Nápověda:Imagemap

Z WikiSkript

Tento nástroj slouží k vytvoření klikací mapy z obrázku. Jedná se o seznam koordinátů na určitém obrázku, který slouží k vytvoření oblastí na obrázku z nichž každá může odkazovat na různá místa.


Imagemap sablona.png Přímo z WikiSkript spouštěnou Java aplikaci, která se vztahuje k tomuto tématu, najdete zde.
Tato aplikace slouží snažšímu vytváření kódu imagemap. Nápovědu k programu najdete zde.


Syntax[upravit | editovat zdroj]

Kód začíná uvozením pomocí tagu <imagemap>. Na prvním řádku je vždy jméno souboru s obrázkem včetně jmenného prostoru. To je zapsáno klasickým wiki-kódem bez [[]] a lze u něj použít všechny atributy jako u běžného obrázku.

Na dalších řádcích jsou pak další atributy definují vlastnosti mapy a oblasti pro odkazy.

Kód je uzavřen pomocí </imagemap>.

Atributy[upravit | editovat zdroj]

desc
specifikuje umístění Desc-20.png na obrázku. Možné hodnoty jsou top-right, bottom-right, bottom-left, top-left a none. Při použití atributu "thumb" u obrázku se tento atribut ignoruje a pro zobrazení obrázku slouží klasická ikona Magnify-clip.png
poly
monohoúhelník, každá dvojice čísel reprezentuje souřadnice jednoho vrcholu mnouhoúhelníku. Za koordináty následuje odkaz v obvyklém formátu [[Odkaz|Popis odkazu]]
circle
kruh, první dvě čísla sjou souřadnice středu kruhu a třetí číslo udává poloměr. Za koordináty následuje odkaz v obvyklém formátu [[Odkaz|Popis odkazu]]
rect
obdélník, první dvojice čísel označuje souřadnice horního levého rohu a druhá dvojice souřadnice pravého dolního rohu. Za koordináty následuje odkaz v obvyklém formátu [[Odkaz|Popis odkazu]]
default
všechna ostatní oblast, která není ničím pokryta. Hned za atributem následuje odkaz v obvyklém formátu [[Odkaz|Popis odkazu]]

Příklady[upravit | editovat zdroj]

Příklady

Celý obrázek jako odkaz[upravit | editovat zdroj]


<imagemap>
Soubor:Wikiskripta.jpg|150px|alt=logo
default [[Home|Jdi na hlavní stránku]]
</imagemap>

logo
O tomto obrázku

Kliknutím kamkoliv na obrázek přejdete na nastavený odkaz, v našem případě na hlavní stránku. Pro zobrazení pouze obrázku a informací o něm slouží ikona Desc-20.png v dolním pravém rohu.
Obrázku se také dají nastavit veškeré atributy stejným způsobem jakou u běžného obrázku.

Více odkazů v jednom obrázku[upravit | editovat zdroj]


<imagemap>
Soubor:Imagemap.png
circle 430 138 69 [[Fórum:Portál]]
rect 86 125 208 209 [[Nápověda:Obsah]]
poly 242 259 327 264 332 346 259 355 204 315 [[Speciální:Poslední změny]]
</imagemap>

Fórum:PortálNápověda:ObsahSpeciální:Poslední změnyImagemap.png
O tomto obrázku

Na obrázku jsou použity všechny možné tvary pro imagemap. Kolečko odkazuje na Fórum, obdélník na na Nápovědu a pětiúhelník na Poslední změny. U odkazů je opět možno použít všechny známé atributy.