Šablona:Cc

Z WikiSkript

Šablona {{cc}} slouží ke snadnému uvolnění nahraných souborů pod některou z licencí Creative Commons. Licence Creative Commons pomáhají legálně šířit znalosti a kreativní díla.

Popis licencí

Licence Creative Commons se skládají ze čtyř volitelných prvků, které lze do jisté míry kombinovat.

 • Attribution BY (Attribution) = při použití díla je povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit případné změny
 • NonCommercial NC (NonCommercial) = je zakázáno užívat dílo pro komerční účely
 • NoDerivatives ND (NoDerivatives) = nesmí se říšit upravená díla odvozená z takto označeného souboru
 • ShareAlike SA (ShareAlike) = při použití díla je povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit případné změny

Dané body lze téměř libovolně kombinovat, čímž vznikají licence, jak si ukážeme v další sekci. Nicméně pamatujte, že výše uvedené podmínky jsou jen náčrt bodů licence, podrobnosti najdete na stránkách projektu Creative Commons.

Mimo tyto body ještě stojí licence CC0 CC0 1.0 Universal, která označuje dílo uvolněné jako tzv. volné dílo.

Pokaždé, když se rozhodnete některé dílo označit šablonou {{cc}}, zamyslete se, prosím, zda na označení máte právo a zda nahrávaný obsah odpovídá podmínkám WikiSkript.

Použití

Při nahrávání souborů do WikiSkript je součástí formuláře i políčko pro zadání licence. Ze seznamu lze vybrat některé nejpoužívanější licence. Pokud chcete soubor uvolnit pod jinou licencí, můžete použít následující kódy na stránce souborů:

Obecná skladba parametrů šablony je následující (první dva prvky jsou povinné

{{cc | zkratka prvků | číslo verze | kód země}}

Nejnovější mezinárodní licence Creative Commons

 • Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0): {{cc|by|4.0}}
 • Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0): {{cc|by-nc|4.0}}
 • Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0): {{cc|by-sa|4.0}}
 • Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0): {{cc|by-nd|4.0}}
 • Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0): {{cc|by-ns-sa|4.0}}
 • Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0): {{cc|by-nc-nd|4.0}}

Starší licence verze 3.0 pro Českou republiku

 • Creative Commons Uveďte původ 3.0 Česká republika (CC BY 3.0 CZ): {{cc|by|3.0|cz}}
 • Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika (CC BY-NC 3.0 CZ): {{cc|by-nc|3.0|cz}}
 • Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika (CC BY-SA 3.0 CZ)): {{cc|by-sa|3.0|cz}}
 • Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika (CC BY-ND 3.0 CZ): {{cc|by-nd|3.0|cz}}
 • Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika (CC BY-NC-SA 3.0 CZ): {{cc|by-nc-sa|3.0|cz}}
 • Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika (CC BY-NC-ND 3.0 CZ): {{cc|by-nc-nd|3.0|cz}}

Public domain (CC0) licence

 • Creative Commons CC0 1.0 Univerzální (CC0 1.0) Potvrzení o statusu volného díla: {{cc|zero|1.0}}