Nápověda:Základy formátování

Z WikiSkript
Tip.png
Tip: Nemáte čas číst nápovědu a učit se, jak přispívat do WikiSkript?

Pošlete svůj text emailem na adresu redakce@wikiskripta.eu a redakce WikiSkript jej převede za Vás.

Úpravu článku s Vámi bude redakce konzultovat. Můžete také využít našich grafiků, kteří pro Váš článek vytvoří schémata či ilustrace. Jste-li učitel z lékařské fakulty, budete mít možnost článek nakonec zkontrolovat a podepsat svým jménem.

Tip.png
Tip: Nemáte čas číst nápovědu a učit se, jak přispívat do WikiSkript?


Editační okno
Editační okno s popisky.png

Chcete-li změnit, upravit či doplnit článek ve WikiSkriptech, stačí klepnout na záložku Editovat vpravo nahoře. Otevře se Vám tzv. editační okno. Nad ním se nachází editační lišta s množství užitečných tlačítek.

Text stránky je v editačním okně doplněn o speciální značky – wikikód. Jedná se o apostrofy, rovnítka, závorky a další, které zajišťují formátování výsledného textu. Tyto značky se můžete buď naučit, nebo je vkládat pomocí tlačítek na editační liště.

Pro provedení úprav si můžete prohlédnout náhled výsledného článku kliknutím na Náhled pod editačním oknem. Jste-li spokojeni, vyplňte shrnutí editace a klepněte na Uložit. Nejste-li zcela hotovi, uložte článek pomocí Uložit jako rozpracované a v budoucnu se k němu můžete vrátit.

Do shrnutí editace nezapomeňte napsat, jaké změny jste provedli, usnadňuje to další práci s článkem.

Upravujete-li článek pouze minimálně (překlep, odkaz), zaškrtněte při ukládání malá editace. Naopak pokaždé, kdy zasáhnete do obsahu článku, doplníte text či obrázek či provedete větší změny, nechávejte pole nezaškrtnuté (tzv. velká editace).

Diskuse[☲ editovat zdroj]

Chcete-li přidat příspěvek do diskuse, postupujte stejným způsobem, jako kdybyste upravovali článek. Otevřete editační okno a napište svůj příspěvek zcela dolů. Je také možné použít tlačítko Přidat téma, které se nachází na diskusních stránkách vpravo nahoře vedle tlačítka Editovat.

Každý příspěvek v diskusi je vhodné podepsat (tlačítko button_sig.png, podrobnosti vizte níže). Všechny příspěvky v diskusi nechávejte jako velké editace (bez zaškrtnutí).

Formátování

Základní formátování, které budete využívat ve svých článcích budou odstavce, nadpisy, zvýraznění textu a seznamy.

Odstavce[☲ editovat zdroj]

Ve wikikódu nestačí pro nový odstavec začít psát na novém řádku, je třeba v editačním okne jeden řádek vynechat (dvakrát Enter).

Nadpisy[☲ editovat zdroj]

V článcích můžete použít nadpisy různých úrovní, automaticky se pak podle nich sestavuje tabulka s obsahem.

 • Nadpis 1. úrovně je název článku, v textu se dále nepoužívá.
 • Nadpis 2. úrovně vložíte klepnutím na button_headline.png nebo pomocí ==Text nadpisu== (dvě rovnítka před i za textem).
 • Nadpis 3. úrovně vložíte pomocí ===Text nadpisu=== (tři rovnítka).
 • Nadpis 4. úrovně vložíte pomocí ====Text nadpisu==== (čtyři rovnítka).
 • Nadpis 5. úrovně vložíte pomocí =====Text nadpisu===== (pět rovnítek) nebo ;Text nadpis (středník).

Je zvykem používat nadpisy postupně (tedy nezačínat např. nadpisem 3. úrovně).

Zvýraznění textu[☲ editovat zdroj]

K zvýraznění důležitých informací je možné využít tučného písma, kurzívy a tučné kurzívy.

 • Tučné písmo vytvoříte klepnutím na button_bold.png, stiskem Ctrl+B nebo pomocí '''Tučný text''' (tři apostrofy před i za textem).
 • Kurzívu vytvoříte klepnutím na button_italic.png, stiskem Ctrl+I nebo pomocí ''Text kurzívou'' (dva apostrofy před i za textem).
 • Tučnou kurzívu vytvoříte kombinováním obou metod – pomocí button_bold.png a následně button_italic.png, stiskem Ctrl+B a Ctrl+I nebo pomocí '''''Text tučnou kurzívou''''' (pět apostrofů před i za textem).

