Diskuse s uživatelem:Tánička

Z WikiSkript


Dobrý večer,

chtěla bych Vám jménem WikiSkript poděkovat za vložení článků z oblasti hygieny a epidemiologie! Zároveň si Vás tímto dovoluji požádat o doplnění citací. Pokud byste při jejich vkládání (či jiné činnosti na WS) měla nějaký problém, neváhejte se obrátit buď přímo na mě či na mé kolegy redaktory. Přeji příjemný prodloužený víkend.

S pozdravem --Měsíček 1. 4. 2010, 22:13 (UTC)


Vážená kolegyně,

děkujeme za vložení řady příspěvků z hygieny a epidemiologie. Chtěl bych Vás upozornist na některé poznámky k nim, které Vám kolegové a já napsali na diskusní stránky vložených textů:

Všechny se týkají možným potížím s autorskými právy. Prosím, věnujte se těmto připomínkám; kdyby totiž došlo k porušení autorských práv, byla by redakce WikiSkriopt nucena "závadný" text smazat, což by jistě bylo škoda.

Jsme připraveni Vám pomoci veškeré těžkosti s převzatými texty vyřešit, potřebujeme ale znát Vaše záměry. Prosím proto o zprávu, do jaké míry hodláte články přepracovávat, zda máte některá svolení původních autorů či zda chcete o taková svolení žádat.

Prosím, podívejte se na uedené poznámky dříve, než budete vkládat další texty. Byl bych nerad, pokud byste si v dobré víře přidělala práci, která by pak byla třeba marná.

S přáním příjemného víkendu--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 2. 4. 2010, 13:41 (UTC)

K diskusi u článku Hygiena a epidemiologie...[editovat zdroj]

Vážená kolegyně,

děkuji za zprávu. Obávám se, že zbytečně ztrácíte spoustu času na nesprávném místě. Prosím, nevěnujte tolik času formátování, zvláště pokud v něm ještě nejste zběhlí. Zformátovat a po technické stránce doupravit text Vám pomůže redakce WikiSkript. Dokonce můžete redakci poslat i wordovský dokument (jednoduše pošlete mailem na redakce@wikiskripta.eu) a bude převeden do wiki. Věnujte se raději vlastnímu textu: zpracujte jej dle zadání Vaší kroužkové asistentky, aby byl věcně správný a aby byl publikovatelný (tj. mimo jiné aby byl řádně odzdrojovaný a aby nešlo o plagiát). Jinými slovy: důležité je zpracovat text po věcné a odborné stránce, technickou úpravu už může udělat redakce (a rádi Vám v tom pomůžeme). Věřte, že se budeme převodu článků věnovat mnohem raději, než neustálému řešení, co provést s plagiáty.

Uvědomte si prosím, že jednáme ve Vašem zájmu. Některé texty, které spolu s kolegy vkládáte, porušují zákon natolik frapantně, že se zcela jistě dopouštíte trestného činu, a pokud by se autor domáhal svých práv, hrozí Vám přinejmenším pokuty v řádu desetitisíců korun. Redakční tým Vám velmi rád pomůže vzniklá pochybení napravit, jen se prosím již nedopouštějte dalšího plagiátorství. Pochybuji ostatně, že by zjevně zcizené texty byly přijaty i Vaší vyučující.

Ještě jednou tedy: zpracujte, prosím, své zadání v jakékoliv formě, ale tak, aby mělo všechny náležitosti. Pokud nebudete chtít ztrácet čas s převodem svého díla do WikiSkript, stačí o to požádat.

Držím Vám palce, aby se Vám podařilo splnit Vaše zadání. Prosím, neváhejte mě kontaktovat v případě jakýchkoliv nejasností.--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 2. 4. 2010, 17:04 (UTC)

Důrazné napomenutí a varování[editovat zdroj]

Pozor.png

Vážená kolegyně,

opakovaně jste byla vyzvána, abyste nevkládala texty, které pochází od jiných autorů. Redakce WikiSkript Vám opakovaně nabídla pomoc s úpravou textů. Naše výzvy byly zpočátku mírné a pak stále důraznější. Naposledy jsem Vás dnes už jednoznačně žádal, abyste do WikiSkript nevkládala další plagiáty.

S lítostí musím konstatovat, že přes naše veškeré snahy situaci řešit tyto žádosti a výzvy ignorujete a asi hodinu poté, co jsem žádal, abyste upustila od svého protiprávního jednání, jste vložila další text (Hodnocení expozice v pracovním prostředí, expoziční limity), který je zkopírován ze stránek Státního zdravotního ústavu. Opět jste tak porušila cizí autorská práva a dopustila se stejného přečinu, jako v předchozích případech.

Nevím, jak Vám byla zadána Vaše práce, a nemohu to nijak ovlivnit. Jsem si ovšem jist, že od Vás nikdo z vyučujících nežádá zločinné jednání; ba právě naopak, odevzdání jakéhokoliv plagiátu jako školní práce je jednoznačně v rozporu s dobrými mravy a pochybuji, že by taková práce mohla být přijata.

