MediaWiki:Lékařská kalkulačka

Z WikiSkript

(přesměrováno z Lékařské kalkulačky)

Dokumentace lékařských kalkulaček je zde: MediaWiki:Lékařská kalkulačka/dokumentace.

Nápověda pro používání lékařských kalkulaček je zde: Nápověda:Lékařské kalkulačky.

ABCD2 Score

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Antikoagulace (skóre HAS-BLED a CHA2DS2-VASc)

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Apgar Score

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Body Mass Index

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Child-Pugh skóre

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

FLACC

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Full Outline of UnResponsiveness (FOUR score)

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Glasgow Coma Scale

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Lightova kritéria

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

MAP (Mean arterial pressure, střední arteriální tlak)

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Max heart rate

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

NIHSS

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Nutrice

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Odhad glomerulární filtrace

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Opiody přepočet dávky při rotaci a výpočet další dávky

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

PD-MCI

This element needs active JavaScript.

Povrch těla

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

QMG (Quantiative Myasthenia Gravis Score)

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

QTc interval

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Ranson Score

Generátor skriptů do lékařské kalkulačky

Stará verze mobilních WikiSkript

Stará verze mobilních WikiSkript je k nalezení zde. Využívá syntaxe a knihoven frameworku jQueryMobile.


Odkazy

Externí odkazy

Reference

  1. PLEVOVÁ, Ilona, Regina SLOWIK a Jarmila KULHÁNKOVÁ, et al. Hodnocení bolesti u dětí. Využití nástrojů v ošetřovatelské praxi. Pediatrie pro praxi [online]. 2012, roč. 13, vol. 3, s. 195, dostupné také z <https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2012/03/12.pdf>. ISSN 1803-5264. 
  2. WIJDICKS, Eelco F. M., William R. BAMLET a Boby V. MARAMATTOM. Validation of a new coma scale: The FOUR score. Annals of Neurology. 2005, roč. 4, vol. 58, s. 585-593, ISSN 0364-5134. DOI: 10.1002/ana.20611.
  3. TANAKA, Hirofumi, Kevin D MONAHAN a Douglas R SEALS. Age-predicted maximal heart rate revisited. Journal of the American College of Cardiology. 2001, roč. 1, vol. 37, s. 153-156, ISSN 0735-1097. DOI: 10.1016/s0735-1097(00)01054-8.