M-FISH, SKY a M-BAND metody

Z WikiSkript

Metody M-FISH, SKY a mBAND a jejich využití[upravit | editovat zdroj]

-jsou to velice podobné molekulárně cytogenetické metody na stejném principu!!!


M-fish[upravit | editovat zdroj]

v překladu: Multicolour FISH (Flourescent In Situ Hybridisation)
Princip[upravit | editovat zdroj]
- hybridizace rozdílně značených malovacích sond s konkrétními chromozomy
- použití 5 flourescenčních barev a jejich kombinací
- detekce pomocí 6 filtrů(6. Je pro tzv. couterstaining- DAPI-obarvi vsechny ch)
- vyhodnocení počítačovým programem
Použití[upravit | editovat zdroj]
-detekce složitých interchromozomových přestaveb, postihne celý genom
Nevýhody[upravit | editovat zdroj]
- nezjístí intrachromozomové aberace
- nutnost kultivace buněk a získaní dobře pozorovatelných mitóz

Sky[upravit | editovat zdroj]

-varianta M-fish
-použití CCD kamery, Fourierova spektroskopu a flourescenčního mikroskopu
-snímaní obrazu "najednou" - ne po filtrech
-mamé z ní podobný obraz jako z M- FISH


mBand[upravit | editovat zdroj]

-použití parciálních malovacích sond
-každá hybridizuje s jiným úsekem ch.
-chybění pruhu značí patologii
-jinak vše stejné jako u M-fish

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

KOČÁREK, Eduard, Martin PÁNEK a Drahuše NOVOTNÁ. Klinická cytogenetika I.: úvod do klinické cytogenetiky, vyšetřovací metody v klinické cytogenetice. 1.. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 120 s. ISBN 80-246-1069-8.