Nápověda:Editační konflikt

Z WikiSkript

Co je editační konflikt?[editovat zdroj]

Editační konflikt vzniká, pokud:

  • Uživatel A začne editovat text článku.
  • Uživatel B otevírá editační okno stejného článku.
  • Uživatel A dokončí své změny a uloží je.
  • Uživatel B dokončí také své změny, ale až po uložení změn uživatelem A. Při kliknutí na tlačítko „Uložit změny“ se mu zobrazí varování editačního konfliktu.

Vzhled stránky editačního konfliktu[editovat zdroj]

Úplně nejdříve je uvedena verze prvního uživatele, tj. uživatele A. Následuje rozdíl obou verzí a nakonec je uveden text, který se druhý uživatel (uživatel B) chystal uložit. Je na uživateli B, aby porovnal změny a upravil horní text (tj. text uživatele A) a doplnil do něj své změny ze spodního textového pole.

Jsou zde ještě dvě kontroverzní možnosti. První možností je, že se uživatel B vzdá svých změn a nechá platnou verzi uživatele A. Druhá možnost je zavrhnout změny uživatele A a uložit pouze verzi uživatele B.

Řešení situace[editovat zdroj]

  • Uživatel B udělá malé změny, uživatel A velké změny: v tom případě je vhodné použít verzi s většími změnami a uživatel B své drobné editace doplní do verze A.
  • Pokud oba uživatelé udělají velké změny, řešení je složitější. Oba by si měli prohlédnout obě verze a je na jejich dohodě, kterou z nich budou preferovat. Mohou se dohodnou buď přes diskusní stránku otevřenou v jiném okně prohlížeče, nebo je na uživateli B, aby úpravy provedl podle svého nejlepšího vědomí.
  • Je nutné, aby v případě konfliktu byli o situaci informováni oba uživatelé. Na řešení by se měly shodnout obě strany.
  • V případě, že nechcete vzniklou situaci řešit sami, kontaktujte redakci.

Prevence[editovat zdroj]

Jelikož je editační konflikt velmi nepříjemný a časově náročný, je třeba mu předcházet. Možnosti jsou následující:

  • vždy, když je to možné, editovat co nejmenší část textu a nikoliv celý článek, sníží se tím pravděpodobnost vzniku konfliktu (tj. je vhodné používat odkazy "editovat" vpravo u každého nadpisu a editovat jen jednu sekci celého článku)
  • needitovat články, které byly v posledních minutách měněny někým jiným