V každém případě jsem povinen chránit WikiSkripta před důsledky Vašeho počínání, které je jednoznačně v rozporu s platnými zákony i s podmínkami užití WikiSkript.

Důrazně Vás proto žádám, abyste upustila od svého protiprávního jednání; abyste v nejbližším možném termínu odstranila nezákonně užité části cizích děl ze svých příspěvků a abyste nás neprodleně informovala, kdy a jakým způsobem tak učiníte. Pokud byste i přes tuto, v pořadí již šestou výzvu ve svém protiprávním jednání pokračovala, bude Vám zablokován přístup do WikiSkript a současně podáme podnět děkanovi 1.LF UK k zahájení disciplinárního řízení proti Vám.

Znovu zdůrazňuji, že redakce WikiSkript je připravena Vám pomoci vzniklou situaci vyřešit. Budete-li si to přát, jsme ochotni žádat autory děl o souhlas s užitím. Pomůžeme Vám technicky zpracovat články. Nemůžeme však tolerovat bezostyšné, vědomé a opakované porušování všech myslitelných předpisů a pravidel slušnosti na těchto stránkách.

Navhuji Vám toto řešení:

  • Sdělte nám, které z vadných článků přepracujete. Pro zbylé se pokusíme najít jiné autory, nebo je z WikiSkript odstraníme. Sdělte nám, v jakém časovém horizontu vady odstraníte.
  • Při vkládání dalších textů se ujistěte, že nejsou zkopírovány z cizích děl. Nic nebrání tomu, abyste použila několik zdrojů a text napsala vlastními slovy.
  • Znovu nabízím pomoc při formátování textu a jeho vložení do WikiSkript. Pokud dodáte materiál v jakékoliv podobě, redakce jej během velmi krátké doby technicky zpracuje k Vaší plné spokojenosti. Současně zajistí, že budete uvedena jako autorka svého textu a i v budoucnu bude pečovat o dodržování Vašich práv.

Prosím o odpověď

--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 2. 4. 2010, 19:55 (UTC)

Dobrý večer, ja se Vám velice omlouvám, je to po prvý krát, co sepisuju tuhle práci. Myslela jsem si, že když napíšu citaci z dané stránky, bude to v pořádku. Já se snžím vkládat taky moje vlastné věci,a le chtěla jsme, aby si to studenti na zkoušku přečetli v takové formě, ne jen stručné. Proto jsem citovala stánku SZÚ, kde byli všechny informace spolu. Ještě jednou se omlouvám. Nechci porušovat zákon, ale chápu, že neznalost zákona neospravedlňuje. Problém je v tom, že musíme vytisknou věci, které jsme sami! uložili na Wikiskripta na pomoc jiným studentům. Děkuju za korekci a pošlu Vám můj materiál i s literaturou ve Word formátě, protože se obávám, že v tom rozsahu, jakém by sme chtěla, to nebudu moci na Wikiskripta vložit, teda vložit k Vaší spokojenosti a dle všech pravidel....

S pozdravem T. Brémová


Vážná kolegyně,
děkuji za odpověď. Převzít kus cizího textu bez dovolení opravdu přípustné není, a to na stránkách WikiSkript ani v jakémkoliv jiném médiu (včetně třeba vytištěné seminární práce).
Pokud chcete čtenáře na cizí text navést, můžete ve svém díle uvést odkaz na něj; kdo bude mít zájem, podívá se.
Pošlete-li své texty ve Wordu, rádi je pro WikiSkripta přeformátujeme, opravíme v nich překlepy atd. Jediné, cěho je opravdu bezpodmínečně třeba je, abyste byla skutečně jejich autorkou, tj. abyste je napsala svými slovy (byť s využitím několika zdrojů, které by měly být uvedeny v použité literatuře). Podívejte se třeba sem nebo sem, jak mohou vypadat články kvalitně zpracované studenty.
Omlouvám se, že na Vás vyvíjím takovýto nátlak, ale bohužel už mi nic jiného nezbylo. Věřím, že všechny tyto potíže překonáte a zachováte nám přízeň. A znovu nabízím veškerou technickou a redakční pomoc, kterou budete potřebovat - jen autorství musí být Vaše.
S přáním příjemného víkendu--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 2. 4. 2010, 20:23 (UTC)
Ještě poznámka: píšete, že se po Vás chce, abyste texty sami vložili na WikiSkripta. Pokusím se na začátku příštího týdne spojit s Vašimi vyučujícími a tuto záležitost vyjasnit. Myslím, že půjde o nedorozumění - jsem přesvědčen, že hlavní bude, abyste materiály sami zpracovali. Vaši učitelé dobře vědí, že za WikiSkripty stojí poměrně mohutná redakční podpora a že žádný nováček v principu nemůže "zůstat sám". Všimla jste si jistě, že i do textů z hygieny krátce po jejich vložení začínají redaktoři automaticky zasahovat a po formální stránce je dopracovávají. V každém případě se pokusím o jednoznačný konsensus, že z hlediska výuky hygieny je podstatné, abyste otázky sami autorsky vypracovali.
S pozdravem--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 2. 4. 2010, 20:28 (UTC)