Nápověda:Úpravy článku

Z WikiSkript

Tip.png
Tip: Úpravy článků nejdříve navrhujte v diskusi!

Přejmenování, rozdělení či sloučení je velkým zásahem do článku. Nejste-li si jisti jak postupovat, navrhněte změny nejdříve na diskusní stránce a počkejte na vyjádření ostatních uživatelů. Neodpoví-li nikdo do 14 dnů, můžete svůj návrh považovat za odsouhlasený a změnu provést.

Nezapomeňte na diskusní stránku připojit příslušnou šablonu {{Přesunout}}, {{Rozdělit}}, {{Sjednotit}} apod., aby byli ostatní redaktoři na Váš návrh upozorněni.

Tip.png
Tip: Úpravy článků nejdříve navrhujte v diskusi!


Přejmenování

Přejmenování článku není možné, změna názvu se provádí pomocí přesunutí článku pod nový název.

Přesunutí článku[upravit | editovat zdroj]

Přesunutí článků je možné provést pomocí tlačítka přesunout, které se zobrazí po najetí na šipku vlevo od vyhledávacího okna. Ve formuláři zadejte nový název a popište důvod přesunu. Vždy nechejte zaškrtnuté Přesunout příslušnou diskusní stránku i Sledovat tuto stránku. S článkem se přesouvá i jeho historie, automaticky vzniká přesměrování ze staré stránky na novou.

Je třeba zkontrolovat odkazy vedoucí na článek (Odkazuje sem v sekci Nástroje v levém sloupci), podle potřeby je napřímit a opravit odkazy z portálů či přesměrování.

Navržení přesunu[upravit | editovat zdroj]

Pokud si přesunutím nejste jisti či přesun není možný, protože pod novým názvem se nalézá např. přesměrování, navrhněte přesun vložením šablony {{Přesunout}} (kód {{Přesunout|Nový název}}) na diskusní stránku. Pod šablonu doplňte důvod, proč navrhujete přesunutí článku.

CAVE!!! Nepřejmenovánejte články jejich smazáním a zkopírováním do nově založeného článku. V takovém případě se ztrácí celá historie článku.

Přesměrování

Většinu článků je možné pojmenovat několika způsoby a lze očekávat, že je uživatelé WikiSkript budou pod různými názvy vyhledávat. Aby bylo zaručeno, že se k příslušnému článku skutečně dostanou, je třeba vytvořit přesměrování z alternativních názvů článku (tzv. synonym).

Přesměrování vytvoříte tak, že založíte článek pod žádaným jménem, jehož jediným textem bude #PŘESMĚRUJ[[Název článku]] (vložíte klepnutím na Button_redirect.png) a uložte.

Po zadání příslušného názvu článku do vyhledávače či klepnutí na příslušný odkaz pak bude uživatel automaticky přesměrován na článek.

Např. Na článek Vrozené srdeční vady vedou díky přesměrování také odkazy Kongenitální srdeční vady, Vrozené vývojové vady srdce, VVV srdeční a další.

Pečlivým vytvářením přesměrováním preventivně zabráníte vytváření vícero článků na stejné téma a nutnosti následného sjednocování.

Smazání

Mazání článků je činnost z bezpečnostních důvodů vyhrazená správcům a administrátorům WikiSkript. Redaktoři i běžní uživatelé mohou požádat o smazání stránky vložením šablony {{Smazat}} do článku (vložte {{Smazat|Důvod pro smazání}}). Na diskusní stránce pak můžete podrobněji vysvětlit, proč chcete článek smazat.

