Nápověda:Licence

Z WikiSkript

Když vytvoříte jakékoli dílo (napíšete text, nakreslíte obrázek apod.), máte na něj automaticky autorská práva. Nikdo jej nesmí použít bez vašeho svolení, okopírovat nebo pozměnit. Pokud chcete dovolit konat něco s vaším dílem, musíte s uživatelem sepsat smlouvu. Při větším počtu uživatelů (např. při uveřejnění na internetu) to je nemyslitelné, a proto existují tzv. svobodné licence. Svobodná licence je vlastně smlouva se všemi lidmi na naší planetě. Definuje, za jakých okolností, jakým způsobem a za jakých podmínek lze vaše dílo použít.

Svobodná licence[editovat zdroj]

Ve WikiSkriptech používáme výhradně svobodné licence. To jsou smlouvy o šíření děl, které umožňují dílo šířit a upravovat víceméně volně za dodržení určitých podmínek. Podíváme se na nejčastější volné licence.

Public domain (volné dílo)[editovat zdroj]

Uvolněním díla pod touto licencí se autor zcela vzdává svých autorských práv. Náš právní řád takto uvolnit dílo za života autora neumožňuje: je to přístupné jen v určitých zemích světa. U nás se dílo stane volným tehdy, když uplnyne 70 let od smrti jeho autora.

Dílo takto označené můžete šířit, kopírovat, upravovat a páchat další úkony, aniž byste se museli starat o autorská práva. Je ale slušností (a v případě díla, které je volné, protože od smrti autora již uplynula stanovená doba, je to dokonce povinnost) uvést jméno autora a zdroj, ze kterého čerpáte.

General public license (GPL)[editovat zdroj]

Dílo uvolněné pod touto licencí smíte používat, kopírovat a upravovat pouze v případě, že dané dílo uvolníte opět pod touto licencí. Licence musí být k dílu vždy přiložena v kompletním znění.

Creative Commons[editovat zdroj]

Creative Commons je velmi šikovná sada licencí, které umožňují navolit si, zdali chcete, aby vaše dílo někdo upravoval, používal (nekomerčně či komerčně) a šířil (jakkoliv nebo jen se stejnou licencí). Existují čtyři podmínky, ze kterých si můžete libovolně volit.

  • Attribution (česky „Uveďte autora“, zkratka BY) je podmínka, že dílo smíte použít jen tehdy, uvedete-li jméno autora či odkaz na internetové stránky.
  • Share-Alike (česky „Zachovejte licenci“, zkratka SA) znamená, že dílo může kdokoli upravit, výsledné dílo ale musí opět uvolnit pod stejnou licencí.
  • Non-commercial (česky „Nevyužívejte dílo komerčně“, zkratka NC) ukazuje, že dílo nesmí použito žádným komerčním způsobem.
  • No derivative work (česky „Nezasahujte do díla“, zkratka ND) znamená, že dílo nebo jeho část smíte užít, avšak pouze v původní, nepřepracované podobě.

Z těchto čtyř podmínek si lze volit různé kombinace. Výsledná licence se většinou označuje zkratkou CC (Creative Commons) a zkratkami podmínek užití – Např. CC-BY-SA, nebo třeba CC-BY-ND apod. Navíc existují jednotlivé číselné verze licence (1.0, 2.0, 3.0, 4.0) a lokalizované verze (podle zemí). Nezařazená (celosvětová) licence je Unported (dříve Generic), dále jsou licence jednotlivých zemí, kdy jsou upraveny tak, aby odpovídaly právu té dané země.

Odkazy[editovat zdroj]

Související odkazy[editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat zdroj]