Nápověda:Redakční šablona/Zdroje

Z WikiSkript
Parametry šablony redakce

Každý parametr šablony označuje kritérium, které je třeba v článku zkontrolovat, popř. opravit a nakonec podepsat. Vizte jak vkládat a podepisovat šablonu redakce.

Zdroje

Zdroje článku kontrolujte vždy jako první.

Podepsaný parametr zdroje udává, že článek neporušuje autorská práva – tedy nebyl neoprávněně zkopírován z jiného zdroje (např. učebnice, webové stránky apod.).

Kontrola zdrojů se provádí pomocí Google search – náhodně vyberte několik úseků článku a nechejte je vyhledat pomocí googlu. Snažte se nevybírat příliš jednoduché či obecné věty, které by se mohly nezávisle vyskytovat ve více textech, ale spíše specifické úseky (např. věta s překlepem, několik vět za sebou apod.). Je dobré takto nechat vyhledat jeden úsek textu z každého odstavce.


Kontrolu zdrojů Vám velmi usnadní rozšíření do prohlížeče Google Chrome (návod zde: MediaWiki:Hlídač WikiSkript)

Pokud nenaleznete shodu – máte-li možnost, porovnejte text s příslušnými částmi z udávané či předpokládané použité literatury. Pochopitelně toto není možné provést vždy, připadá-li Vám však text článku povědomý, je dobré kontrolu provést. Pokud ani tehdy nenaleznete podezřelé úseky, je možno podepsat zdroje.

Pokud naleznete shodu – postupujte podle návodu na stránce Postup při porušení autorských práv či kontaktujte někoho z pokročilejších redaktorů.

Nekontrolujte ani nepodepisujte žádné další parametry, dokud není otázka autorství článku vyřešena.

Návrat na stránku Zpracování článku redakcí