Nápověda:Redakční šablona

Z WikiSkript

Jak vložit redakční šablonu

Šablona Redakce je základní nástroj sloužící k organizaci práce redaktorů. Hodnotí články články podle různých parametrů jako zdroje, obrázky či pravopis, umožňuje zaznamenat, které z těchto parametrů již byly zkontrolovány a které je třeba upravit, a automaticky třídí podle těchto parametrů články do kategorií.

Vkládá se klepnutím na tlačítko Button_fact.png (je třeba jej zapnout v Nastavení → karta UdělátkaEditační tlačítko "Redakce") na diskusní stránku článku.

Kdy vložit redakční šablonu

Redakční šablona se vkládá do článku, který je hotov (autor na něm nepracuje alespoň 2 dny) a splňuje čtyři základní podmínky:

  • neporušuje autorská práva
  • je vhodně pojmenován
  • je obsahově v pořádku
  • je ve WikiSkriptech jedinečný.

Podrobnější informace naleznete na stránce Zpracování článku redakcí. V případě, že článek některou z podmínek nesplňuje, pokuste se problém nejdříve vyřešit, popř. kontaktujte někoho z pokročilejších redaktorů.

Podepisování šablony redakce

Je-li dané kritérium v pořádku (např. zdroje – článek neporušuje autorská práva), je možné v šabloně redakce podepsat zdroje.

Parametr se podepisuje umístěním kurzoru v editačním okně na příslušný řádek a stisknutím tlačítka Button_mysignature.png (lze zapnout v Nastavení → karta Udělátka"Podpis redaktora do redakční šablony").

Např. |zdroje = Uživatel, 20. 10. 2011

Je lépe kontrolovat a podepisovat vždy více parametrů najednou. Jako první by měl být vždy podepsán parametr zdroje.

Po skončení úprav uveďte ve Shrnutí editace jaké parametry jste podepsali a uložte. Podepisujete-li poslední parametr, zkontrolujte vždy znovu všechny ostatní a do Shrnutí editace napište redakce hotovo. Podepisujte také parametry na první pohled irelevantní (např. obrázky u článku Iatrogenní), aby bylo vidět, že jste dané kritérium uvážili.

Dojde k rozšíření či větší změně článku, je třeba parametry vrátit – smazat podpis včetně rovnítka, aby mohl být článek znovu zkontrolován.

Parametry šablony redakce

Každý parametr šablony označuje kritérium, které je třeba v článku zkontrolovat, popř. opravit a nakonec podepsat. Vizte jak vkládat a podepisovat šablonu redakce.

Zdroje

Zdroje článku kontrolujte vždy jako první.

Podepsaný parametr zdroje udává, že článek neporušuje autorská práva – tedy nebyl neoprávněně zkopírován z jiného zdroje (např. učebnice, webové stránky apod.).

Kontrola zdrojů se provádí pomocí Google search – náhodně vyberte několik úseků článku a nechejte je vyhledat pomocí googlu. Snažte se nevybírat příliš jednoduché či obecné věty, které by se mohly nezávisle vyskytovat ve více textech, ale spíše specifické úseky (např. věta s překlepem, několik vět za sebou apod.). Je dobré takto nechat vyhledat jeden úsek textu z každého odstavce.


Kontrolu zdrojů Vám velmi usnadní rozšíření do prohlížeče Google Chrome (návod zde: MediaWiki:Hlídač WikiSkript)

Pokud nenaleznete shodu – máte-li možnost, porovnejte text s příslušnými částmi z udávané či předpokládané použité literatury. Pochopitelně toto není možné provést vždy, připadá-li Vám však text článku povědomý, je dobré kontrolu provést. Pokud ani tehdy nenaleznete podezřelé úseky, je možno podepsat zdroje.

Pokud naleznete shodu – postupujte podle návodu na stránce Postup při porušení autorských práv či kontaktujte někoho z pokročilejších redaktorů.

Nekontrolujte ani nepodepisujte žádné další parametry, dokud není otázka autorství článku vyřešena.

← Zpět na stránku Druhy článků
Návrat na stránku Zpracování článku redakcí