Např. {{Smazat|V názvu článku je překlep, článek byl přesunut}}
Podobné články

Narazíte-li ve WikiSkriptech na více článků zabývajících se stejnou nebo podobnou tématikou, je několik možností jak postupovat:

  • sloučení článků – doplňte informace z jednoho článku do druhého (zpravidla je doplňován rozsáhlejší, kvalitnější, lépe zdrojovaný článek). Následně obsah původního článku smažte a vytvořte přesměrování.
  • rozlišení podle oboru či ročníku – jsou-li články psány z pohledu různých oborů, popř. jsou-li svou náplní vhodné pro jiné ročníky, je možné zachovat oba. V takovém případě přejmenujte články na Název (předmět).
  • upozornění – nejste-li si jisti, jak postupovat dál, můžete na problém upozornit vložením {{Sjednotit}} (použijte {{Sjednotit|název opačného článku}}) na diskusní stránky obou článků. Pod upozornění můžete ještě textem doplnit, jakou variantu navrhujete.
Rozdělení článku

Doporučená délka pro článek je WikiSkriptech je přibližně délka jedné kapitoly v učebnici či ve skriptech. Článek by měl zpracovávat jedno téma nejčastější z pohledu jednoho oboru.

Rozdělení článku[upravit | editovat zdroj]

Příliš dlouhé články je možné rozdělit na dva či více menších. Zpravidla platí, že pod původním názvem necháváme článek delší, obecnější či ten, kterému název lépe odpovídá. Při ukládání do shrnutí editace píšeme: Z článku byla oddělena část [[Název nového článku]]. Nový článek pak založíme pod novým názvem. Do shrnutí editace píšeme Odděleno z článku [[Název původního článku]]. Pakliže je třeba oba nově vzniklé články pojmenovat jinak, vždy jeden z nich přesuneme, abychom zachovali historii.

Na konci je vždy třeba zkontrolovat všechny odkazy vedoucí na článek (nástroj Odkazuje sem v nabídce Nástroje) a nasměrovat na odpovídající nové články.

Literatura[upravit | editovat zdroj]

Jestliže je článek zdrojován pomocí referencí, zobrazí se literatura na konci článku automaticky. Pakliže se tak nestane, je třeba zkontrolovat, zda je v novém článku alespoň jednou uvedena celá citace, nikoli jen zkrácená forma (<ref name="název knihy" />).

Pokud je u článku uvedena pouze použitá literatura, zkontrolujeme, které z uvedených knih byly použity a uvedeme ty. Není-li to možné, uvedeme použitou literaturu stejnou, jako byla u původního článku.

Byl-li u původního článku uveden zdroj, uvedeme jej u obou nových.

Navržení rozdělení[upravit | editovat zdroj]

Nejste-li si jisti rozdělením článku, můžete rozdělení navrhnout vložení šablony {{Rozdělit}} (vložte {{Rozdělit|Název oddělené části}}) na diskusní stránku a doplněním důvodů, proč si myslíte, že je rozdělení vhodné.

Zachování obsahu[upravit | editovat zdroj]

Můžeme také zachovat celý původní článek. Vytvoříme z jeho obsahu nové menší články, které budou fungovat jako kostičky lega. Z nich pak složíme větší článek. Do původního článku vložíme odkaz na nově založený, kratší, článek pomocí {{:Název nového článku}}. Tím do něj vložíme celý obsah článku kromě textu mezi <noinclude></noinclude>.

Vložení článku

Chcete-li ve svém článku použít část nebo celý článek, který se již ve WikiSkriptech nachází (např. vytváříte-li přehledový článek), není třeba text opisovat. Existující článek můžete do svého článku vložit.

Vložte do svého článku tento kód:

==[[Název vloženého článku]]==
{{Edituj článek|Název vloženého článku}}
{{:Název vloženého článku}}

Výsledkem je klikatelný nadpis vedoucí na vložený článek a pod ním samotná vložená část. Na začátek vloženého článku pak vložte upozornění (klepněte na Button_renommer.png či vložte {{subst:Vložený článek}}).

Chcete-li některé části vyjmout z vkládání, můžete je ohraničit pomocí <noinclude></noinclude>.

← Zpět na stránku Zpracování článku redakcí
Pokračovat na Druhy článků