Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=changecontentmodel

(main | changecontentmodel)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: MediaWiki
  • Licence: GPL-2.0-or-later

Change the content model of a page

Parametry:
title

Title of the page to change the contentmodel of. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to change the contentmodel of. Cannot be used together with title.

Type: integer
summary

Edit summary and log entry reason

tags

Change tags to apply to the log entry and edit.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.):
model

Content model of the new content.

This parameter is required.
Jedna z následujících hodnot: GadgetDefinition, GeoJSON, GeoJson, Scribunto, css, javascript, json, sanitized-css, text, wikitext
bot

Mark the content model change with a bot flag.

Type: boolean (details)
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.