Nápověda:Podobné články

Z WikiSkript

Narazíte-li ve WikiSkriptech na více článků zabývajících se stejnou nebo podobnou tématikou, je několik možností jak postupovat:

  • sloučení článků – doplňte informace z jednoho článku do druhého (zpravidla je doplňován rozsáhlejší, kvalitnější, lépe zdrojovaný článek). Následně obsah původního článku smažte a vytvořte přesměrování.
  • rozlišení podle oboru či ročníku – jsou-li články psány z pohledu různých oborů, popř. jsou-li svou náplní vhodné pro jiné ročníky, je možné zachovat oba. V takovém případě přejmenujte články na Název (předmět).
  • upozornění – nejste-li si jisti, jak postupovat dál, můžete na problém upozornit vložením {{Sjednotit}} (použijte {{Sjednotit|název opačného článku}}) na diskusní stránky obou článků. Pod upozornění můžete ještě textem doplnit, jakou variantu navrhujete.