Nápověda:Tabulky

Z WikiSkript

Tip.png
Tip: Potřebujete vytvořit jednoduchou tabulku a nechcete číst následující nápovědu? Použijte tento převaděč!
Tip.png
Tip: Potřebujete vytvořit jednoduchou tabulku a nechcete číst následující nápovědu? Použijte tento převaděč!

Jednoduchou tabulku vám rychle pomůže vytvořit tlačítko Toolbar insert table.png v editační liště – podrobnosti popisujeme dále.

Základní příkazy
{| vyjadřuje začátek definice tabulky.
|} značí konec definice tabulky.
|+ vytváří záhlaví tabulky, tj. text, který bude nad tabulkou jako její nadpis.
|- vloží nový řádek.
! uvozuje nadpis sloupce. Další sloupec se oddělí buď !! (na stejném řádku kódu), nebo se začne na dalším řádku opět jedním !
| začíná obsah buňky. Následující buňka se oddělí buď || nebo |, obdobně jako u nadpisu sloupce.
class určí vzhled tabulky. Ve většině případů budou vyhovovat předdefinované styly wikitable či bluetable.
colspan="n" spojí n buněk ve sloupci, počínaje buňkou za touto definicí.
rowspan="n" spojí n buněk v řádku, počínaje buňkou za touto definicí.

Důležité poznámky
  • Za každým z výše uvedených symbolů musí následovat mezera.
  • Počet mezer a volných řádků ve zdrojovém textu není důležitý. Jejich doplněním můžete zpřehlednit zdrojový text.
Jednoduché tabulky

Pro vytvoření zcela jednoduché tabulky bez nadpisů stačí vložit kód, zobrazený pod tímto textem. Výsledek vidíte napravo od něj. Kód z rámečku můžete zkopírovat, upravit dle potřeby a použít ve svém článku – šířka sloupců se přizpůsobí textu, který do buněk vepíšete. Nebojte se experimentovat, je to jediná cesta, jak se tvorbu tabulek naučit.

{| class="wikitable"
 |- 
 | pole A1 || pole B1 || pole C1
 |-
 | pole A2 || pole B2 || pole C2
 |-
 | pole A3 || pole B3 || pole C3
|}
pole A1 pole B1 pole C1
pole A2 pole B2 pole C2
pole A3 pole B3 pole C3

U každé tabulky můžete vytvořit nadpis (součást tabulky) či záhlaví (text umístěný vně), případné obojí:

{| class="wikitable"
 |+ Záhlaví tabulky
 ! První nadpis !! Druhý nadpis
 |- 
 | pole A1 || pole B1
 |-
 | pole A2 || pole B2
 |-
 | pole A3 || pole B3
|}
Záhlaví tabulky
První nadpis Druhý nadpis
pole A1 pole B1
pole A2 pole B2
pole A3 pole B3

Nadpis může zasahovat přes více sloupců a plnit tak funkci záhlaví, nemusí také být pouze jeden:

{| class="wikitable"
 ! colspan="2" | Souhrnný nadpis
 |-
 ! První nadpis !! Druhý nadpis
 |- 
 | pole A1 || pole B1
 |-
 | pole A2 || pole B2
 |-
 | pole A3 || pole B3
|}
Souhrnný nadpis
První nadpis Druhý nadpis
pole A1 pole B1
pole A2 pole B2
pole A3 pole B3

Podobně jako mají sloupce své nadpisy, rovněž řádky mohou být uvozeny zvýrazněným textem:

{| class="wikitable"
 ! colspan="3" | Souhrnný nadpis
 |-
 ! !! Sloupec A !! Sloupec B
 |-
 ! Řádek 1
 | pole A1 || pole B1
 |-
 ! Řádek 2
 | pole A2 || pole B2
 |-
 ! Řádek 3
 | pole A3 || pole B3
|}
Souhrnný nadpis
Sloupec A Sloupec B
Řádek 1 pole A1 pole B1
Řádek 2 pole A2 pole B2
Řádek 3 pole A3 pole B3
Složitější tabulky

Uvození řádku tabulky může zasahovat i přes více řádků. Je možno nastavit i další parametry:

  • Výšku řádkuheight="n", přičemž n můžeme udat například v pixelech (height="200px").
  • Šířku sloupcewidth="n", obdobně jako u výšky řádku.
  • Zarovnání obsahu buňky – doleva příkazem align="left", na střed align="center", doprava align="right".
{| class="wikitable"
 ! colspan="4" | Souhrnný nadpis
 |-
 ! !! width="120" | Řádky !! Sloupec A !! Sloupec B
 |-
 ! rowspan="2" | Skupina α
 ! Řádek 1
 | pole A1 || pole B1
 |-
 ! Řádek 2
 | align="center" | pole A2 || pole B2
 |-
 ! rowspan="3" | Skupina β
 ! Řádek 3
 | pole A3 || pole B3
 |-
 ! Řádek 4
 | pole A4 || align="right" height="80"| pole B4
 |-
 ! Řádek 5
 | pole A5 || pole B5
|}
Souhrnný nadpis
Řádky Sloupec A Sloupec B
Skupina α Řádek 1 pole A1 pole B1
Řádek 2 pole A2 pole B2
Skupina β Řádek 3 pole A3 pole B3
Řádek 4 pole A4 pole B4
Řádek 5 pole A5 pole B5

Odkazy[editovat zdroj]