Fórum diskuse:Testy

Z WikiSkript

Archiv původní diskuse naleznete ZDE.

Doplňky a připomínky k textu "Testování při výuce medicíny"Testování při výuce medicíny


Obsah

Dříve než začnete[editovat zdroj]

Proč[editovat zdroj]

Ad. hodnocení studentů: Výsledek testu se má k hodnocení studenta jako laboratorní výsledek k diagnóze.

Co[editovat zdroj]

Úrovně znalostí a dovedností[editovat zdroj]

Jak[editovat zdroj]

S kým[editovat zdroj]

Cyklus přípravy testu[editovat zdroj]

Plánování testu (blueprinting)[editovat zdroj]

Terminlogické zastavení[editovat zdroj]

Typy otázek a jejich vytváření[editovat zdroj]

Otázky s mnohočetným výběrem odpovědí (MCQ)[editovat zdroj]

Otázky s mnohočetným výběrem odpovědi typu „ano/ne“ (MTF)[editovat zdroj]

Otázky s jedinou nejlepší odpovědí (SBA)[editovat zdroj]

Rozšířené přiřazovací otázky (EMQ)[editovat zdroj]

Otázky typu „vyber N“[editovat zdroj]

Úlohy s otevřenou odpovědí[editovat zdroj]

Otázky s krátkou tvořenou odpovědí (SAQ)[editovat zdroj]

Esej[editovat zdroj]

Modifikovaný esej (MEQ)[editovat zdroj]

Hlavní doporučení pro volbu typu otázek[editovat zdroj]

Oponentura otázek[editovat zdroj]

Pilotování testu[editovat zdroj]

Standardizace a normování testu[editovat zdroj]

Vyrovnávání obtížnosti testů[editovat zdroj]

Standardizace jako stanovení norem[editovat zdroj]

Hofsteeho metoda

Za relativní a absolutní standardizaci přijde kapitola o smíšené standardizaci - Hofsteeho metoda

Smíšená standardizace
Hofsteeho metoda

autor: prof. Wim Hofstee (*1936)

 • obsažena v Rogo
 • několik soudců, každý z nich je detailně seznámen s
  • testem
  • povahou testované skupiny
  • očekávanou úrovní znalostí kandidátů
 • každý soudce odpovídá na 2 otázky:
  • V jakém rozmezí by se měl pohybovat počet studentů, kteří u daného testu propadnou (Tímto testem by nemělo projít 15-25 % studentů z dané skupiny)
  • V jakém rozmezí by se mělo pohybovat minimální skóre pro úspěšné absolvování předloženého testu (Minimum pro úspěšné složení tohoto testu by mělo být někde mezi 50 a 65 %)

Získáme 4 hodnoty (minimální a maximální přípustný podíl neúspěšných fmin a fmax, minimální a maximální přípustná hranice úspěšnosti kmin a kmax), které se stanoví jako mediány hlasů jednotlivých soudců.

Hranice úspěšnosti se stanoví po obodování testu takto: Sestrojí se distribuční křivka skóre v testu. Na vodorovné ose (skóre) se vynese kmin a kmax, na svislé ose (kumulativní procento studentů, kteří dosáhli daného skóre) se vynese fmin a fmax. Sestrojí se přímka spojující průsečík fmax s kmin a průsečík fmin s kmax. Průsečík této přímky s distribuční křivkou se použije jako hranice úspěšnosti v testu.


Cohenové metoda
prof. Janke Cohen-Schotanus

Passing Mark (PM) se stanoví podle vzorce

PM = C + 0,6 · (P - C)
PM passing mark
C skóre, kterého lze dosáhnout tipováním
P skóre dosažené na 95 percentilu

Jinými slovy, hranice se stanoví jako 60 % výsledku, kterého dosáhli nejlepší studenti (nejlepší jsou definovaní 95 percentilem) a koriguje se na tipování.

