Diabetes mellitus, dyslipidemie, obezita (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Diabetes mellitus (DM)[upravit | editovat zdroj]

 • 1. typ − selektivní destrukce β-buněk pankreatu (autoimunita, LADA) − absolutní nedostatek inzulínu
 • 2. typ − inzulínová rezistence s relativním nedostatkem inzulínu
 • sekundární − pankreatogenní (op. odstranění pankreatu, destrukce zánětem, nádorem, úrazem) − nedostatečná nebo žádná sekrece inzulínu
 • gestačníhyperglykemie v průběhu těhotenství (nadměrná velikost plodu)
Příznaky diabetes mellitus

Porušená glukózová tolerance (IFG − rozmezí lačné glykemie 5,6−6,9 mmol/l, IPG − postprand. glykémie 2. hod. 7,8−10,9 mmol/l) DM (2).

 • Onemocnění je charakterizované hyperglykémií;
 • fyziologické rozmezí glykémie 3,9–5,5 mmol/l;
 • stanovení glykémie, inzulínu, C-peptidu, glykovaného hemoglobinu (glyk.Hb), event. protilátek (anti GAD, ICA) − dif.dg. DM.

Diagnostická kriteria[upravit | editovat zdroj]

 • Lačná glykémie > 7 mmol/l, postprandiální glykémie za 2 hod. > 11 mmol/l.

Vyšetření pacienta stran diabetických komplikací[upravit | editovat zdroj]

Anamnéza, vyšetření[upravit | editovat zdroj]

 • Polydipsie — nadměrná žízeň spojená s excesivním příjmem tekutin;
 • polyurie — nadměrné močení;
 • recidivující infekty bakteriální i mykotické — urogynekologické, respirační, kožní;
 • komplikace DM — oční, neurologické, nefrologické, angiologické, kardiologické vyš.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Dietní opatření − základní terapeutická modalita:

 1. normalizace lačné a postprandiální glykémie (obsah sacharidů v potravinách, rychlost vstřebávání sacharidů − glyk.index);
 2. dosažení optimálního složení krevních lipidů (^TAG, HDL);
 3. zajištění dostatečného přívodu energie;
 4. prevence a léčba pozdních komplikací.

Dieta[upravit | editovat zdroj]

 • 5−6 jídel/den − druhá večeře;
 • chlebové jednotky (výměnná jednotka, VJ);
  • VJ obsahuje 10−12 g sacharidů = 2 kostky cukru (redukční diabetická dieta se 175 g S/den = 16 VJ = 32 kostek cukru);
 • rozdíly v dietě u diabetika 1. a 2. typu.
Inzulín

Farmakoterapie[upravit | editovat zdroj]

 • PAD
  • ovlivnění inz. rezistence − biquanidy, thiazolidindiony (glitazony)
 • sekretagoga − deriváty sulfonylurey, nesulfonylureová (glinidy)
  • inhibice trávicích enzymů v GIT (α-glukosidázy, lipázy)
  • inhibitory dipeptydylpeptidázy IV (gliptiny)
 • inzulíny (humánní, rekombinantní, analoga)
Dyslipidémie (DLP)[upravit | editovat zdroj]

Dyslipidémie
 • Synonyma − dyslipoproteinemie, hyperlipidemie, hyperlipoproteinemie;
 • lipidogram (lipidový profil) − celkový cholesterol TC, triacylglyceroly TAG, low density lipoprotein LDL, high density lipoprotein HDL, apolipoprotein B (apo B), apolipoprotein AI (apo AI);
 • dyslipidemie (DLP) je charakterizována změněnou koncentrací cholesterolu a/nebo triacylglyceridů a/nebo HDL cholesterolu;
 • aterogenní lipidový fenotyp − TAG, jLDLsd, J.HDL.

