MediaWiki:IsbnBot.py

Z WikiSkript

#coding=utf-8
import urllib, urllib2
import sys, time
import re
import cookielib
import xml.dom.minidom
from xml.dom.minidom import parse, parseString
import MySQLdb

##############
#      #
# nastaveni #
#      #
##############
user_name = ''
password = ''
mysqltable = ''
mysqlserver = 'localhost'
mysqluser = ''
mysqlpwd = ''
mysqldb = ''
testurl = 'http://test-wiki.lf1.cuni.cz/api.php'
url = 'https://www.wikiskripta.eu/api.php'
cj = cookielib.CookieJar()

isbn = []
isbnCollector = []
incorrect = {}
unique = []
endash = []
citaceList = []
differ = 0


namespaces = {
	#-2: "Média",
	#-1: "Speciální",
	1: "Diskuse",
	2: "Uživatel",
	3: "Uživatel diskuse",
	4: "WikiSkripta",
	5: "WikiSkripta diskuse",
	6: "Soubor",
	7: "Soubor diskuse",
	8: "MediaWiki",
	9: "MediaWiki diskuse",
	10: "Šablona",
	11: "Šablona diskuse",
	12: "Nápověda",
	13: "Nápověda diskuse",
	14: "Kategorie",
	15: "Kategorie diskuse",
	100: "Portál",
	101: "Portál diskuse",
	102: "Fórum",
	103: "Fórum diskuse"
}

##############
#      #
# funkce  #
#      #
##############
class LoginError(Exception):
	"""Výjimka, jež bude vyvolána nepovedeným přihlášením k api serveru."""
	pass
class NoToken(Exception):
	"""Výjimka, jež bude vyvolána, chybí-li token nutný k editaci."""
	pass
class EditError(Exception):
	"""Výjimka, jež bude vyvolána nepovedenou editací."""
	pass
def fromUnicode(unicodeString):
	returnString = ""
	citliveZnaky = { 382: 'ž', 269: 'č', 283: 'ě', 237: 'í', 352: 'Š', 225: 'á', 345: 'ř', 353: 'š', 253: 'ý', 367: 'ů', 233: 'é', 381: 'Ž', 268: 'Č', 218: 'Ú', 250: 'ú', 357: 'ť', 271: 'ď', 328: 'ň', 243: 'ó', 8230: '…', 8222: '„', 8220: '“', 8722: '−', 318: 'ľ', 270: 'Ď', 244: 'ô', 154: '', 8211: '–', 327: 'Ň', 205: 'Í', 183: '·', 215: '×', 344: 'Ř', 9742: '☎', 9997: '✍', 322: 'ł', 232: 'è', 221: 'Ý', 8212: '—', 160: ' ', 167: '§', 61474: '', 252: 'ü', 177: '±', 945: 'α', 228: 'ä', 960: 'π', 246: 'ö', 946: 'β', 176: '°', 346: 'Ś', 282: 'Ě', 193: 'Á', 352: 'Š', 366: 'Ů', 180: '´', 8217: '’', 231: 'ç', 224: 'à', 201: 'É', 314: 'ĺ' }
	czKeys = citliveZnaky.keys()
	for char in unicodeString:
		if (ord(char) in czKeys):
			returnString = returnString + citliveZnaky[ord(char)]
		else:
			returnString = returnString + str(char)
	return returnString

def toUnicode(string):
	"""Přepíše do utf-8"""
	try:
		return unicode(string)
	except UnicodeDecodeError:
		returnString = unicode(string.encode("string_escape"))
		citliveZnaky = {
			u"\\xc3\\xa1": u"á",
			u"\\xc4\\x8d": u"č",
			u"\\xc4\\x8f": u"ď",
			u"\\xc3\\xa9": u"é",
			u"\\xc4\\x9b": u"ě",
			u"\\xc3\\xad": u"í",
			u"\\xc5\\x88": u"ň",
			u"\\xc3\\xb3": u"ó",
			u"\\xc5\\x99": u"ř",
			u"\\xc5\\xa1": u"š",
			u"\\xc5\\xa5": u"ť",
			u"\\xc3\\xba": u"ú",
			u"\\xc5\\xaf": u"ů",
			u"\\xc3\\xbd": u"ý",
			u"\\xc5\\xbe": u"ž"
		}
		for znak, nahrada in citliveZnaky.iteritems():
			returnString = returnString.replace(znak, nahrada)
		return returnString

