MediaWiki:Copyvio Search Chromium Extension

From WikiSkripta

Copyvio Search je extenze pro Google Chrome usnadňující vyhledávání copyvií.

Instalujte zde

Návod

Pro použití klikněte na tlačítko s logem WikiSkript vedle adresního řádku. Otevře se nové okno se záložkami, v každé je vyhledaný určitý úsek článku pomocí Googlu. Pro zavírání jednotlivých záložek je výhodné použít klávesovou zkratku CTRL+W.

Zdrojový kód

manifest.json

{
    "name": "WikiSkripta Copyvio Search Extension",
    "short_name": "WSPlagiCheck",
    "description": "Extension that simplifies the search of text sources used on the project WikiSkripta.eu",
    "version": "0.0.0.2",
    "manifest_version": 2,
    "icons": {
        "16": "icon16.png",
        "48": "icon48.png",
        "128": "icon128.png"
    },
    "browser_action": {
        "default_icon": "icon16.png"
    },
    "permissions" : [
        "tabs",
        "https://www.wikiskripta.eu/*"
    ],
    "content_scripts": [ {
        "matches": [ "https://www.wikiskripta.eu/*" ],
        "js": ["contentscript.js"]
    } ],
    "background": {
        "scripts": ["eventPage.js"]
    }
}

contentscript.js

// wait for the request from eventPage.js
chrome.extension.onRequest.addListener(function(request, sender, callback) {
  if (request.action == 'getSource') {
    callback(document.getElementById('bodyContent').innerHTML); // return the text of the article
  }
});


eventPage.js

/*************************
 * configuration
 * ***********************/

// maximal count of words per each search (Google's max. limit = 32 words/search)
var maxSearchedWords = 10;
// run script if clicked on browser action
chrome.browserAction.onClicked.addListener(function () {
 getSourceHTML();
});

function getSourceHTML () {
 chrome.tabs.getSelected(null, function(tab) { // get tab id
  // send request to contentscript.js which delivers the HTML source code
  chrome.tabs.sendRequest(tab.id, {action : 'getSource'}, function(source) {
   run(source);
  });
 });
}

function run(sourceHTML) {
 var text = sourceHTML;

 // get just plain text:
 text = text.replace(/<head[\s\S]*?<\/head>/gmi, ''); // get rid of the page's head
 text = text.replace(/<script[\s\S]*?<\/script>/gmi, ''); // get rid of javascript
 text = text.replace(/<table[\s\S]*?<\/table>/gmi, ''); // get rid of tables
 text = text.replace(/<span[\s\S]*?<\/span>/gmi, ''); // get rid of headlines and metadata
 text = text.replace(/<div[\s\S]*?<\/div>/gmi, ''); // get rid of metadata and images
 text = text.replace(/<(?:.|\n)*?>/gm, ''); // get rid of html tags
 text = text.replace(/\t/g, ''); // replace tabs and multiple whitespaces with a single whitespace

 // split into lines
 var lines = text.split("\n");
 var line = "";
 text = "";
 urls = new Array();

 for (i in lines) {
  line = lines[i];
  // not an empty string and longer than 30 characters:
  if (!line.match(/^\s*$/) && line.length > 30) {

   // trim lines to a given max. length of words to keep search sensitive enough
   lineSplit = line.split(" ");
   if (lineSplit.length > maxSearchedWords) {
    // generate random beginning of the search inside a line
    var upperRange = lineSplit.length-maxSearchedWords;
    var randBegin = Math.floor(Math.random() * (upperRange + 1));
    var end = maxSearchedWords+randBegin;

    lineSplit = lineSplit.slice(randBegin, end);
   }
   line = lineSplit.join(" ");

   // fill the url array with search requests for Google
   url = "\"" + line + "\" -site:www.wikiskripta.eu -wikiskripta";
   urls.push("http://www.google.com/#pbx=1&q=" + encodeURIComponent(url));
   text += lines[i] + "<br />";
  }
 }
 createWindow(urls);
}

function createWindow(urls) {
 // open a new window with tabs for each google result
 chrome.windows.create({"url": urls});
}