MediaWiki:Isbn.php (dokumentace)

Z WikiSkript

Skript vrací citační údaje dle zadaného parametru isbn. Je navržen tak, aby s ním mohlo spolupracovat citační udělátko.

URL

Lokalizace: https://www.wikiskripta.eu/extensions/citace/isbn.php?isbn=&pouzijDatabazi=

Zadané parametry

Povinný parametr isbn se může uvést jak se spojovníky, tak bez nich.

Nepovinný parametr pouzijDatabazi určuje, zdali se údaje získají z databáze na serveru wikiskript, což je defaultní nastavení.

Zdroj dat

Data se získávají z databáze serveru WikiSkript. Pokud isbn není v databázi nalezeno či je uveden pouzijDatabazi=false, skript se pokusí získat citační údaje z http://isbndb.com/ nebo z vyhledávače Národní knihovny.

Formát dat

Skript vrací data ve formátu JSON.

Nastavení

Je nutné nastavit tyto parametry

  • $sqlsrvr — mysql server (typicky localhost)
  • $sqlbase — název databáze
  • $sqluser — přihlašovací jméno k mysql serveru
  • $sqlpswd — přihlašovací heslo k mysql serveru
  • $dbkey — klíč získaný po registraci na http://isbndb.com