Nápověda:Anotování obrázků

Z WikiSkript

Anotování obrázků

Pojem anotování obrázků znamená vytváření popisků k detailům obrázku. V prostředí WikiSkript je možné tyto popisky vytvořit pomocí tzv. Anotátoru - ImageAnnotator.

Jedná se o JavaScriptovou extenzi pod Wikimedia Commons.

Využití je velmi široké - lze anotovat:

 • histologické, patologické obrázky;
 • anatomická schémata a průřezy;
 • biochemická, (pato)fyziologická schémata;
 • ... vše, kde je to vhodné a výhodné.
Principy využití anotátoru
 • Popisovat je možné soubory nahrané do WikiSkript.
 • Zobrazit anotaci si může každý.
 • Pro tvorbu nové anotace a její editace je nutné se přihlásit.
 • Anotace také nejsou pevnou součástí obrázku a ve WikiSkriptech zůstává možnost použít obrázek pro jiné účely bez anotací.
Jak zobrazit anotaci
 • Po přesunutí ukazatele myši kamkoliv do obrázku se v místech popsaných detailů objeví žluté rámečky.
 • Text popisků (dále anotace) se zobrazí po přesunutí myši nad daný rámeček.

Nápověda-anotátor1.png

Jak vytvořit anotaci

Novou anotaci vytvoříme na stránce souboru, například Soubor:Larynx3.jpg.

1) Klikneme na tlačítko Přidat anotaci vpravo dole pod obrázkem.

2) Přejedeme myší do obrázku (kurzor se změnil na křížek).

3) V místě detailu, který chceme popsat, stiskneme levé tlačítko myši a tažením se nám začne kreslit červený rámeček.

4) Tlačítko myši pustíme až po získání rámečku požadované velikosti, jeho barva se změní na žlutou a zobrazí se pole, kam napíšeme text anotace.

Anotování-nápověda2.png

5) Pomocí tlačítek v dolní části pole můžeme zobrazit náhled a anotaci uložíme.

 • Stejně postupujeme pro vytvoření další anotace.
 • Pokud chceme pozici či velikost rámečku změnit, stiskneme tlačítko Zrušit a postupujeme stejně jako při vytváření nového rámečku (nové anotace).
Zásady tvorby
 • Snažíme se dodržovat jednotnost vzhledu anotací (například, je-li to možné: heslovité údaje, malé počáteční písmeno, bez tečky na konci).
 • Anotace mají usnadnit orientaci v obrázku, přitáhnout pozornost k důležitým oblastem.
 • I zde platí všeho s mírou.
 • Vhodné je si předem rozvrhnout, jaké struktury budeme popisovat, aby se rámečky nepřekrývaly.
 • Pokud to charakter obrázku vyžaduje a přehlednost tím neutrpí, můžeme popsat menší strukturu uvnitř větší - vložit menší rámeček do většího (viz zde) .
Jak editovat anotaci
 • Anotace může obsahovat WikiKód.
 • Editovat už existující anotaci lze dvojím způsobem.

1) Na stránce souboru přesuneme myš do obrázku, do rámečku, zobrazí se pole s anotací.

V jeho pravém dolním okraji jsou možnosti Editovat a Smazat.

Anotování-nápopvěda4.PNG

Před smazáním je nutné uvést důvod. Zobrazí se pole pro zdůvodnění - viz zde. Tento způsob je vhodný pro jednodušší editace, opravy překlepu, pravopisu, případně pro smazání anotace. Nebo i pro složitější úpravy, pokud si pamatujeme WikiKód.

2) Nebo můžeme postupovat jako při editaci článku. Na stránce souboru přejdeme na Editovat zdroj vpravo nahoře. Ve WikiKódu vidíme zapsané informace o souboru a každou anotaci.

 • Text každé anotace najdeme jednotlivě, ve složených závorkách.
 • Anotace jsou řazené dle stáří.
 • Text anotace lze takto editovat jako text článku, výhodou tedy je, že jsou k dispozici veškeré symboly, znaky, ... .
Propojení obrázků s články

V textu anotace je vhodné také použít prolinkování. Propojíme tak obrázky se souvisejícími články (u histologických obrázků například s pojmy z Portál:Slovník histologie a embryologie).

 • Anotovaný obrázek můžeme vložit do článku nebo z článku na obrázek odkázat.

Nápověda se vztahuje k současné podobě ImageAnnotator, pravděpodobně se bude vyvíjet a rozšíří se možnosti anotování.

Další informace

Vedle tlačítka Přidat anotaci lze přejít na odkaz Help - nápověda k ImageAnnotator v angličtině na WikimediaCommons.

Anotované obrázky

Soubory anotované pomocí ImageAnnotator lze najít v kategorii Obrázky s anotacemi.

Externí odkazy
← Zpět na obsah nápovědy