MediaWiki:Isbn-php

Z WikiSkript

<?php

$sqlsrvr = '';
$sqlbase = '';
$sqluser = '';
$sqlpswd = '';
$dbkey = '';

function getNumerals($string) {
  $returnString = "";
  for ($i = 0; $i < strlen($string); $i++) {
    $ch = substr($string, $i, 1);
    if (ord($ch) >= 48 && ord($ch) <= 57) {
      $returnString .= $ch;
    }
  }
  return $returnString;
}

function getAuthorName($name, $getFirstName)
{
    $nameParts = explode(' ', $name);
    $length = count($nameParts);

    //získá se pole, kde jsou všechny prvky kromě posledního
    for ($i = 0; $i < $length - 1; $i++)
    {
        $firstNameArray[$i] = $nameParts[$i];
    }
    //pole se složí dohromady;
    $firstName = implode(' ', $firstNameArray);
    $surname = $nameParts[$length - 1];

    if ($getFirstName)
        return $firstName;
    else
        return $surname;
}

function getPublisherInfo($info, $type)
{
    $array = explode(' : ', $info);
    $misto = $array[0];
    $publisherAndYear = $array[1];

    $array2 = explode(' c', $publisherAndYear);
    $vydavatel = substr($array2[0], 0, -1);
    $rok = substr($array2[1], 0, -1);

    switch($type)
    {
        case 'misto':
            return $misto;
            break;
        case 'vydavatel':
            return $vydavatel;
            break;
        case 'rok':
            return $rok;
            break;
    }
}

function makeOutput($zDatabaze) {
    global $prijmeni1, $prijmeni2, $prijmeni3, $jmeno1, $jmeno2, $jmeno3, $korporace, $kolektiv;
    global $nazev, $podnazev, $vydani, $misto, $vydavatel, $rok, $isbn, $url, $rozsah, $edice, $svazek;
    if ($prijmeni1 != "" && $jmeno1 != "") {
        $citace['prijmeni1'] = $prijmeni1;
        $citace['jmeno1'] = $jmeno1;
    }

    if ($prijmeni2 != "" && $jmeno2 !="")
    {
        $citace['prijmeni2'] = $prijmeni2;
        $citace['jmeno2'] = $jmeno2;
    }
    if ($prijmeni3 != "" && $jmeno3 != "")
    {
        $citace['prijmeni3'] = $prijmeni3;
        $citace['jmeno3'] = $jmeno3;
    }
    if ($kolektiv)
        $citace['kolektiv'] = "ano";
    if ($nazev != "")
        $citace['titul'] = $nazev;
    if ($podnazev != "")
        $citace['podtitul'] = $podnazev;
    if ($vydani != "")
        $citace['vydani'] = $vydani;
    if ($misto != "")
        $citace['misto'] = $misto;
    if ($vydavatel != "")
        $citace['vydavatel'] = $vydavatel;
    if ($rok != "")
        $citace['rok'] = $rok;
    if ($isbn != "")
        $citace['isbn'] = $isbn;
    if ($url != "")
        $citace['url'] = $url;
    if ($rozsah != "")
        $citace['rozsah'] = $rozsah;
    if ($edice != "")
        $citace['edice'] = $edice;
    if ($svazek != "")
        $citace['svazek'] = $svazek;


    $citace['zDatabaze'] = $zDatabaze;

    return json_encode($citace);
}

function dbisbn($isbn) {

    global $nazev;
    global $podnazev;
    global $prijmeni1; global $prijmeni2; global $prijmeni3;
    global $jmeno1; global $jmeno2; global $jmeno3;
    global $kolektiv;
    global $length;
    global $rok;
    global $misto;
    global $vydavatel;
    global $dbkey;

    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://isbndb.com/api/books.xml?access_key=" . $dbkey . "&results=details&index1=isbn&value1=" . $isbn);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

    $data = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);

    $xml = simplexml_load_string($data);

    if ($xml->BookList->attributes()->shown_results != '1')
    {
        return 0;
    }

    $nazev = $xml->BookList->BookData->Title;

