Nápověda:Název článku

Z WikiSkript

Circle-question.svg Průvodce vytvářením článků Obsah nápovědyZeptejte se
Tento průvodce Vám objasní základní zvyklosti a doporučení, které by články ve WikiSkriptech měly dodržovat.

Jaké články patří do WikiSkriptNázev článkuDélka článkuIdeální článekZdrojováníPravopisTypografieBěžné situace

Název je velmi důležitou součástí článku. Pod zvoleným názvem se článek bude zobrazovat ve vyhledávání, v příslušné kategorii a pravděpodobně i v příslušných portálech. Dobře zvolený název článku tak může čtenářům velmi usnadnit orientaci.


 • název článku by měl být stručný
  • Dlouhé názvy článků mohou být matoucí a nepřehledné. Pokud se článek věnuje řadě témat, je lepší jej rozdělit na řadu menších, nebo použít zastřešující název.

Příklad:

Nevhodný název: Úplná dominance, neúplná dominance a recesivita
Vhodný název: Mezialelické vztahy
 • název článku by měl být výstižný
  • Již z názvu by mělo být naprosto jasné, o čem přesně článek pojednává. Neměl by předpokládat, že návštěvník (čtenář) již jiné články četl nebo viděl.

Příklad:

Nevhodný název: Další příčiny horečky
Vhodný název: Horečka neinfekčního původu
 • nepoužívejte v názvu speciální znaky (dvojtečky, lomítka, závorky, apod.)
  • Dvojtečky „:“ v názvu jsou rezerovány pro označení specifických částí WikiSkript, tzv. jmenných prostor.
  • Závorky – a to zejména kulaté „()“ jsou v názvech článků vyhrazeny pro označení různých verzí určitých článků či portálů.
   • Příklad:
    • DNA (molekulární biologie) – článek o kyselině deoxyribonukleové
    • DNA (revmatologie) – článek o arthritis uratica
  • Lomítka „/“ v názvu jsou určená pro vytváření podstránek (např. Hendersonova-Hasselbalchova rovnice/odvození)
  • Další speciální znaky (např. řecká abeceda) je do názvu článku nutné rozepsat (např. alfa-fetoprotein)


 • nepoužívejte v názvu číslování a jiná značení
  • Řada článků je zakládána speciálně za účelem pokrytí tématu určité zkouškové otázky. V těchto případech je vhodné neuvádět číslování (ani samotné slovo „otázka“ apod.) v názvu článku. Odkazy na jednotlivé články a jejich pořadí je vhodnější naformátovat přímo v rámci příslušných Portálů.

Příklad:

Nevhodný název: Otázka 1 – Historie chirurgie
Vhodný název: Historie chirurgie (+ formátování a seřazení na příslušném Portálu)
 • název článku by měl být v jazyce, kterým je článek psán
  • Některé články jsou z větší části psány ve slovenštině. Takové články by měly být pojmenovány slovensky, z českého názvu pak na slovenský povede Nápověda:přesměrování.