def get_the_POST_page(values, apiserver = url):
	"""Pošle požadavek html serveru 'apiserver' (implicitně wikiskripta) metodou POST s parametry 'values' typu dictionary a prečte si odpověd, kterou vrátí. Pokud je třeba metodou POST poslat proměnné, které nemají hodnoty, využije se 'blank_values_list' typu list."""
	global cj
	try:
		data = urllib.urlencode(values)
		request = urllib2.Request(apiserver, data)
		opener = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor(cj))
		response = opener.open(request)
		#response = urllib2.urlopen(request)
		the_page = response.read()
		return the_page

	except urllib2.HTTPError as httperror:
		print "Chyba typu urllib2.HTTPError při požadavku na API o " + str(values) + "."
		print httperror
		return "<xml><edit result='error' /><error type='urllib2.HTTPError' /></xml>"
	except UnicodeError as ue:
		print "Chyba typu UnicodeError při požadavku na API o " + str(values) + "."
		print ue
		return "<xml><edit result='error' /><error type='UnicodeError' /></xml>"
	except urllib2.URLError as urlerror:
		print "Chyba typu urllib2.URLError při požadavku na API o " + str(values) + "."
		print urlerror
		return "<xml><edit result='error' /><error type='urllib2.URLError' /></xml>"

def get_time(n):
	"""Prevede cas (vteriny od zacatku epochy) do formatu hh:mm:ss yy/mm/dd. Pokud je argumentem n konstanta None, vraci tak aktualni cas."""
	now = time.localtime(n)
	actual_time = str(now[3]) + ':' + str(now[4]) + ':' + str(now[5]) + ' ' + str(now[0]) + '/' + str(now[1]) + '/' + str(now[2])
	return actual_time
def get_human_readable_time():
	"""Převede čas (vteřiny od začátku epochy) do formátu dd.mm.yyyy, hh:mm."""
	now = time.localtime()
	actual_time = str(now[2]) + "." + str(now[1]) + "." + str(now[0]) + ", " + str(now[3]) + ":" + str(now[4])
	return actual_time

def get_page_content(title):
	"""Získá text wiki článku."""
	try:
		values = {"action": "query", "prop": "revisions", "rvprop": "content", "titles": title, "format": "xml"}
		the_page = get_the_POST_page(values)
	except UnicodeDecodeError as ude:
		try:
			values = {"action": "query", "prop": "revisions", "rvprop": "content", "titles": title.encode("utf-8"), "format": "xml"}
			the_page = get_the_POST_page(values)
		except UnicodeDecodeError as ude2:
			try:
				values = {"action": "query", "prop": "revisions", "rvprop": "content", "titles": title.decode("latin-2"), "format": "xml"}
				the_page = get_the_POST_page(values)
			except UnicodeEncodeError as uee:
				print "UnicodeEncodeError on get_page_content, title: "
				print title
			
