Nápověda:Redakční šablona/Kategorie a portály

Z WikiSkript
Parametry šablony redakce

Každý parametr šablony označuje kritérium, které je třeba v článku zkontrolovat, popř. opravit a nakonec podepsat. Vizte jak vkládat a podepisovat šablonu redakce.

Kategorie

Kategorie slouží ke třídění článků ve WikiSkriptech. Každý článek může být zařazen v libovolném počtu kategorií, kategorie také mohou mít své podkategorie. Články v kategoriích lze jednoduše zobrazit v abecedním pořadí.

WikiSkripta obsahují tři základní kategorie:

Jak zařadit článek do kategorie

Chcete-li článku přiřadit kategorii, vložte zcela dolů [[Kategorie:Název kategorie]].

Vložením [[Kategorie:Anatomie]] bude článek zařazen do Kategorie:Anatomie.

Chcete-li na kategorii odkázat, použijte [[:Kategorie:Název kategorie]].

Portály

Portály jsou speciální stránky jednotlivých oborů či předmětů, na kterých jsou články utříděny dle kapitol, souvisejících skupin či posloupnosti ve výuce. Slouží především orientaci čtenářů.

Každý článek může být zařazen v libovolném počtu portálů. Speciálními portály jsou portály zkouškových otázek, které obsahují seznamy zkouškových otázek podle jednotlivých fakult. Z otázek vedou odkazy na související články.

Každý článek by měl být zařazen alespoň na jednom portálu. Výjimku tvoří některá hesla a podčlánky (např. obsahující podrobnosti k článku). Podepsáním parametru portály potvrzujete, že článek je zařazen alespoň na jednom portálu, popř. jeho zařazení není nutné.

Chcete-li zařadit článek do portálu, je třeba vložit odkaz na příslušný portál.

Návrat na stránku Zpracování článku redakcí