Dělení[upravit | editovat zdroj]

 • etiologie
  • primární − faktory genetické a životospráva (složení i množství stravy, kouření, alkohol, fyzická aktivita a tělesná hmotnost)
  • sekundární − na rozvoji DLP se podílejí jiná onemocnění

Z praktického i terapeutického hlediska jsou DLP děleny na tři skupiny:

 1. izolovaná hypercholesterolemie
  • zvýšení celkového cholesterolu (TC), většinou ve frakci LDL cholesterolu (LDL−C), při normální koncentraci triacylglycerolů (TAG);
 2. izolovaná hypertriacylglycerolemie
  • zvýšení TAG v kombinaci s normální koncentrací cholesterolu (TC);
 3. kombinovaná hyperlipidemie
  • současné zvýšení TC i TAG.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Režimová opatření

 • dieta, zákaz alkoholu, kouření, pohybová aktivita.

Dieta

 • omezení příjmu tuků do 60 g/den, příjem cholesterolu 300 mg/den (vaječný žloutek obsahuje 250 mg), konzumace vlákniny 30 g/den − 500 g ovoce a zeleniny, zpracování potravin.

Farmakoterapie

 • statiny (atorva, simva, fluva, rosuvastatin)
 • fibráty (fenofibrát)
 • ezetimib
 • pryskyřice (Questran)
 • kombinované preparáty (simva/ezetimib)

Závěr[upravit | editovat zdroj]

Snaha dosáhnout cílových hodnot lipidogramu, váhy, TK − výrazné snížení kardiovaskulární morbidity a mortality.

Obezita[upravit | editovat zdroj]

Obezita
 • Nadměrné uložení tuku v organismu;
 • klasifikace kvantitativní (BMI), kvalitativní (androidní typ, gynoidní typ);
 • fyziolog. množství tuků v org. ženy 25−30 %, muži 20−25 %;
 • BMI = hmotnost (kg)/výška (m)2.

Klasifikace tělesné hmotnosti dle BMI[upravit | editovat zdroj]

Antropometrie

 • obvod pasu − místo měření: viditelný pás, event. ve vzdálenosti mezi lopatou kosti kyčelní a posledními žebry;
  • fyziologie − muži do 94 cm, ženy do 80 cm
 • 4 kožní řasy − bicipitalní, tricipitální, subkapsulární, suprailická;
 • bioimpedančně procento tuku.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Cílem redukce hmotnosti o 5−10 % a udržení této váhy;
 • významné snížení manifestace DM, hypertenze, nádorových onemocnění;
 • snížení mechanických komplikací obezity − onemocnění pohybového aparátu, dušnosti a syndrom spánkové apnoe.

Dietoterapie

 • redukční diety − pravidelnost, 5−6 jídel/den, vhodné zastoupení bílkovin, méně tuků, cukrů, omezení kuchyňské soli (605 kcal/den−1770 kcal/den)
 • farmakoterapie − antiobezitika: sibutramin, orlistat, rimonabant
 • fyzická aktivita − zátěžové vyšetření (ergometrie)

Metabolický syndrom (MS)[upravit | editovat zdroj]

Ravenův syndrom, syndrom X

 • dle IDF 2005: pas M 94 cm a více, Ž 80 cm a více, zvýšení TAG, arteriální hypertenze, DM nebo porušená glukózová tolerance
 • výrazné ovlivnění kvality života, zvýšení morbidity (komplikace DM, dyslipidemie...), mortality (KVO)

Anamnéza[upravit | editovat zdroj]

 • RA: DM, endokrinopatie, KVO, MS
 • OA: komorbidity − DM + komplikace, KVO, nefropatie, endokrinopatie, infekce
 • GA: porody, hmotnost plodu (více než 4 kg), potraty
 • Abusus: kouření, konzumace alkoholu, drogy
 • FA: kortikoidy, HAK, HST, tyroidální hormony, psychofarmaka, PAD, inzulín

Závěr[upravit | editovat zdroj]

 • komplexní přístup − psychologie, psychopatologie, pacientovy návyky, zázemí
 • úprava režimových opatření − fyzická aktivita
 • dietoterapie − vypracování jídelníčku


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • KAREN, Igor a Štěpán SVAČINA. Diabetes mellitus v primární péči. 2. vydání. Praha : Axonite CZ, 2014. ISBN 978-80-904899-8-1.
 • GANONG, William F, et al. Přehled lékařské fysiologie. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1995. 681 s. ISBN 80-85787-36-9.
 • SVAČINA, Štěpán. Poruchy metabolismu a výživy. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 505 s. ISBN 978-80-7262-676-2.