Nápověda:Redakční šablona/Citace

From WikiSkripta
Parametry šablony redakce

Každý parametr šablony označuje kritérium, které je třeba v článku zkontrolovat, popř. opravit a nakonec podepsat. Vizte jak vkládat a podepisovat šablonu redakce.

Citace

Citace označují, že jsou v pořádku citace, reference a případně zdroje ze sekce Odkazy, tj. že jsou vloženy dle doporučení pomocí nástroje pro tvorbu citací. Jen v takovém případě je správné podepsat tento parametr.

Výjimkou je případ, kdy byl článek napsán některým z ověřených učitelů. Také u hesel je možné vynechat použitou literaturu, jedná-li např. o definici všeobecně známého a užívaného pojmu (Dilatace). Vždy je však lepší literaturu u článku uvádět.

Návrat na stránku Zpracování článku redakcí