Nápověda:Vybrané příkazy wiki

Z WikiSkript

Formátování znaků[editovat zdroj]

Příkaz Význam
''text'' nebo <i>text</i>

kurzíva

'''text''' nebo <strong>text</strong> nebo <b>

tučné

'''''text'''''

tučná kurzíva

<big>text</big>
velké písmo
<small>text</small>
malé písmo
<strike>text</strike> nebo <s> nebo <del>
škrtnuté
<u>text</u> nebo <ins>
podtržené
<sup>text</sup>
horní index
<sub>text</sub>
dolní index
<tt>text</tt>
strojopis

Formátování zvláštních oddílů textu[editovat zdroj]

Příkaz Význam
<cite>text</cite>

pro doslovnou citaci nějaké ukázky

<pre>
Používá se pro delší
(na několik řádků) výpisy 
řídících kódů
<nowiki>
text
</nowiki>

nebude se interpretovat jako příkazy wiki

<code>text</code>

pro citaci řídících kódů


Vzorce[editovat zdroj]

Příkaz Význam
<math>text</math>
matematické vzorce
<chemform>text</chemform>
jednoduché chemické vzorce


<div> a <span>[editovat zdroj]

Značky <div> a <span> se používají k formátování textu pomocí CSS. Jejich použití je do značné míry podobné, <span> lze pomocí <div> nahradit. V obou případech jde o binární značky, tj. formátovaný text je uzavřen mezi <div> … </div> nebo <span> … </span>.

Značka <div> se používá pro formátování delšího úseku. Za <div> by měl následovat konec řádku a obdobně by konec řádku měl předcházet před </div>.

Dvojice značek <span> … </span> se naproti tomu používá pro formátování krátkého úseku v rámci jednoho řádku.

<div style="vlastnost:hodnota; vlastnost:hodnota; … vlastnost:hodnota">

Vlastnost Hodnota Poznámky
color číslo nebo jméno barvy barva textu
background-color číslo nebo jméno barvy barva pozadí
font-size smaller, larger; xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large; rozměr velikost písma
font-style normal, italic, oblique typ písma
font-weight normal, bold, čísla od 100 do 900 síla písma
normal = 400, bold = 700
text-decoration none, underline, overline, line-through, blink nic, podtržení, nadtržení, přeškrtnutí a blikání textu
text-align left, right, center, justify zarovnání textu
border-color číslo nebo jméno barvy barva ohraničení
border-style none, solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset vzhled ohraničení
border-width thin, medium, thick, rozměr tloušťka okraje
Ukázky použití
<span style="text-decoration:line-through">přeškrtnutý text</span> přeškrtnutý text
<div style="color:green">
Nejčastější druhy injekcí jsou:
* Intradermální (i. d.);
* subkutánní (s. c.);
* intramuskulární (i. m.);
* intravenózní (i. v.).
</div>

Nejčastější druhy injekcí jsou:

  • Intradermální (i. d.);
  • subkutánní (s. c.);
  • intramuskulární (i. m.);
  • intravenózní (i. v.).
Kombinace jednotlivých prvků

Prvky nastavení lze snadno kombinovat, v rámci definice stylu je oddělíme středníkem:

<span style="text-decoration:line-through; color:green">přeškrtnutý text</span> přeškrtnutý text


Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Wikipedie: Tabulka barev.

Referenční popis CSS1 je zde.

Odkazy a reference, šablony, kategorie[editovat zdroj]

Odkazy[editovat zdroj]

Příkaz Význam
[[Jmenný prostor:Jméno stránky(verze)/podstránka|zobrazený text]]
Odkaz na stránku ve Wikiskriptech.
[[Zkratka projektu:Jmenný prostor:Jméno stránky/podstránka|zobrazený text]]
Odkaz na stránku projektu nadace Wikimedia (vizte interwiki).
[URL adresa <mezera> zobrazený text]
Odkaz na zcela externí zdroj (stránka mimo WikiSkripta i projekty nadace Wikimedia).
  • [http://www.szu.cz SZÚ]SZÚ
<div class="plainlinks">[URL adresa <mezera> zobrazený text]</div>
Odkaz na zcela externí zdroj (stránka mimo WikiSkripta i projekty nadace Wikimedia), zobrazený jako by šlo o odkaz interní.
<div class="plainlinks">
[http://www.szu.cz SZÚ]
</div>

fullurl[editovat zdroj]

Příkaz Význam
{{fullurl:Název stránky}}
plné URL stránky
[{{fullurl:Název stránky}} <mezera> zobrazený text]
odkaz na plné URL stránky
[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky|oldid=číslo verze}} <mezera> zobrazený text]
odkaz na konkrétní verzi stránky (číslo verze je poslední číslo v URL stránky při zobrazení z historie nebo pomocí Trvalý odkaz z panelu Nástroje)
[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky|action=edit}} <mezera> zobrazený text]
odkaz na editační formulář ke stránce
[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky|action=history}} <mezera> zobrazený text]
odkaz na historii stránky
[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky|action=watch}} <mezera> zobrazený text]
přidá stránku mezi sledované
[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky|action=unwatch}} <mezera> zobrazený text]
vyřadí stránku ze seznamu sledovaných

Šablony[editovat zdroj]

Příkaz Význam
{{Jméno šablony}}
Šablona (odkaz vede na stránku Šablona:Jméno šablony)
{{Jméno šablony | parametr 1 | parametr 2 | ...}}
Použití šablony s parametry
{{:Jméno stránky}}
Jako šablona se použije stránka z hlavního jmenného prostoru
{{:Jméno jmenného prostoru:Jméno stránky}}
Jako šablona se použije stránka z uvedeného jmenného prostoru
[[Kategorie:Název kategorie]]
Zařadí článek do uvedené kategorie

Kouzelná slova[editovat zdroj]

Příkaz Význam
{{DISPLAYTITLE:Název_stránky}} Změní zobrazení nadpisu stránky (ten se od jména stránky může lišit jen ve velkých/malých písmenech a záměně podtržítek a mezer).
  • Pro zobrazení nadpisu mRNA na stránce se jménem MRNA použijeme {{DISPLAYTITLE:mRNA}}
__TOC__ Vloží tabulku s obsahem (Table Of Content) na stránku, kde by automaticky vložena nebyla.
__NOTOC__ Zabrání automatickému vložení tabulky s obsahem na začátku stránky (NO Table Of Content).
__HIDDENCAT__ Změní běžnou kategorii na skrytou (u stránek do ní patřících se informace o této kategorizaci zobrazí jen uživatelům, kteří si ve svém osobním nastavení zvolili zobrazování skrytých kategorií).
__NOEDITSECTION__ Odstraní z řádků s nadpisem odkaz pro úpravu tohoto konkrétního úseku článku.
{{FULLPAGENAME}} Vrátí jmenný prostor a jméno stránky.
  • Zde bude výsledkem Nápověda:Vybrané příkazy wiki.
{{NAMESPACE}} Vrátí jmenný prostor.
  • Zde bude výsledkem Nápověda.
{{PAGENAME}} Vrátí jméno stránky bez uvedení jmenného prostoru.
  • Zde bude výsledkem Vybrané příkazy wiki.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce MediaWiki – Nápověda: Kouzelná slova (slovensky).

Datum a podpis[editovat zdroj]

Příkaz Funkce Ukázka výsledku
~~~ podpis PAD
~~~~ podpis a datum PAD 20. 3. 2010, 14:07 (UTC)
~~~~~ datum 20. 3. 2010, 14:07 (UTC)