Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=echomute

(main | echomute)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: Echo
  • Licence: MIT

Mute or unmute notifications from certain users or pages.

Parametry:
type

Which mute list to add to or remove from

This parameter is required.
Jedna z následujících hodnot: page-linked-title, user
mute

Pages or users to add to the mute list

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
unmute

Pages or users to remove from the mute list

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou.
Maximum number of values is 50 (500 for clients allowed higher limits).
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

This parameter is required.