Seznamy[☲ editovat zdroj]

Pro přehlednost je někdy možné k uvedení faktických informací či výčtu použít seznamy. Rozlišujeme seznamy nečíslované a číslované.

 • Odrážku základního nečíslovaného seznamu vytvoříte klepnutím na button_UL.png či pomocí hvězdičky *.
  • Pomocí více hvězdiček za sebou můžete řádky seznamu odsadit (**).
 1. Odrážku číslovaného seznamu vytvoříte pomocí button_OL.png či vložením dvojitého křížku # (na klávesnici pravý Alt + X).
 2. Číslování se vytváří automaticky, mezi jednotlivými body však nesmí být vynechány řádky.
  1. Opět je možné vytvářet víceúrovňové seznamy vložením více křížků za sebou (##).
Odsazení řádku vytvoříte vložením dvojtečky na jeho začátek (:Text řádku).

Seznamy je samozřejmě možné libovolně kombinovat.

Odkazy

Ve WikiSkriptech je možné vytvářet vnitřní odkazy a externí odkazy.

 • Vnitřní odkazy vedou na jiné články ve WikiSkriptech a usnadňují tak orientaci čtenáři.
 • Vnitřní odkaz vytvoříte pomocí button_link.png, stiskem Ctrl+L či vložením [[Název odkazované stránky]] (dvě hranaté závorky, na klávesnici pravý Alt + F a pravý Alt + G). Název odkazované stránky je pouze její nadpis, nikoli celá internetová adresa.
[[Infarkt myokardu]]Infarkt myokardu
 • Je možné odkaz pojmenovat i jinak vložením [[Název odkazované stránky|Název odkazu]] (odděleno svislítkem button_vertical.png).
nebezpečí [[Infarkt myokardu|infarktu]] → nebezpečí infarktu
 • Externí odkazy vedou na stránky mimo WikiSkripta.
 • Prostý externí odkaz vytvoříte vložením internetové adresy do textu. Nezapomeňte uvést celou adresu včetně http://.
https://www.cuni.cz/https://www.cuni.cz/
 • U delších adres je vhodné použít tlačítko button_extlink.png či zápis [Adresa] (hranaté závorky).
[https://kam.cuni.cz/KAM-20.html][1]
 • Zde je často vhodné odkaz pojmenovat, toho docílíte vložením názvu přímo za adresu bez svislítka.
[https://kam.cuni.cz/KAM-20.html Menzy UK]Menzy UK
Podpis a další editační tlačítka

Každý příspěvek na diskusní stránce je zvykem podepsat. Činí to diskusi výrazně přehlednější. Svůj podpis vložíte klepnutím na button_sig.png či vložením --~~~~. Jeho přesnou podobu můžete upravit v nastavení na kartě Údaje o uživateli. Naopak v článcích se nepodepisujeme, jednotlivé příspěvky se dají dohledat v historii.

Ostatní editační tlačítka slouží k pokročilému formátování či zapnutí speciálních nástrojů. Jejich přehled naleznete na stránce Editační tlačítka, pro běžnou práci je však na začátku pravděpodobně nebudete potřebovat.

Speciální znaky a další nástroje
 • Speciální znaky – většinu nejpoužívanějších jako „“, ≠, ≈, ←, α, β, a další naleznete na liště Vložit pod editačním oknem.
 • Obrázky – návod, jak vložit do WikiSkript obrázky či jiná multimedia naleznete na stránce Obrázky.
 • Formátování citací – na stránce Literatura naleznete rady, jak snadno uvést použitou literaturu.
 • Tabulky – na stránce Tabulky naleznete návod, jak vytvořit tabulku.
 • Řecká abeceda – nejčastěji užívané znaky řecké alfabety naleznete na liště Vložit pod editačním oknem. Ostatní můžete vložit způsobem popsaným na stránce řecká alfabeta.
← Zpět na stránku Prostředí a nastavení
Vyzkoušejte si formátování na pískovišti
Pokračovat na Jak má vypadat článek