MediaWiki:CategoryIntersection.js/dokumentace

Z WikiSkript

Skript MediaWiki:CategoryIntersection.js je pomůcka umožňující zobrazit seznam stránek, které jsou zároveň obsaženy v několika zadaných kategoriích. Nebere ohled na jmenné prostory, takže zobrazuje i takové stránky, u nichž je v jedné kategorii obsažena diskuzní stránka a v jiné zakategorizován samotný článek.

Návod

Tuto pomůcku mohou využít redaktoři. (Uživatelům, kteří nemají redaktorská práva se pomůcka nenačte.) Postup je následující:

 1. Načtěte stránku v jmenném prostoru „Kategorie:“ (např. Kategorie:Ke zpracování), od níž chcete hledat průnik s jinou kategorií.
 2. V levém menu v sekci „Redakční nástroje“ klikněte na odkaz ”Průnik kategorií“.
 3. Zadejte název kategorie, s níž chcete hledat průnik. Název zadávejte bez jmenného prostoru (tj. např. pouze „Chirurgie“, „Vnitřní lékařství“,…). Je možno zadat i více kategorií najednou, pak se zadávají bez mezer oddělené svislíkem (např. „Chirurgie|Vnitřní lékařství“).
 4. Počkejte, až se výpočet provede. Čas zpracování se odvíjí od rychlosti Vašeho připojení a velikosti zadaných kategorií. Pokud zpracováváte kategorie s velkým počtem článků, může celý proces trvat celkem dlouho.
 5. Po zpracování se Vám otevře nové okno s odkazy na nalezené články.
 6. Užijte si výsledek!

Technická dokumentace

Všechny funkce jsou hojně vybaveny komentáři, které vysvětlují jejich funkci i jejich jednotlivé kroky.

Celý běh skriptu probíhá asi takto:

 1. Skript se načítá pomocí funkce importScript() na stránce MediaWiki:UpravyMenu.js, pokud je uživatel ve skupině Redaktor a načtená stránka je ve jmenném prostoru 14 („Kategorie:“).
 2. Přidá se do levého menu odkaz, který po kliknutí spouští funkci categoryIntersection().
 3. Vytvoří se zároveň objekt ciObject, do kterého se ukládají všechny odpovědi API.
 4. Po kliknutí na odkaz se spustí funkce categoryIntersection().
  1. Ta pomocí funkce ciOverlayStatusOn() vytvoří překryvný element stránky, do kterého se bude zapisovat, co se zrovna děje, aby uživatel byl v obraze a věděl, že má čekat.
  2. Také pro každou kategorii volá funkci ciAsyncGetCategoryList(), která je jádrem komunikace s API.
 5. Funkce ciAsyncGetCategoryList() podává žádosti API o data a spouští se rekurzivně, dokud nejsou všechna data získána. Data se ukládají do objektu ciObject stejně jako informace o tom, jsou-li již kompletní. V takovém případě se volá funkce ciFinal(). Uživatel je o činnosti informován pomocí funkce ciOverlayStatusUpdate().
 6. Funkce ciFinal() kontroluje, zdali jsou kompletní všechny žádosti pro všechny kategorie. Je-li tomu tak, volá funkci ciCountIntersection(), ciOverlayStatusOff() a ciOutput().
  1. ciCountIntersection() je jádrem zpracování získaných dat. Vytvoří si pomocnou proměnnou jako pole polí a následně pro každou položku v jedné kategorii kontroluje, zdali je obsažena i v těch ostatních. Tím se získá průnik kategorií.
  2. ciOverlayStatusOff() skryje překryvný element, do něhož se vypisovalo, co se děje, protože již není potřeba a jen by překážel.
  3. ciOutput() vytvoří nové okno, do kterého se vypíšou výsledky, a to jak v podobě odkazů, tak v podobě wikikódu.

Komunikace s API se v JavaScriptu potýká s problémem, že se žádosti o informace posílají asynchronně a API odpovídá s limitovaným počtem výsledků. (Pro uživatele bez bot flagu je maximální limit výsledků v jedné odpovědi pro action=query&list=categorymembers 500.) Problém je řešen rekurzivním voláním funkce ciAsyncGetCategoryList(), která se volá do té doby, než jsou všechny výsledky pro danou kategorii vyčerpané. Výsledky se ukládají do globální proměnné ciObject, kam se také ukládá informace o tom, zdali získané výsledky pro danou kategorii jsou již kompletní. Pokud ano, zkontroluje se, zda jsou kompletní pro všechny zadané kategorie a v takovém případě se tedy přistoupí ke zpracování výsledků. Pokud daná kategorie není ještě kompletní, vyšle se žádost API o další data. Pokud je kategorie kompletní, ale ostatní ještě ne, nedělá funkce ciAsyncGetCategoryList() nic, tj. vlastně čeká, až pro jiné kategorie přijdou odpovědi API, které pak samy spustí zpracování výsledků.