Bias selekční

Z WikiSkript

Heslo


Selekční (výběrový) bias je systematická chyba při výběru osob do studie. Např. pokud jsou ve studii případů a kontrol vybrány případy a kontroly tak, že nebudou reprezentovat nemocné a zdravé osoby téže populace, výsledek studie bude zkreslen. Stejně tak neúčast ve studii a ztráty osob v průběhu studie mohou vést k selekčnímu bias, pokud např. osoby odmítající účast ve studii jsou v průměru více nemocné, taková studie podhodnocuje prevalenci studovaných onemocnění.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroje

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LF UK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.
  • LE, Tao. First Aid for the USMLE Step 1 2013. 7. vydání. McGraw-Hill Companies, 2013. 694 s. s. 53. ISBN 978-0-07-180-232-1.
  • TUČEK, Milan, et al. Hygiena a epidemiologie : Učební texty UK. 1. dotisk 1. vydání vydání. Praha : Karolinum, 2012. 358 s. s. 265 - 266. ISBN 978-80-246-2025-1.