Diskuse s uživatelem:Kychot

Z WikiSkript

Archiv původní diskuse naleznete ZDE.

OK Kontrolujte, prosím, články!

Vážený pane doktore,
jako odborníkovi jsme Vám zpřístupnili tlačítko Button article de qualite.png Kontrola nad editačním oknem. Pomocí tohoto tlačítka můžete články ze svého oboru, které považujete za kvalitní a věcně správné, označit jako zkontrolované. Dáte tím studentům najevo, že mohou daný text bez obav použít při svém studiu.


Je to jednoduché!
Chcete-li označit článek jako zkontrolovaný, klepněte na záložku editovat. Až se otevře editační okno, umístěte kurzor na začátek článku, otevřete nabídku Kontrola článku a stiskněte tlačítko Button article de qualite.png.
Tlačítko se Vám nezobrazilo?
Pokud tlačítko nad editačním oknem nevidíte, je třeba ještě obnovit vyrovnávací paměť Vašeho prohlížeče (obvykle stisknutím Ctrl+F5 nebo Ctrl+R).
Nápověda
Stručný návod pro kontroly článků naleznete v nápovědě, podrobné informace si můžete přečíst v manuálu, zejména v sekci Pokyny pro učitele provádějícího kontrolu.

Děkujeme Vám za pomoc při zlepšování WikiSkript!
Pokud budete potřebovat s čímkoli pomoci, neváhejte kontaktovat redakci.
Věříme, že se pro Vás WikiSkripta stanou užitečným nástrojem.
ping--Juandev 21:13, 3. 11. 2008 (UTC)


A co Wiki 2[upravit | editovat zdroj]

Tak co jak to vypadá? Sice je to dvojka, ale zas je to jak Web 2.0:-)--Juandev 21:13, 3. 11. 2008 (UTC)

Z diskuse o autorském právu[upravit | editovat zdroj]

Rozvrhy, syllaby atp.[upravit | editovat zdroj]

Tak před chvílí jsem na stránku Přípravný kurz: Fyzika vložil rozvrhy a syllaby přípravného kurzu (tj. tzv. nultého ročníku), týkající se fyziky, a to zejména z toho důvodu, že jsem je nikde jinde na http://lf1.cuni.cz (přesněji na http://www.lf1.cuni.cz/default.asp?nDepartmentID=1003&nLanguageID=1 – zde totiž není ani 1. ročník magisterského studia všeobecného lékařství) ani na http://is.cuni.cz/studium/ nenašel a jsem přesvědčený o tom, že by někde k disposici na netu být měly.

Jenže já jsem ty rozvrhy ani syllaby nevymyslel, byly mi dány, když jsem na tuto fakultu přišel učit. Autor u nich nikde uvedený není, ani licence, a nikdo mi ani neudělil výslovné svolení zveřejnit je zde na Wiki. A nemám nejmenší tušení, koho bych o takové svolení mohl požádat. A teď, když jsem si přečetl tuto stránku o Autorském právu, tak jsem stíhán obavami, zda jsem náhodou nějaké právo tím pádem neporušil? Pokud je to OK, tak by to tu mělo být nějak vyznačeno. Pokud porušuji a stránky budou vymazány, bude to dost paradoxní situace, že na WIKI 1. lékařské fakulty nemohou být zveřejněny ani rozvrhy a syllaby. Tak jak z toho? Babo raď! --Kychot 20:26, 31. 10. 2008 (UTC)

Jako já bych tak netlačil na to aby Wiki 1 měla jasno v licencích. Problém je, že je to složité a naše zákony nejsou připraveny na e-learning a podobné situace. Vem si takouvou en, tam je 9000 souborů, mnoho bez licence. Proč je tomu tak? Mnoho studentů, je zvyklých používat různé materiály aniž by se starali o licenci - a to je v pořádku, protože oni to dál nešíří. Tím, že to ale nahrají na wv, nebo wiki 1 už to šíří a to je ten problém - je to problém nedokonalých zákonů v tomto směru. Náplní studenta je se učit a ne hledat licenci, kategorizovat obrázky apod. Když to dělá tradiční cestou, tak je to v podstatě OK, ošetřují to zákony. --Juandev 22:42, 31. 10. 2008 (UTC)

On do určité míry s tím počítá i AZ v té pasáži o citacích, kde je dovoleno citovat určité pasáže zejména za účelem výuky atd. Takže třeba takový syllabus, to je v podstatě takový "soubor krátkých citátů" z toho, co kdo v předmětu přednáší, takže když někdo přednáší třeba o optice a mikroskopech, a já napíšu do syllabu řádek Optika: Mikroskopy, tak tím zřejmě neporušuji práva přednášejícího. Takže neporušuji náš zákon, ale AZ neříká nic o tom, jaké by to mělo mít licence atd.