	try:
		dom = parseString(the_page)
		if (dom.getElementsByTagName("rev") and dom.getElementsByTagName("rev")[0].childNodes):
			content = dom.getElementsByTagName("rev")[0].childNodes[0].nodeValue
			return content
		else:
			return ""
	except Exception as excp:
			print "Chyba při získávání textu článku '" + title + "'."
			print excp
			return ""
def login(login_name = user_name, pswd = password):
	"""Přihlásí uživatele login_name (implicitně user_name) k api serveru. Pokud není přihlášení úspěšné, vyvolá výjimku LoginError."""
	values = {'action': 'login', 'lgname': login_name.encode("utf-8"), 'lgpassword': pswd.encode("utf-8"), 'format': 'xml'}
	the_page = get_the_POST_page(values)
	try:
		dom = parseString(the_page)
		login = dom.getElementsByTagName("login")[0]
		if (login.getAttribute("result") == "Success"):
			print "Přihlášení proběhlo úspěšně."
		elif (login.getAttribute("result") == "NeedToken"):
			values = {'action': 'login', 'lgname': login_name.encode("utf-8"), 'lgpassword': pswd.encode("utf-8"), 'lgtoken': login.getAttribute("token"), 'format': 'xml'}
			the_page = get_the_POST_page(values)
			dom = parseString(the_page)
			login = dom.getElementsByTagName("login")[0]
			if (login.getAttribute("result") == "Success"):
				print "Přihlášení problěhlo úspěšně."
			else:
				print "Nebylo možné se přihlásit. Zkuste změnit user_name nebo password.\n"
				print the_page
				raise LoginError, "Nebylo možné se přihlásit."
		else:
			print "Nebylo možné se přihlásit. Zkuste změnit user_name nebo password.\n"
			print the_page
			raise LoginError, "Nebylo možné se přihlásit."
	except Exception as excp:
			print "Chyba typu " + str(type(excp)) + " při přihlašování."
			print excp
			raise LoginError, "Nebylo možné se přihlásit:"
def logout():
	"""Odhlasi uzivatele od api serveru."""
	values = {'action': 'logout'}
	get_the_POST_page(values)
def list_all_pages(namespace_number, redirects = False):
	"""Vrací seznam všech článků wikiskript v zadaném jmenném prostoru. Pokud jmenný prostor není zadán, hledá v hlavním jmenném prostoru."""
	namespaces = {
		#-2: "Média",
		#-1: "Speciální",
		1: "Diskuse",
		2: "Uživatel",
		3: "Uživatel diskuse",
		4: "WikiSkripta",
		5: "WikiSkripta diskuse",
		6: "Soubor",
		7: "Soubor diskuse",
		8: "MediaWiki",
		9: "MediaWiki diskuse",
		10: "Šablona",
		11: "Šablona diskuse",
		12: "Nápověda",
		13: "Nápověda diskuse",
		14: "Kategorie",
		15: "Kategorie diskuse",
		100: "Portál",
		101: "Portál diskuse",
		102: "Fórum",
		103: "Fórum diskuse"
	}

	if redirects:
		if namespace_number:
			print "Probíhá vyhledávání ve jmenném prostoru " + namespaces[namespace_number]
			values = {'action': 'query', 'list': 'allpages', 'apnamespace': namespace_number, 'aplimit': '500', 'apfilterredir': 'all'}
		else:
			print "Probíhá vyhledávání v hlavním jmenném prostoru."
			values = {'action': 'query', 'list': 'allpages', 'aplimit': '500', 'apfilterredir': 'all'}
	else:
		if namespace_number:
			print "Probíhá vyhledávání ve jmenném prostoru " + namespaces[namespace_number]
			values = {'action': 'query', 'list': 'allpages', 'apnamespace': namespace_number, 'aplimit': '500', 'apfilterredir': 'nonredirects'}
		else:
			print "Probíhá vyhledávání v hlavním jmenném prostoru."
			values = {'action': 'query', 'list': 'allpages', 'aplimit': '500', 'apfilterredir': 'nonredirects'}
	the_page = get_the_POST_page(values)
	get_continues = re.compile('(?<=apfrom=&quot;).*(?=quot;)', re.UNICODE)
	continues = get_continues.findall(the_page)
	pages = the_page
	while continues:
		if namespace_number:
			values = {'action': 'query', 'list': 'allpages', 'apnamespace': namespace_number, 'aplimit': '500', 'apfrom': continues[0], 'apfilterredir': 'nonredirects'}
		else:
			values = {'action': 'query', 'list': 'allpages', 'aplimit': '500', 'apfrom': continues[0], 'apfilterredir': 'nonredirects'}
		the_page = get_the_POST_page(values)
		continues = get_continues.findall(the_page)
		pages = pages + "\n\n" + the_page
	get_titles = re.compile('(?<=title=&quot;).*(?=&quot;)', re.UNICODE)
	titles = get_titles.findall(pages)
	return titles

def get_isbn(content, title):
	global incorrect
	global citaceList

	parametry = {
		'korporace': u"\| ?korporace ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'prijmeni1': u"\| ?příjmení1 ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'jmeno1': u"\| ?jméno1 ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'prijmeni2': u"\| ?příjmení2 ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'jmeno2': u"\| ?jméno2 ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'prijmeni3': u"\| ?příjmení3 ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'jmeno3': u"\| ?jméno3 ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'kolektiv': u"\| ?kolektiv ?= ?((ano|ne))\n? ?\|",
		'titul': u"\| ?titul ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'podnazev': u"\| ?podnázev ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'url': u"\| ?url ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'vydani': u"\| ?vydání ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'misto': u"\| ?místo ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'vydavatel': u"\| ?vydavatel ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'rok': "\| u?rok ?= ?([0-9]{4})\n? ?\|",
		'rozsah' : u"\| ?rozsah ?= ?([0-9]*)\n? ?\|",
		'edice': u"\| ?edice ?= ?(.*?)\n? ?\|",
		'svazek': u"\| ?svazek ?= ?(.*?)\n? ?\|"
	}