    $podnazev = $xml->BookList->BookData->TitleLong;
    $authors = explode(',', $xml->BookList->BookData->AuthorsText);
    $length = count($authors);
    if ($length >= 1)
    {
        $prijmeni1 = getAuthorName($authors[0], 0);
        $jmeno1 = getAuthorName($authors[0], 1);
    }
    if ($length >= 2)
    {
        $prijmeni2 = getAuthorName($authors[1], 0);
        $jmeno2 = getAuthorName($authors[1], 1);
    }
    if ($length >= 3)
    {
        $prijmeni3 = getAuthorName($authors[2], 0);
        $jmeno3 = getAuthorName($authors[2], 1);
    }
    if ($length > 3)
        $kolektiv = true;
    else
        $kolektiv = false;

    $publisherText = $xml->BookList->BookData->PublisherText;
    $rok = getPublisherInfo($publisherText, 'rok');
    $misto = getPublisherInfo($publisherText, 'misto');
    $vydavatel = getPublisherInfo($publisherText, 'vydavatel');

    return 1;
}

function getPage($url) {

    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    $data = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);

    return $data;
}

function nk($isbn) {
    global $nazev;
    global $podnazev;
    global $prijmeni1; global $prijmeni2; global $prijmeni3;
    global $jmeno1; global $jmeno2; global $jmeno3;
    global $kolektiv;
    global $vydani;
    global $length;
    global $rok;
    global $misto;
    global $vydavatel;
    global $spatneUdaje;

    $spatneUdaje = 0;
    $data = getPage("http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-b&local_base=skc&find_code=ISN&request=" . $isbn);

    //Je záznam v databázi Národní knihovny?
    $pattern = "/Záznam, který jste požadovali, není v databázi./";
    if (preg_match($pattern, $data)) {
        return 0;
    }

    //Je záznam unikátní? Našlo více záznamů? Pokud ano, volím první
    $pattern = "/.*Výsledky dotazu: &nbsp;ISBN\/ISMN\/ISSN=.*/";
    if (preg_match($pattern, $data)) {
        $pattern = "/<[Aa] [Hh][Rr][Ee][Ff]=(.*?)>1<\/[Aa]>/";
        preg_match($pattern, $data, $matches);

        $data = getPage($matches[1]);
    }

    //Název
    $pattern = "/<td.*?Název.*?\n.*?<[Aa].*?>(.*?)<\/[Aa]><\/td>/";
    preg_match($pattern, $data, $matches);
    if ($matches[1]) {
        $splitName = explode("/", $matches[1]);
        if (count($splitName) == 1) {
            $splitName = explode(":", $matches[1]);
            $nazev = $splitName[0];
            if (count($plitName) > 1) {
                $podnazev = $splitName[1];
            }
        }
        if (count($splitName) == 2) {
            $splitName = explode(":", $splitName[0]);
            $nazev = $splitName[0];
            if (count($splitName) > 1) {
                $podnazev = $splitName[1];
            }
        }
    } else {
        $spatneUdaje = 1;
    }

    //Kolektiv
    $pattern = "/a kolektiv/";
    if (preg_match($pattern, $data)) {
        $kolektiv = true;
    }

    //Autor
    $pattern = "/.*Hlavní záhlaví.*\n.*<[Aa].*>(.*)<\/[Aa]>/";
    preg_match($pattern, $data, $matches);

    $splitName = explode(",", $matches[1]);
    if ($splitName[0]) {
        $prijmeni1 = trim($splitName[0]);
    } else {
        $spatneUdaje = 1;
    }
    if ($splitName[1]) {
        $jmeno1 = trim($splitName[1]);
    } else {
        $spatneUdaje = 1;
    }
    $pattern = "/.*Další původce.*\n.*<[Aa].*>(.*)<\/[Aa]>/";
    preg_match($pattern, $data, $matches);
    if (isset($matches[1])) {
        $splitName = explode(",", $matches[1]);
        if ($prijmeni1)
            $prijmeni2 = trim($splitName[0]);
        else
            $prijmeni1 = trim($splitName[0]);
        if ($jmeno1)
            $jmeno2 = trim($splitName[1]);
        else
            $jmeno1 = trim($splitName[1]);
    }

