Šablona:Redakce/dokumentace

Z WikiSkript

Jak vložit šablonu redakce

Všem redaktorům se v editační liště WikiEditoru v sekci Redakční nástroje zobrazí tlačítko Šablona Redakce. Tímto tlačítkem můžete vkládat redakční šablonu se všemi jejími současnými parametry.

Vložit nebo nevložit?

Při redakční činnosti je velmi důležité postupovat podle určitých pravidel a zvyklostí. V první řadě nám jde o to, abychom nevystrašili vkladatele článku zbytečnými zásahy do něj, ale také do diskuse k němu. Pokud v ní najde šablonu redakce může se úzkostlivější člověk i přes její nynější přátelštější podobu domnívat, že by do svého článku již neměl zasahovat, protože s ním redakce již nejspíš pilně pracuje. My ale převážně chceme, aby vkladatel s doplňováním informací do článku i nadále pilně pokračoval. Jedinou výjimkou je vandalismus – tam pilné doplňování chtěné rozhodně není ;-).


Šablonu redakce proto nevkládáme na diskusní stránky článků:

  1. obsahujících šablonu "Pracuje se";
  2. nově vzniklých (čekáme dva až tři dny);
  3. přesměrovávacích.
  4. Na diskusní stránky obrázků.

Šablonu redakce tedy vkládáme na diskusní stránky článků:

  1. starších více než dva či tři dny;
  2. dříve výhradně u článků tvořených nějakým wiki-zdatnějším redaktorem.

Podepisování jednotlivých parametrů

Pro podepisování jednotlivých parametrů v redakční šabloně je zaveden speciální redakční podpis. Ten vložíte tlačítkem Redakční podpis v editační liště WikiEditoru (v sekci Redakční nástroje).

Zdroje

Zdroje podepisujeme tehdy, pokud není článek ukraden odjinud, což provádíme pomocí tzv. Google search. Pokud je to možné, kontrolujte i zda není článek opsán například z uvedené knihy jako použité literatury. Pokud máte jakékoliv pochyby o daném článku, neváhejte to oznámit někomu dalšímu z redakce.

Citace

Citace jsou povinným údajem, kterým označujeme, že jsou v pořádku citace, reference a případně zdroje ze sekce Odkazy, tj. že jsou vloženy dle citačních šablon a u referencí, pokud to jde, je využito <ref name="..." />. Jen v takovém případě je správné podepsat tento parametr. Jedinou výjimkou je případ, kdy byl článek napsán některým z ověřených učitelů. V takovém případě parametr podepisujeme tak, že po vložení redakčního podpisu dopíšeme před jméno slovo "netřeba", které oddělíme čárkou.

| citace = netřeba, Květohlav, 12.11.2010

Kategorie

Kategorie podepisujeme tehdy, pokud je článek zařazen do správných kategorií. Nemůžeme samozřejmě vědět, zda by nebylo vhodné daný článek zařadit ještě třeba i do jiné kategorie, ale, pokud se nám osobně uvedené kategorie zdají správné a vystihující obsah daného článku, podepíšeme tento parametr.

Portály

Portály podepisujeme tehdy, pokud je na článek odkaz na nějakém portálu (možno i na více).

Synonyma

Synonyma podepisujeme tehdy, pokud jsou na článek vytvořena přesměrování, což lze zjistit při nahlédnutí do nástrojů v levém panelu WikiSkript a po klepnutí na možnost "Odkazuje sem", kde jsou případná přesměrování zobrazena. Pokud synonymní články neexistují, a ani existovat nebudou, protože je daný článek ani mít nemůže, podepíšeme parametr opět s dodatkem "netřeba", jak bylo popsáno výše u parametru citace.