	citacniSablona = re.compile("{{Citace[^}]*?isbn[^}]*?}}", re.UNICODE)
	isbnVSablone = re.compile("\|\s?isbn\s?=\s*(?P<isbn_number>[-0123456789Xx]*).*", re.UNICODE)
	isbn10 = re.compile("[0123456789Xx]{10}|[-0123456789Xx]{13}", re.UNICODE)
	isbn13 = re.compile("[0123456789Xx]{13}|[-0123456789Xx]{17}", re.UNICODE)

	for sablona in citacniSablona.findall(content):
		vSablone = isbnVSablone.search(sablona)
		if (vSablone):
			thisISBN = vSablone.group('isbn_number')
			thisISBNCislo = jen_cislo(thisISBN)
			if (valid_isbn(thisISBNCislo)):
				citace = {}
				citace["isbn"] = thisISBN
				citace["niceISBN"] = thisISBNCislo
				for parametr in parametry.keys():
					parametrRe = re.compile(parametry[parametr], re.UNICODE)
					parametrSearch = parametrRe.search(sablona)
					if (parametrSearch):
						citace[parametr] = parametrSearch.group(1).strip()
				citaceList.append(citace)
			else:
				if (thisISBN != "-"):
					incorrect[title] = thisISBN

def jen_cislo(isbn):
	"""Z řetězce vybere jen čísla a znaky X nebo x."""
	returnValue = ''
	for char in isbn:
		asciiord = ord(char)
		if ((asciiord >= 48 and asciiord <= 57) or char == 'x' or char == 'X'):
			returnValue = returnValue + char
	return returnValue

def hodnota(char):
	"""Hodnota čísla jako znaku. X nebo x dává hodnotu 10."""
	asciiord = ord(char)
	if (asciiord >= 48 and asciiord <= 57):
		return (asciiord - 48)
	elif (char == 'x' or char == 'X'):
		return 10
	else:
		return 0

def valid_isbn(isbnSeZnaky):
	"""Zjistí, zdali isbn může existovat."""

	isbn = jen_cislo(isbnSeZnaky)
	if (len(isbn) == 10):
		#číslice z ISBN jako vektor
		vektorISBN = [hodnota(isbn[x]) for x in range(10)]
		#váhy jednotlivých číslic jako vektor
		vektorValidace = [ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ]
		#vynásob vektory po prvcích
		vazenyVektor = [vektorISBN[x] * vektorValidace[x] for x in range(10)]
		#suma všech vážených cifer (skalární součin s jednotkovým vektorem)
		suma = sum(vazenyVektor)
		if ((suma % 11) == 0):
			return True
		else:
			return False
	elif (len(isbn) == 13):
		for char in isbn:
			if (char == 'x' or char == 'X'):
				return False

		#číslice z ISBN jako vektor
		vektorISBN = [hodnota(isbn[x]) for x in range(13)]
		#váhy jednotlivých číslic jako vektor
		vektorValidace = [ 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1]
		#vynásob vektory po prvcích
		vazenyVektor = [vektorISBN[x] * vektorValidace[x] for x in range(13)]
		suma = sum(vazenyVektor)
		if ((suma % 10) == 0):
			return True
		else:
			return False
	else:
		return False

#################
#        #
# telo programu #
#        #
#################
login()
all_pages = list_all_pages(None)
for page in all_pages:
	content = get_page_content(page)
	get_isbn(content, page)
logout()

counter = 0
citaceUniqueList = {}
for citace in citaceList:
	if (citace["niceISBN"] in citaceUniqueList.keys()):
		if (citace != citaceUniqueList[citace["niceISBN"]]):
			counter = counter + 1
			"""
			print "Zaznam: "
			print citaceUniqueList[citace["niceISBN"]]
			print "Novy: "
			print citace
			if (raw_input("Nahradit záznam? (y/cokoliv)") == "y"):
				citaceUniqueList[citace["niceISBN"]] = citace
			"""
	else:
		citaceUniqueList[citace["niceISBN"]] = citace

