Nápověda:Nahrávání a přesouvání souborů na Wikimedia Commons

Z WikiSkript

Wikimedia Commons (WC) je mnohojazyčné úložiště svobodně licencovaných či volně použitelných mediálních souborů, využívané především mnoha wiki-projekty, mezi nimi také WikiSkripty (WS). Postup při vkládání souboru z WC do článku se nijak neliší od toho pro vložení média nahraného přímo sem. Pokud se však soubor nachází v úložišti WS, žádný jiný projekt jej přímo využívat nemůže, nejprve je nutno soubor přehrát na WC.

Nahrání na WC je jen o trochu pracnější než do WS a je ho možno provést pomocí intuitivního nahrávacího formuláře. Pokud je soubor již nahrán do WS a splňuje podmínky uvedené v následujícím oddílu, lze jej na WC přesunout.

Nejprve však dole na stránce souboru, v oddíle Odkazy na soubor, zkontrolujeme, zda již jeho kopie na WC neexistuje. Pokud ano, musíme rozlišit dva případy:

 • Název souboru na WC a WS je totožný: pomocí šablony {{Smazat}} navrhneme soubor ve WS ke smazání coby duplikát.
 • Jména na WC a WS jsou odlišná: všechny výskyty ve WS přejmenujeme tak, aby odkazovaly na soubor na WC, poté soubor na WS navrhneme ke smazání jako v předchozím bodu.

Vhodná média[editovat zdroj]

Soubory pro nahrání na WC musí splňovat dvě následující podmínky:

 • Dostupnost alespoň pod jednou z přijatelných licencí.
 • Realistická využitelnost pro ostatní wiki-projekty.

Licence[editovat zdroj]

Přijatelné[editovat zdroj]

V tomto seznamu nejsou vyjmenovány všechny licence přijatelné na WC, nýbrž pouze ty, vyskytující se rovněž u souborů ve WS. Pokud je soubor dostupný pod více licencemi zároveň, musí být nejméně jedna z nich přijatelná. Podrobnější informace lze najít na stránce Commons: Licencování.

Využitelnost[editovat zdroj]

Soubory nahrávané na WC by měly mít široce pojatý vzdělávací charakter, měly by být alespoň teoreticky použitelné na některém jiném z projektů úložiště využívajících (kupříkladu Wikipedie, Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy či Wikiverzita), ač na nich ve skutečnosti třeba nikdy použity nebudou.

Tuto podmínku téměř bez výhrad splňují soubory používané v hlavních obsahových článcích WS. Naproti tomu u těch využívaných na stránkách uživatelů či v průvodci studiem je to třeba pečlivě zvážit (plánek cesty od vrátnice do počítačové učebny či její fotografie pravděpodobně nejsou pro ostatní projekty použitelné). Stejně tak většina fotografií uživatelů není pro WC užitečná. Výjimkou by mohli být uživatelé natolik významní, že o nich na Wikipedii již existuje či by měl vzniknout článek, například univerzitní profesoři.

Přesouvání[editovat zdroj]

Při přesouvání z WS je nutno nejprve soubor stáhnout k sobě do počítače. Je třeba dát pozor, abychom z WS místo vlastního obrázku nestáhli jen zmenšený náhled: nejlépe je stahovat z modrým písmem označeného odkazu těsně pod souborem – bývá tam napsáno Plná velikost‎ či jméno souboru, pokud větší rozlišení není dostupné.

Následuje standardní nahrání na WC, popsané v následujícím oddílu.

Po úspěšném nahrání souboru z WS na WC a zaslání žádosti o ověření shody licence tamní pověřené osobě přidáme na jeho zdejší stránku šablonu {{Ověřováno|název souboru na Commons}}, což je znázorněno v této ukázce.

Použití šablony před ověřením
 • {{Ověřováno|Daniellův článek 001.png}}Nahrávání[editovat zdroj]

Pro nahrávání souborů na WC je třeba se přihlásit pod vlastním uživatelským jménem a heslem. Pokud jste registrování na jakékoli jazykové verzi kteréhokoli z projektů nadace Wikimedia (kupříkladu Wikipedie, Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy či Wikiverzita, nikoli však WikiSkripta), můžete využít tamní přihlašovací údaje, neboť účty jsou sjednoceny (výjimkou by bylo, pokud by byl někdo na WC zaregistrován již před zavedením sjednoceného přihlašování). Pokud zatím jméno s heslem nemáte nebo bylo na WC již dříve obsazeno, můžete to změnit na stránce pro vytvoření účtu.