Druhá věc je třeba otázka, že když dejme tomu 1. lékařská bude v optice vyučovat "Mikroskopy, barevné vidění u člověka a hůl do vody ponořenou" a 2. lékařská se také rozhodne vyučovat to samé, zda tím poruší nějaký zákon. Zřejmě by to byla pitomost se o takové věci hádat a soudit, že ano. Neví, jestli takové věci jsou někde explicitně právně ošetřeny, ale mám takový dojem, že dokumenty tohoto druhu se považují za veřejné a tím pádem se jim uděluje právo svobodného šíření – stejně tak jako projevy politiků, veřejných osob atd. (Myslím, že zrovna tyhle věci se zahrnují pod licenci PD.)

Dále bychom mohli řešit třeba to, že pokud si nějaký student dělá pro sebe zápis přednášky a pak sem vyvěsí své poznámky třeba pro kolegy, kteří na přednášce nebyli, zda tím porušuje autorská práva přednášejícího či nikoliv. Dle mě je to opět OK, protože jsem veřejná škola (a žádné esoterické učení) a tak bych přednášky konané na akademické půdě kladl na roveň veřejných projevů, ze kterých si také může kdokoli zapisovat kde co.

Tak na závěr v podstatě souhlasím s Juanem, co řekl. Možná je dobré si zvykat na to, že existují různé licence, a vychovávat k tomu i ostatní učitele a studenty, ale zase to nepřehánět tak, aby starost o licence zabrala více času a energie, než je nezbytně nutné. Také myslím, že je nesmyslná představa snažit se, aby tato wiki měla nějakou jednu jedinou licenci. Možná se mýlím, ale je to takový můj dojem. Podobně jako Commons se připouští mraky různých licencí. Možná bychom mohli dát dohromady nějakou omezenou množinu základních licencí, ze kterých by bylo možné si vybrat pro každou situaci, třeba CC-BY-SA, GFDL, PD a možná ještě pár dalších a pak se domluvit na nějaké defaultní.

Mysleme také na snadnou výměnu materiálů s dalšími wikinami, které už jsou a těmi, které budou vznikat. Takže určitý řád, určitý směr by to naše snažení mít mělo. Ale asi bych se vyhnul snaze vymýšlet si nějakou vlastní speciální licenci, vlastní formulace, to nemůže skončit dobře. --Kychot 08:26, 1. 11. 2008 (UTC)

Ehm, poznámky si můžeš udělat, ale šíření, tedy umístění na wiki je něco jiného. Takhle jsem musel smazat, svoje po zjištění, že výklad našich vyučujících není kompatabilní s licencí cs.wv.--Juandev 09:17, 2. 11. 2008 (UTC)
Výklad a poznámky k výkladu je snad jako nebe a dudy, ne? --Kychot 20:36, 7. 11. 2008 (UTC)
Poznámky k výkladu, toť ošemetná záležitost. V první řadě, přednáška je skutečně předmětem autorskoprávní ochrany - bez ohledu na to, že je proslovena na veřejné vysoké škole. Každý si z ní může dělat výtahy, poznámky atd., ale jen pro svou potřebu. Autorská ochrana se totiž nevztahuje jen na obrázky, nějaký text „slovo od slova“, ale také třeba na nové, originální uspořádání výkladu. Z praxe vím, že si toho někteří učitelé velmi cení - často roky přepracovávají přednášku, než přijdou na to, jaký postup výkladu je správný. A teď: kdo posoudí, do jaké míry je uspořádání výkladu originální (a tedy zda je či není předmětem ochrany)? A jak se pozná, jestli zápisky z přednášky originální postup výkladu skutečně obsahují? Jinými slovy, zveřejnit (byť vlastní) poznámky z cizí přednášky (nebo její podstatné části) může být problém, a navíc může teoreticky vést k těžko rozhodnutelnému sporu.
A aby to bylo ještě lepší: Přednáška vyslovená učitelem je zaměstnanecké dílo. Univerzitě tak náleží řada práv na toto dílo, a dost možná by se dal souhlas s užitím přednášky zcela čistě ošetřit vnitřním předpisem. Na to se však nutno zeptat právníka (což učiním).
Abychom se nebavili jen v čistě teoretické rovině: Před několika lety vydali studenti jakési zpracované otázky ke zkoušcce (pohříchu si nepamatuji, co to bylo za předmět) tiskem jako skriptum. Na první pohled bohulibý počin, jenže: Byl z toho veliký poprask - ovšemže hlavně proto, že se učitelé cítili dotčeni na své venia docendi. Jenže: oficiálním důvodem, proč se to skriptum nakonec muselo stáhnout bylo, že krátí autory na právech nedovoleným reprodukováním poznámek z přednášek...--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 21:13, 7. 11. 2008 (UTC)