Členění

Členění podepisujeme tehdy, pokud se nám zdá článek přehledný vzhledem ke své délce. Pokud je článek nepřehledný, protože je moc dlouhý, navrhneme jej rozdělit a tento parametr nepodepíšeme. Všeobecně lze říci, že by článek měl být maximálně jeden a půl stránky formátu A4. Toto pravidlo však neplatí vždy. U hesel a vypracovaných otázek ke zkoušce tento parametr pozbývá smyslu a podepisujeme jej tedy opět s dodatkem "netřeba", jak bylo popsáno výše u parametru citace.

Zkontrolujte a případně zvažte vložení infoboxu či navboxu.

Nadpisy

Nadpisy podepisujeme tehdy, pokud jsou nadpisy na správných úrovních a jsou logicky pojmenovány. Například by neměly být nadpisy psány samými velkými písmeny. Článek by nikdy neměl začínat nadpisem, zejména pak ne nadpisem stejného znění, jako je název článku. První úroveň je tzv. dvourovnásová. Výjimku z tohoto pravidla zajišťují vložené články, u kterých se často musí posunout úrovně nadpisů tak, aby byly správně v hlavním článku. Avšak i v tomto případě parametr podepíšeme. Pokud je použití nadpisů v daném článku nadbytečné, nebo dokonce nesmyslné, parametr podepíšeme opět s dodatkem "netřeba", jak bylo popsáno výše u parametru citace.


Nesmí se zapomínat na to, co má být smyslem článku ve WikiSkriptech – výuka medika a příprava k budoucímu povolání i ke zkoušce. Struktura článku i nadpisy by měly vést čtenáře k tomu, aby se nejprve učil to důležité. Proto by např. v článcích klinických předmětů (zejména interny) měla být struktura taková, že nebude opomenut „klinický obraz“, „diagnostika“, „diferenciální diagnostika“ a „léčba“ – ve shodě s požadavky zkoušejících i ve shodě s tím, co potřebuje lékař znát pro svou praxi. Ideálně by tyto části měly být na začátku článku. Chybí-li tyto části, je otázkou, zda parametr vůbec podepisovat, protože tyto části nutně musí ještě vzniknout a článek zatím není ve stavu ke kontrole.

Obrázky

Obrázky podepisujeme tehdy, pokud článek obsahuje vhodné obrázky ke svému obsahu. Pokud se jedná o článek, ke kterému obrázek vytvořit nelze, nebo je zbytečný, podepíšeme parametr opět s dodatkem "netřeba", jak bylo popsáno výše u parametru citace.

Licence

Licence podepisujeme tehdy, pokud je u všech obrázků uvedena správná licence, která je slučitelná s WikiSkripty. Pokud máte podezření na možné porušení autorských práv, informujte další členy redakce a parametr nepodepisujte. Pokud článek neobsahuje obrázky, podepíšeme parametr opět s dodatkem "netřeba", jak bylo popsáno výše u parametru citace.

Prolinkování

Prolinkování podepisujeme tehdy, pokud je článek dostatečně, avšak ne nadbytečně prolinkován. Článek by neměl být po prolinkování příliš červený, ale ani jeden prolink na stránce není v pořádku. Prolinkování by mělo být přiměřené. Do prolinkování také patří dohledání souvisejících materiálů na portálu MEFANET a přidání odkazů na ně.

Pravopis

Pravopis podepisujeme tehdy, pokud je správný :-). Více o pravopisu se dočtete v nápovědě.

Typografie

Typografii podepisujeme tehdy, pokud je správně. :-) Nejčastější chybou je používání spojovníků místo pomlček. Více o typografii naleznete v nápovědě.

CAVE!!! Je-li článek rozšířen či přepracován, je třeba vrátit podle okolností některé či všechny parametry ke kontrole (tj. smazat podpisy nebo jednoduše smazat starou a vložit novou redakční šablonu).

CAVE!!! Před podepsáním posledního parametru vždy zkontrolujte také všechny ostatní. Toto platí obzvláště v případě, jsou-li data podepsání některých parametrů výrazně starší než data zásadních editací článku. Do shrnutí editace následně napište redakce hotovo.