    //Vydání
    $pattern = "/<td.*?>Vydání.*?<\/td>.*?<td.*?>(.*?)<\/td>/s";
    preg_match($pattern, $data, $matches);
    if ($matches[1]) {
        $vydani = getNumerals($matches[1]);
        //$vydani = $matches[1];
    } else {
        $spatneUdaje = 1;
    }


    $pattern = "/<td.*?Nakl. údaje.*?\n.*?<td.*?>(.*?):&nbsp;(.*?),&nbsp;(.*?)<\/td>/";
    preg_match($pattern, $data, $matches);
    if ($matches[1]) {
        $misto = trim($matches[1]);
    } else {
        $spatneUdaje = 1;
    }
    if ($matches[2]) {
        $vydavatel = trim($matches[2]);
    } else {
        $spatneUdaje = 1;
    }
    if ($matches[3]) {
        $rok = trim($matches[3]);
    } else {
        $spatneUdaje = 1;
    }

    return 1;
}
function onlyNumbers($isbn) {
    $returnValue = "";
    for ($i = 0; $i < strlen($isbn); $i++) {
        $char = substr($isbn, $i, 1);
        //pokud je znak cislice nebo x (kontrolni znak v isbn10)
        if ((ord($char) >= 48 && ord($char) <= 57) || $char == 'x' || $char == 'X') {
            $returnValue .= $char;
        }
    }
    return $returnValue;
}

function wikiskriptadb($isbnid) {
    global $sqlsrvr, $sqlbase, $sqluser, $sqlpswd;
    global $prijmeni1, $prijmeni2, $prijmeni3, $jmeno1, $jmeno2, $jmeno3, $korporace, $kolektiv;
    global $nazev, $podnazev, $vydani, $misto, $vydavatel, $rok, $isbn, $url, $rozsah, $edice, $svazek;

    if (substr($isbnid, -1, 1) == 'x' || substr($isbnid, -1, 1) == 'x') {
        $isbnid = substr($isbn, 0, -1);
    }

    $con = mysql_connect($sqlsrvr, $sqluser, $sqlpswd);
    if (!$con) {
        return False;
    }
    mysql_select_db($sqlbase, $con);

    $sql = 'SELECT * FROM `' . $sqlbase . '`.`ws_isbn` WHERE `isbnid`=\'' . $isbnid . '\';';
    $result = mysql_query($sql);
    $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
    mysql_close($con);

    if ($row['isbn']) {
        $prijmeni1 = $row['prijmeni1'];
        $prijmeni2 = $row['prijmeni2'];
        $prijmeni3 = $row['prijmeni3'];
        $jmeno1 = $row['jmeno1'];
        $jmeno2 = $row['jmeno2'];
        $jmeno3 = $row['jmeno3'];
        if ($row['kolektiv']) {
            $kolektiv = true;
        }
        $nazev = $row['titul'];
        $podnazev = $row['podnazev'];
        $url = $row['url'];
        $rozsah = $row['rozsah'];
        $edice = $row['edice'];
        $svazek = $row['svazek'];
        $isbn = $row['isbn'];
        $rok = $row['rok'];
        $misto = $row['misto'];
        $vydavatel = $row['vydavatel'];
        $vydani = $row['vydani'];
        $korporace = $row[''];

        return True;
    } else {
        return False;
    }
}
if (isset($_GET['isbn'])) {
    if (isset($_GET['pouzijDatabazi'])) {
        if ($_GET['pouzijDatabazi'] == "false") {
            dbisbn($_GET['isbn']);
            nk($_GET['isbn']);
            echo makeOutput($zDatabaze = False);
        }
    } else {
         
        if (wikiskriptadb(onlyNumbers($_GET['isbn']))){
            echo makeOutput($zDatabaze = True);
        } else {
            dbisbn($_GET['isbn']);
            nk($_GET['isbn']);
            echo makeOutput($zDatabaze = False);
        }
    }
}
?>