Nápověda:Jaké články patří do WikiSkript

Z WikiSkript

Circle-question.svg Průvodce vytvářením článků Obsah nápovědyZeptejte se
Tento průvodce Vám objasní základní zvyklosti a doporučení, které by články ve WikiSkriptech měly dodržovat.

Jaké články patří do WikiSkriptNázev článkuDélka článkuIdeální článekZdrojováníPravopisTypografieBěžné situace

WikiSkripta slouží jako úložiště materiálů pro výuku – především textů a obrázků, ale i jiných. Zvlášť vhodná je pro materiály, které se používají opakovaně.

Pro studenty[editovat zdroj]

Vhodné jsou články, které
 • zpracovávají otázky ke zkoušce, dosud šířené kopírováním nebo jako textové soubory;
 • vznikly po dohodě s vyučujícím např. jako seminární práce;
 • doplňují učební materiály tam, kde je dostupný výklad špatně srozumitelný, příliš podrobný, roztříštěný v mnoha zdrojích apod.


Do Wikiskript naproti tomu neumisťujte nic, co
 • postrádá přísně věcný a nezaujatý pohled;
 • prakticky reprodukuje dostupné studijní materiály (byť jinými slovy), aniž by došlo např. k podstatnému zkrácení na základě výběru nejdůležitějších informací, sestavení pojednání z několika dosud roztříštěných podkladů apod.;
 • by mohlo porušovat autorská práva;
 • nemá vztah k výuce, má osobní charakter, obsahuje subjektivní hodnocení apod. (určité výjimky platí pro stránky uživatelů, diskusní stránky a fórum).

Pro učitele[editovat zdroj]

Vhodné jsou zejména články, které
 • nahrazují dosavadní „hand-outy“ nebo jiné doplňky ke stávající výuce;
 • doplňují stávající učební materiály o témata, která v nich chybějí, nejsou snadno k nalezení apod., ale jsou aktuální a důležitá;
 • dosud se vydávají ve formě skript, která se často aktualizují.
Ve všech uvedených případech vám použití Wikiskript práci nejen nepřidělá, ale naopak usnadní.


Za nevhodné lze naopak považovat zařazování
 • materiálů, které nejsou potřebné pro pregraduální výuku, nebo se jí dotýkají jen okrajově; postgraduální články se řadí zvlášť;
 • příliš rozsáhlých, komplikovaných a detailních materiálů;
 • pojednání, jejichž zpracování je vysoce originální a zasloužilo by rozsáhlejší ochranu autorských práv;
 • materiálů, které přebírají (citují) jiná díla či jejich části a zařazením do Wikiskript by mohlo dojít k porušení autorských práv;
 • článků, které obsahují obrázky či jiné součásti, které nemají být přístupné široké veřejnosti (např. proto, že by na laiky mohly působit pohoršlivě).
V případech vyjmenovaných v posledních bodech může být vhodnější klasické zpracování textu, jeho převedení do .pdf a umístění ve výukovém portálu nebo na serveru Adobe Connect, kde lze nastavit přístupová práva. Také můžete na uvedené servery uložit jen část svého díla, a na ni pak odkázat z Wikiskript pomocí externího odkazu.