Nápověda:Obnovení ověření článku redakcí

Z WikiSkript

Redakce může obnovit ověření článku, pokud v něm došlo pouze k malým editacím (tj. změny jsou pouze formální, např. úprava typografie, pravopisu, oprava překlepu, případně dalším). Je nutno skutečně zkontrolovat charakter editace (tj. nevycházet jen ze souhrnu editace napsaného autorem).

Úprava nesmí měnit věcný smysl textu. Opatrnosti je třeba v případě typografických úprav, které vedou ke zvýraznění některé části textu oproti jiným; pokud by tím u čtenáře mohl vzniknout dojem, že některá tvrzení jsou důležitější než jiná, jde o velkou editaci. Při doplnění části textu či obrázku se jedná vždy o velkou editaci.

Obnovu ověření by měl provádět někdo jiný, než ten (redaktor či správce), kdo daný článek editoval (netýká se učitelů).

Před obnovením kontroly je třeba projít VŠECHNY editace od posledního zkontrolování učitelem. Pamatujte, že nestačí zkontrolovat pouze poslední editaci. I samotná předchozí obnova nemusela být dle pravidel, proto je lépe ověřit její oprávněnost.

V případě, že byla provedena velká editace nebo jakákoli změna nedovolující obnovení kontroly redakcí, požádejte vyučujícího o projití provedených změn. Článek může v tomto případě označit za zkontrolovaný pouze vyučující. Označte ho jako článek po velké editaci vložením [[Kategorie:Významně pozměněné zkontrolované články]] na konec článku pomocí tlačítka Toolbar_desambig.png.

Pokud jste si jistí, že kontrolu můžete skutečně obnovit, udělejte to následujícím způsobem:

  • šablona Zkontrolováno bude po otevření editačního okna vypadat např. takto:
{{Zkontrolováno|98765432109876|[[Uživatel:OSeda|Prof. MUDr. Ondřej Šeda, PhD.]]|123456|12345678901234}}
  • Poslední dvě hodnoty nahraďte novými. K tomu využijte tlačítko Časové razítko Time_add.png v horním okraji editačního okna. Zapnout si ho lze v Nastavení/Udělátka/Editační tlačítko "časová značka". Dejte pozor na správný zápis včetně jednoho oddělujícího svislíku.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte správce nebo administrátory.