Učí to v nynějším běhu Advanced Assessment Course

Klasifikace studentů[editovat zdroj]

Analýza výsledků a hodnocení kvality testu[editovat zdroj]

Reliabilita a validita testu[editovat zdroj]

Populární texty o validitě:

Odhady reliability (spolehlivosti) testu[editovat zdroj]

Odhady validity (správnosti) testu[editovat zdroj]

Položková analýza[editovat zdroj]

Teorie odpovědi na položku[editovat zdroj]

Odhady vlastností položek pomocí IRT modelů[editovat zdroj]

Využití IRT modelů pro hodnocení férovosti položky[editovat zdroj]

Informační funkce položky[editovat zdroj]

Adaptivní testování a použití IRT v praxi[editovat zdroj]

Realizace testů[editovat zdroj]

Zabezpečení testů[editovat zdroj]

Programy pro počítačové testování[editovat zdroj]

http://www.assessmentfocus.com/online-testing.php

Moodle[editovat zdroj]

Rogo[editovat zdroj]

inQsit[editovat zdroj]

Questionmark[editovat zdroj]

ExaMe[editovat zdroj]

Programy pro analýzu testů[editovat zdroj]

Zmínit se o volně dostupném programu:

Článek o psychometrických softwarech na WP:

Iteman[editovat zdroj]

Xcalibre[editovat zdroj]

TiaPlus[editovat zdroj]

Papírové testování[editovat zdroj]

Náklady elektronického testování[editovat zdroj]

Automatické generování položek a testů[editovat zdroj]

Banky testových úloh[editovat zdroj]

Sdílené banky testových úloh[editovat zdroj]

IDEAL Consortium[editovat zdroj]

Medical Assessment Alliance[editovat zdroj]

Medical Schools Council Assessment Alliance[editovat zdroj]

Sdílení otázek v portálu TESTY[editovat zdroj]

Software pro položkové banky[editovat zdroj]

Pod pojmem položková banka můžeme mít na mysli jak jednoduchou databázi udržující text položek a příslušná metadata, tak i komplexní systém, označovaný jako Item Management System (IMS). Porovnej s Learning Management Systemu (LMS). Tato komplexní řešení zahrnují celý životní cyklus testové otázky, jak ho ukazuje například schéma: workflow2.png

Položková banka v tomto pojetí zahrnuje nástroje pro tvorbu otázek, ... https://www.ucan-assess.org/cms/tools/

Závěr[editovat zdroj]


Přílohy[editovat zdroj]

Pohřebiště formátů otázek s mnohočetným výběrem odpovědi (MCQ)[editovat zdroj]

Ukázky vybraných starších typů otázek s mnohočetným výběrem odpovědí (MCQ)[editovat zdroj]

Podrobnosti o typech testových úloh, pokyny pro jejich vytváření a hodnocení[editovat zdroj]

Esej[editovat zdroj]

Otázky s krátkou odpovědí (SAQ)[editovat zdroj]

Otázky s jednou nejlepší odpovědí[editovat zdroj]

Přehled forem testů[editovat zdroj]

Testování handicapovaných studentů a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami[editovat zdroj]

Stručný přehled nejvýznamnějších forem praktického zkoušení[editovat zdroj]

Statistické nástroje[editovat zdroj]

Normální rozdělení[editovat zdroj]

Korelační koeficienty[editovat zdroj]

Cronbachovo alfa[editovat zdroj]

Indexy shody hodnotitelů[editovat zdroj]

Základní IRT modely[editovat zdroj]

Příklady realizace[editovat zdroj]

Zkratky v textech o testování[editovat zdroj]

Literatura[editovat zdroj]

Editace této stránky je omezena z důvodu opakovaného vkládání spamu. Pokud bude třeba stránku více otevřít, obraťte se prosím na některého administrátora. --CeSt2.jpg RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D. -- redakce WikiSkript 25. 1. 2014, 22:24 (CET)