Nápověda:Literatura

Z WikiSkript

Tip.png
Tip: Nemáte čas vyhledávat kompletní bibliografické údaje o Vámi použité knize?

Využijte nástroje pro tvorbu citací, zadejte pouze ISBN či PMID a vše ostatní se vyplní automaticky.

Nástroj pro tvorbu citací si zapnete v nastavení na kartě Udělátka.

Tip.png
Tip: Nemáte čas vyhledávat kompletní bibliografické údaje o Vámi použité knize?


Jak uvést použitou literaturu

Použitou literaturu můžete uvést dvěma způsoby:

  • výčet na konci článku – uvedete knihy, webové stránky a další zdroje ze kterých jste čerpali pro celý článek společné;
  • reference – u konkrétních informací uvedete vždy zdroj, z kterého jste čerpali. Na daném místě se zobrazí index a na konci článku pak seznam literatury podle indexů.

V obou případech je možné literaturu uvést prostým textem (např. Harperova biochemie, 2002), lépe je však použít nástroje pro tvorbu citací. Ten umožňuje zadat pouze ISBN nebo PMID, ostatní bibliografické údaje ze doplní z databáze samy.

Ten je třeba zapnout v nastavení → karta Udělátka → zaškrtnout Editační tlačítko "Citace" a nástroj pro tvorbu citací, "Seznam literatury" a "Reference". Na editační liště se zobrazí tlačítka Button_easy_cite.png, Button_refs.png a Button_ref.png.

Jak uvést použitou literaturu

Pomocí tlačítka Button_refs.png vložte na konec článku předpřipravený seznam literatury. Umístěte kurzor pod nadpis ===Použitá literatura=== a klepněte na Button_easy_cite.png.

V zobrazeném okně pak vyberte typ zdroje a vyplňte kolonky. U knih stačí zadat ISBN, u časopisů PMID a vše se vyplní automaticky. Nakonec klepněte na Vygenerovat šablonu. Do příslušného místa v článku se vloží na první pohled nepřehledná šablona {{Citace}}, po zobrazení náhledu již vidíte správně uvedenou citaci.

Jak vytvořit reference

Na místě v článku, kde si přejete uvést referenci klepněte na tlačítko Button_ref.png (nebo vložte <ref>Citace</ref>), vyberte kurzorem "Citace" a klepněte na tlačítko Button_easy_cite.png.

Opět vyplňte kolonky, klepněte na Vygenerovat šablonu a do článku se vloží šablona.

Nakonec vložte na konec článku pomocí tlačítka Button_refs.png předpřipravený seznam literatury. Dále již není třeba nic upravovat, po zobrazení náhledu se na místě v textu zobrazí index a v patičce článku příslušná citace.

Opakovaná citace[upravit | editovat zdroj]

Citujete-li stejný zdroj opakovaně, není třeba vytvářet citaci pokaždé zvlášť. Stačí, když u první zmínky zadáte <ref name="jmeno">Citace</ref> (jako jmeno použijte např. jméno autora učebnice) a dále citaci vygeneruje jako bylo popsáno výše. V dalších případech již stačí zadávat pouze <ref name="jmeno" /> a citace se automaticky připojí.

Seznam literatury

Předpřipravený seznam literatury, který se vkládá pomocí tlačítka Button_refs.png, slouží kromě uvedení citované literatury také k zaznamenání dalších údajů.

Je možné uvést:

  • související články – odkazy na jiné články ve WikiSkriptech se související tématikou;
  • externí odkazy – odkazy na jiné weby se související tématikou. (Při odkazování na stránky na Wikipedii a příbuzných projektech je možné využít interwiki);
  • zdroj – byl-li text doslova převzat z nějakého konkrétního zdroje (skripta, webová stránky) a poté případně upraven, je třeba tento zdroj uvést.

CAVE!!! Převzít text do WikiSkript je možné pouze se souhlasem autora. Není možné přebírat cizí texty bez povolení a to včetně textu z Wikipedie.

  • Reference – zde se automaticky zobrazí jednotlivé reference použité v článku;
  • Použitá literatura – citace knih, ze kterých bylo čerpáno (vizte výše);
  • Doporučená literatura – případná další doporučená studijní literatura k článku.

Nevyužijete-li některou z položek, neváhejte nadpis smazat. Vždy by však měly zůstat nadpisy:

==Odkazy==
===Související články===
===Použitá literatura=== nebo ===Reference===.

CAVE!!! Neodstraňujte příkazy <noiclude></noinclude>.

← Zpět na obsah nápovědy