 • Úspěšným přihlášením se pochlubte na své osobní stránce WS pomocí nálepky {{Nálepka|Commons|jméno=jméno na Commons}}.

Formulář[editovat zdroj]

Dalším krokem je vyplnění nahrávacího formuláře:

 • Jako zdrojový soubor vybereme ten, který jsme stáhli z WikiSkript.
 • Cílové jméno může být libovolné a v jakémkoli jazyce, vybírejme však tak, aby stručně charakterizovalo obsah souboru (nikoli kupříkladu DSC06831.JPG). Důležité je uvést správnou příponu, stejnou jako ve zdrojovém souboru. Není třeba mít obavy zvolit české či slovenské jméno, v takovém případě je uveďme ve správném přepisu, tedy i s diakritickými znaménky. Pro usnadnění tvorby a nahrávání odvozených děl můžeme jméno zakončit kupříkladu 001, tak aby bylo pozměněné médium možné uložit jako 002, bez nutnosti vymýšlet jiné jméno. Pokud jde o obrázek obsahující české či slovenské popisky, můžeme také za číselný odlišovač přidat cs či sk, kódy českého nebo slovenského jazyka, aby bylo možno přeložené verze přehledně ukládat s pouhou změnou tohoto kódu.
 • Problematiku vyplnění pole původní zdroj můžeme rozdělit na několik případů:
  1. Jde o naše vlastní dílo: Pokud je tomu takto, vložíme šablonu {{own}}
  2. Jedná se o dílo převzaté WikiSkripty z jiného pramene, kde už bylo uveřejněno: V této situaci vložíme údaj o původním prameni z WS také na WC.
  3. Ve WS je uvedeno vlastní dílo či byl soubor do WS přímo předán autorem: V takovém případě použijeme v tomto poli šablonu WikiSkript:
   {{WikiSkripta|název souboru ve WS|nahravatel na WS|datum nahrání na WS}}
   V šabloně uvádíme jméno uživatele WS, jenž nahrál poslední verzi souboru, tu, kterou přesouváme; též datum nahrání se týká této verze.
 • Autora převezmeme z WikiSkript; pokud je jejich přispěvatelem osobně, je vhodné ze jména vytvořit odkaz na jeho uživatelskou stránku.
 • Rovněž datum vytvoření můžeme zkopírovat z WS, také na WC jej zadáváme ve formě RRRR-MM-DD.
 • Popis souboru můžeme převzít z WS, samozřejmě je možno jej vylepšit či nahradit vlastním. Ovládáme-li nějaké cizí jazyky, je vhodné uvést taktéž překlady do nich.
 • Do pole jiné verze lze uvést názvy souborů odvozených od nahrávaného či naopak původních děl, od nichž je odvozen soubor nahrávaný, pokud jsou přítomny na WC.
 • Pole povolení využijeme pro vložení licenční a ověřovací šablony, podrobněji to bude rozebráno oddíle o licencích.
 • Doplňkové informace necháme nejčastěji prázdné.
 • V poli licence ponecháme, pakliže jsme licenční šablonu zadali již do pole povolení, výchozí údaj bez udání licence
 • Zařazení do kategorií bude podrobněji popsáno v oddíle o kategoriích.

Licence[editovat zdroj]

Co se týče licence, můžeme opět rozlišit více situací:

 • Jde o naše vlastní dílo a jsme majiteli autorských práv:
  V takovém případě můžeme zvolit jakoukoli licenci (i odlišnou od té ve WS, pokud bylo dílo již předtím nahráno sem), před její název pak za složené závorky vložíme self|, tedy kupříkladu {{self|jméno licenční šablony}}. Doporučujeme použít licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko {{self|cc-by-3.0-cz}} či Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko {{self|cc-by-sa-3.0-cz}}. Znění přizpůsobené slovenské legislativě zatím není dostupné. Dle českého ani slovenského autorského práva není možné se práv na dílo zcela vzdát a použít tedy označení pro volné dílo.
 • Jde o cizí dílo, první uveřejnění se odehrálo ve WS:
  Pokud je tomu tak, použijeme přesně stejnou licenci jako má dílo ve WS a za licenční šablonu vložíme ověřovací šablonu {{LicenseReview}}. Pokud je nahrál přímo autor, zkontrolujeme v historii souboru, zda licenci jiná osoba nepozměnila.
 • Jde o cizí dílo, převzaté do WS z jiného pramene:
  V této situaci převezmeme rovněž licenci dle WS, ale kriticky zvážíme její oprávněnost, neboť do WS mohl být vložen nepravdivý údaj. Je-li dostupný odkaz na primární internetový zdroj, pokusíme se licenci dohledat na něm, pokud o tištěnou publikaci, podíváme se na stránku Seznam souhlasů s užitím díla, zda byl udělen souhlas autora apod. V případě pochyb o oprávněnosti licence (například anatomická ilustrace z nové učebnice, uveřejněná ve WS), můžeme vznést dotaz na některého administrátora. Rovněž v tomto případě do pole povolení za licenční šablonu umístíme ještě ověřovací šablonu {{LicenseReview}}.
Licenční šablony na Commons

