 458 3 English MediaWiki 1.26.3
OpenWetWare [22] active 29214 999706 16793 English MediaWiki 1.13.2
PflegeWiki [23] active 7284 164805 4814 German MediaWiki 1.26.4
Psychology Wiki [24] less active 34203 176178 12497321 English MediaWiki 1.19.24
The Quality of Medical Data [25] inactive 13 2090 12250330 English MediaWiki 1.19.24
WikEM [26] active 3438 92749 32416 English MediaWiki 1.26.3
wikidoc [27] active 120189 1215945 8007 English MediaWiki 1.28.0
Wikiecho [28] inactive 85 9685 12212 English MediaWiki 1.19.3
WikiKidney [29] inactive 20 2831 22 English MediaWiki 1.19.3
WikiLectures [30] less active 946 26761 3073 English MediaWiki 1.24.0
WikiSkripta [31] active 9084 388712 15860 Czech MediaWiki 1.24.0
WikiMD free medical encyclopedia [32] inactive 5450 99067 5 English MediaWiki 1.22.2

Data pocházejí ze dne 18.6.2017.

Odkud přistupují uživatelé

Pomocí Google Analytics lze o provozu WikiSkript zjistit zajímavosti, např. jaké je geografické rozložení čtenářů.

Podrobnější informace