Nápověda:Pro učitele

Z WikiSkript

Informace v tomto článku jsou určené pro učitele, kteří již mají určité zkušenosti s wiki (ať už fakultní, nebo např. s Wikipedií) a chtějí používat WikiSkripta ve výuce.

Čím začít[editovat zdroj]

Zvažte, jaké materiály byste chtěli pomocí wiki zveřejnit. Snažte se začít tématy, která ve výuce nejvíce postrádáte a která byste tak jako tak v blízké době zpracovávali. Přečtěte si základní pokyny.

Vytvořte portál[editovat zdroj]

  • Založte stránku nazvanou Portál:Název stránky (jako název stránky použijte např. název předmětu). Tento tzv. wikiportál bude vstupním místem, z něhož budou návštěvníci Wikiskript vyhledávat stránky týkající se vašeho předmětu.
  • Pro založení portálu můžete použít i tento formulář:

Jak strukturovat témata[editovat zdroj]

Základem wikiportálu bude osnova či obsah vašeho předmětu, zkrátka seznam článků (přesněji: odkazů na články), které se předmětu týkají. Měl by být pokud možno přehledný, tzn. členěný pomocí nadpisů, uspořádaný do úrovní atd. Existují v zásadě dvě možnosti, jak přistoupit k udržování pořádku ve vloženém obsahu:

  1. Vždy, když vložíte článek, umístíte na něj odkaz na wikiportál
    nebo
  2. Předem na wikiportálu připravíte strukturu článků – portál tedy bude na začátku obsahovat velké množství odkazů na dosud neexistující stránky. Ty se budou postupně zakládat a plnit textem. V případě, že struktura portálu přestane vyhovovat, lze ji kdykoli aktualizovat.

V každém případě doporučujeme při volbě názvů stránek a tvorbě členění na wikiportálu vycházet z aktuálního sylabu předmětu nebo z témat otázek pro zkoušku.

Založte kategorie[editovat zdroj]

Na svůj wikiportál umístěte názvy kategorií, do nichž budou články týkající se vašeho předmětu patřit – na konec stránky vložte [[Kategorie:Název kategorie]]. Názvy kategorií by měly být

  1. jméno předmětu, pro nějž budou články určeny,
  2. popřípadě i jméno části předmětu, která tvoří samostatný celek,
  3. označení oboru či podoborů, pokud se od názvu předmětu liší.

Předem je vhodné si prohlédnout seznam kategorií. Kategorie se mohou i překrývat, je-li to účelné. Každý článek může být zařazen do libovolného počtu kategorií.

Automaticky vznikne stránka nazvaná Kategorie:Název kategorie, na kterou je vhodné hned zkraje co nejvýstižněji napsat, jaké články budou do této kategorie patřit. Posléze je potřeba myslet na zařazování vznikajících článků do odpovídajících kategorií. Udělá se to, jak popsáno výše: na konec stránky vložíte [[Kategorie:Název kategorie]].

Kontrolujte články[editovat zdroj]

Učitel může kontrolovat věcnou správnost článků a označovat zkontrolované texty, aby měli čtenáři záruku, že zobrazené informace jsou věrohodné. Pro bližší informace o postupu vizte stránku Nápověda:Kontrola článků.