Šablony pro licence na WC nemají vždy jména totožná s těmi ve WS:

 • Šablony licencí Creative Commons pro WC vytvoříme z těch ve WS náhradou všech svislíků (|) v názvu šablony za spojovníky (-):
  • {{cc|by}} → {{cc-by}}
  • {{cc|by-sa}} → {{cc-by-sa}}
  • {{cc|by-sa|3.0}} → {{cc-by-sa-3.0}}
  • {{cc|by-sa|3.0|cz}} → {{cc-by-sa-3.0-cz}}
 • U volných děl šablonou rozlišíme, proč jsou uvolněna:
  • {{PD-old}} pro díla, jejichž autor je více než 70 let po smrti.
  • {{PD-Art}} pro fotografie dvojrozměrných uměleckých děl, jejichž autor je více než 70 let po smrti.
  • {{PD-ineligible}} pro díla příliš triviální na to, aby byla chráněna.
  • {{PD-USGov}} pro díla vytvořená na objevnávku vlády USA.
  • {{PD-author|jméno autora}} pro díla uvolněná autorem žijícím v zemi, jejíž zákony to umožňují.
  • {{PD-user|jméno uživatele Commons}} pro díla uvolněná přispěvatelem WC žijícím v zemi, jejíž zákony to umožňují.
  • {{PD-because|důvod}} pro díla prostá ochrany z jiného důvodu.
 • Licenční šablony {{gpl}}, {{lgpl}}{{gfdl}} existují též na WC.
 • Více licenčních šablon naleznete v kategorii Licenční značky.

Pokud byl soubor poprvé uveřejněn ve WikiSkriptech nebo tam byl poprvé uveřejněn pod svobodnou licencí a není naším vlastním dílem, umístíme hned do pole povolení za licenční šablonu také ověřovací šablonu {{LicenseReview}}, výsledkem bude například následující kód:

 • {{cc|by-sa|3.0|cz}}{{LicenseReview}}

Kategorie[editovat zdroj]

Na WC se, podobně jako ve WS, snažíme soubor označit co nejvíce vhodnými kategoriemi. Neboť tam však jsou, na rozdíl od WS, pojmenovány anglicky, může nám pomoci následující seznam, odkazující na obdoby většiny kategorií existujících ve WS. Odkazy vedou ke kategoriím na WC, právě názvy cílů těchto odkazů zadávejme jako jména kategorií. Pokud nalezneme vhodné upřesňující podkategorie, je lepší zařadit soubor rovnou do nich. Neváhejme také sami vyhledat další vyhovující kategorie, na WC jich najdeme spoustu, některé opravdu detailní (kupř. Vlajky s jednou žlutou pěticípou hvězdou).

Ověřování[editovat zdroj]

Po nahrání cizího díla, k jehož licenční šabloně jsme dle instrukcí v oddíle o licencích přidali ověřovací šablonu {{LicenseReview}}, se prostřednictvím diskusní stránky obrátíme na některého z česky hovořících správců Wikimedia Commons a požádáme jej o ověření shody licence uvedené na WC s tou ve WS (ukázka).

Když se po nějaké době přesvědčíme, že byla licence na WC úspěšně ověřena (ukázka), přidáme do šablony {{Ověřováno}} na stránce souboru ve WS coby druhý parametr datum ověření, čímž nabude tvaru {{Ověřováno|název souboru na WC|datum ověření}} (ukázka).

Použití šablony po ověření
 • {{Ověřováno|Daniellův článek 001.png|2011-05-20}}