print "Celkem: " + str(len(citaceList))
print "Unikatni: " + str(len(citaceUniqueList))
print "Lisi se: " + str(counter)
f = open("output.txt", "w")
db = MySQLdb.connect(mysqlserver, mysqluser, mysqlpwd, mysqldb)
c = db.cursor()
f.write("INSERT INTO `" + mysqldb +"`.`" + mysqltable + "` (`isbnid`, `isbn`, `korporace`, `prijmeni1`, `jmeno1`, `prijmeni2`, `jmeno2`, `prijmeni3`, `jmeno3`, `kolektiv`, `titul`, `podnazev`, `url`, `vydani`, `misto`, `vydavatel`, `rok`, `rozsah`, `edice`, `svazek`) VALUES\n")
for key in citaceUniqueList.keys():
	citace = citaceUniqueList[key]
	isbn = citace["isbn"]
	niceISBN = citace["niceISBN"]
	if ("korporace" in citace.keys()): korporace = citace["korporace"]
	else: korporace = ""
	if ("prijmeni1" in citace.keys()): prijmeni1 = citace["prijmeni1"]
	else: prijmeni1 = ""
	if ("jmeno1" in citace.keys()): jmeno1 = citace["jmeno1"]
	else: jmeno1 = ""
	if ("prijmeni2" in citace.keys()): prijmeni2 = citace["prijmeni2"]
	else: prijmeni2 = ""
	if ("jmeno2" in citace.keys()): jmeno2 = citace["jmeno2"]
	else: jmeno2 = ""
	if ("prijmeni3" in citace.keys()): prijmeni3 = citace["prijmeni3"]
	else: prijmeni3 = ""
	if ("jmeno3" in citace.keys()): jmeno3 = citace["jmeno3"]
	else: jmeno3 = ""
	if ("kolektiv" in citace.keys()):
		if (citace["kolektiv"] == "ano"):
			kolektiv = u"1"
		else:
			kolektiv = u"0"
	else: kolektiv = u"0"
	if ("titul" in citace.keys()): titul = citace["titul"]
	else: titul = ""
	if ("podnazev" in citace.keys()): podnazev = citace["podnazev"]
	else: podnazev = ""
	if ("url" in citace.keys()): url = citace["url"]
	else: url = ""
	if ("vydani" in citace.keys()): vydani = citace["vydani"]
	else: vydani = ""
	if ("misto" in citace.keys()): misto = citace["misto"]
	else: misto = ""
	if ("vydavatel" in citace.keys()): vydavatel = citace["vydavatel"]
	else: vydavatel = "vydavatel"
	if ("rok" in citace.keys()): rok = citace["rok"]
	else: rok = ""
	if ("rozsah" in citace.keys()): rozsah = citace["rozsah"]
	else: rozsah = ""
	if ("edice" in citace.keys()): edice = citace["edice"]
	else: edice = ""
	if ("svazek" in citace.keys()): svazek = citace["svazek"]
	else: svazek = ""
	
	parametry = [niceISBN, isbn, korporace, prijmeni1, jmeno1, prijmeni2, jmeno2, prijmeni3, jmeno3, kolektiv, titul, podnazev, url, vydani, misto, vydavatel, rok, rozsah, edice, svazek]
	parametry = [parametr.replace("'","\\'") for parametr in parametry]
	parametry = [parametr.replace("\"","\\\"") for parametr in parametry]
	#parametry = [unicode(parametr, "utf-8") for parametr in parametry]
	outputline = "('" + "', '". join(parametry) + "'),\n"
	sql = "INSERT INTO `" + mysqldb + "`.`" + mysqltable + "` (`key`, `isbnid`, `isbn`, `korporace`, `prijmeni1`, `jmeno1`, `prijmeni2`, `jmeno2`, `prijmeni3`, `jmeno3`, `kolektiv`, `titul`, `podnazev`, `url`, `vydani`, `misto`, `vydavatel`, `rok`, `rozsah`, `edice`, `svazek`) VALUES\n" 
	sql = sql + "('', '" + "', '". join(parametry) + "');"
	f.write(outputline.encode("utf-8"))
	c.execute(sql.encode("utf-8"))

print "Unikatnich ISBN: " + str(len(unique)) + " z " + str(len(isbn) - len(incorrect))
print "Chybnych ISBN: " + str(len(incorrect))
for key in incorrect.keys():
	print "* [[" + fromUnicode(key) + "]]: " + fromUnicode(incorrect[key])
print "ENDASH:"
for dash in endash:
	print "* [[" + dash + "]]"