Nápověda:Odkazy na mapu

Z WikiSkript

Pro zjednodušení a sjednocení zeměpisných odkazů je vhodné namísto vlastní přímé adresy využívat šablonu {{Mapa}}:

Budu pod [{{Mapa|+35.699735|+51.338008}} věží Azadi] kolem poledne. → Budu pod věží Azadi kolem poledne.


Šablona Mapa slouží ke snadnému vytvoření odkazu na mapu, zobrazující místo o zadaných zeměpisných souřadnicích. Ty je nutno zadávat v plně decimálním formátu a desetinná místa oddělovat tečkou, tedy kupříkladu +35.69975 namísto zřejmě častějšího 35° 41′ 59,10″. U kladných souřadnic můžeme nepovinně udat znaménko „+“.

Pokud známe zeměpisné souřadnice odkazovaného objektu ve formátu stupně-minuty-vteřiny, můžeme pro konverzi do decimálního tvaru využít internetový převodník nebo je snadno přepočíst dle následujícího vzorce:

\alpha = s + \frac{m}{60} + \frac{v}{3600}.

Potřebujeme-li zjistit souřadnice určitého objektu, mohou nám pomoci například Mapy Google:

  1. Najdeme místo, na něž chceme odkázat.
  2. Vhodně mapu přiblížíme.
  3. Na cílenou lokalitu umístíme šipku kurzoru.
  4. Klepneme na pravé tlačítko myši.
  5. Z nabídky vybereme položku Umístit ukazatel souřadnic.
  6. Zkopírujeme souřadnice ze žlutého nově se objevivšího políčka.
Správné použití
Chybné použití
  • {{Mapa}}Šablona {{Mapa}} vyžaduje zadání zeměpisných souřadnic!
  • {{Mapa|+74.636748}}Šablona {{Mapa}} vyžaduje rovněž zadání zeměpisné délky!
  • {{Mapa|+74.636748|-12.737903|+45.799424|-2.628545}}Šablona {{Mapa}} nepodporuje čtvrtý parametr!