Sylaby, rozvrhy, vyhlášky o výuce a podobné věci nepodléhají autorskoprávní ochraně - jde o typické zástupce „úředních děl“ vydaných fakultou, jež jsou vyloučena dle § 3 AutZ:

§ 3
Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu
Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na
a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení
(zvýraznil MUDr. Martin Vejražka, PhD.)

Na druhou stranu ale velmi pochybuji, že zrovna zrovna rozvrhy a sylaby patří na wiki (dle mého to má své místo na fakultních stránkách - v uvedeném případě vizte http://www.lf1.cuni.cz/article.asp?nArticleID=6270&nDepartmentID=4&nLanguageID=1&sAction=dep3, v SISu atd. Není-li to tam, je v první řadě třeba žádat o nápravu garanty předmětů, vedoucí studijního odd. apod. Jde o vyhlášku, tedy není žádoucí umožnit ji měnit jiným uživatelům, a proto a priori nepovažuji za šťastné používat pro tyto informace wiki, zvlášť má-li fakulta institucionálně dobře zavedené a přes Webblast nebo SIS snadno editovatelné prostředky. Navíc vznikne problém s aktualizací (tj. pokud to má být na wiki, je třeba upravit nařízení studijního proděkana, dle nějž je dáno, kdo a jakým způsobem tyto informace obhospodařuje a ručí za ně. --MUDr. Martin Vejražka, PhD. 19:02, 1. 11. 2008 (UTC)

Nejde o měnění syllabů nebo rozvrhů, ale je to určitý základ, kde různá témata mohu opatřovat různými poznámkami a i studenti se k tomu mohou vyjadřovat a k daným tématům diskutovat, doplňovat odkazy na studijní texty a další zdroje atd. Případně i rozvrh se může aktuálně pozměnit např. z důvodu onemocnění přednášejícího apod., na což jsou ostatní oznamovací systémy dost těžkopádné. --Kychot 20:36, 7. 11. 2008 (UTC)
S tím souhlasím - tedy s prvním (sylabus jako "kostra" pro zařazení poznámek a dalších materiálů), v tom jsem Vám neporozuměl (omlouvám se), a máte samozřejmě pravdu. Ve druhém případě jsem stále skeptický: pokud se změní výuka, byť narychlo, mají se objevit informace na oficiálních místech (a beztak většina ústavů v takové situaci píše krátkou vyhlášku). Pokud ji nedají, kam mají, pochybuji, že tak udělají ještě na dalším, nově vzniklém místě (jakkoli třeba SIS nemám osobně moc v lásce, editace sylabů a zasílání informací studentům je v něm velmi pružné). To ale není podstatné - hlavní je, že "dvojkolejnost" je v takových případech vždy na škodu, neboť se jednotlivé zdroje rády rozcházejí (však s tím všichni máme dost zkušeností).--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 20:49, 7. 11. 2008 (UTC)

Jak jsem říkal[upravit | editovat zdroj]

Je to například nádherně vidět zde: Botulismus.--Juandev 12. 1. 2010, 20:17 (UTC)