Nápověda:Zpracování článku redakcí

Z WikiSkript

Jak začít s redakční prací

Zpracování článku redakcí začíná v okamžiku, kdy článek dokončí jeho autor. Dokončený článek:

 • nemá na začátku upozornění {{Pracuje se}};
 • v historii je ve shrnutí editace uvedeno Hotovo či Dokončeno;
 • autor začal pracovat na novém článku;
 • autor do článku více než dva dny nezasáhl a článek není na první pohled rozepsaný.

V takovém případě můžete zahájit jeho další zpracování.

 1. Zkontrolujte autorství článku, zda jeho vložením do WikiSkript nedochází k porušení autorských práv.
 2. Zkontrolujte název článku a popřípadě jej přesuňte pod vhodnější.
 3. Zkontrolujte obsah článku, zda odpovídá účelu WikiSkript. Máte-li potřebné znalosti, posuďte, zda je téma zpracováno smysluplně a uceleně, zda čerpá z aktuální literatury apod.
 4. Zkontrolujte jedinečnost článku, zda se již ve WikiSkriptech článek se stejnou tématikou nevyskytuje. Pokud ano, uvažte, zda nový článek smazat, sloučit s původním, či jím původní nahradit.

CAVE!!! Všechny zásadní změny ve výše uvedeném je lépe vysvětlit autorovi na jeho diskusní stránce, popř. je s ním konzultovat. Za kvalitní článek nezapomeňte autora pochválit.

Jsou-li všechny výše uvedené body v pořádku, můžete zahájit redakční činnost vložením šablony {{Redakce}} na diskusní stránku článku a podepsáním parametru zdroje (vizte dále). Pokud nejsou v pořádku, pokuste se problém nejdříve vyřešit, popř. kontaktujte někoho z administrátorů nebo správců.

Základní úpravy článku

Základní postupy – jak přejmenovat, smazat, sloučit či rozdělit články, jak vytvořit přesměrování a jak vkládat články se dozvíte na stránce Úpravy článku.

Druhy článků – ve WikiSkriptech se vyskytují články několika typů – standardní, krátké (tzv. hesla), obsahově nekompletní (tzv. pahýly) a také kapitoly vytváření dohromady celá skripta. Jak tyto články rozlišit a označit se dozvíte na stránce Druhy článků.

Šablona redakce – jak pracovat s redakční šablonou, základním nástrojem redakce, se dozvíte na stránce Redakční šablona.

Další redakční nástroje – jak postupovat v případě, že si nevíte rady, jak řešit nestandardní situace, jak označovat a vyhledávat články, které potřebují upravit a další informace k redakční činnosti se dozvíte ve fóru.

Autorská práva

Žádný článek ani soubor vložený do WikiSkript nesmí porušovat autorská práva. Nesmí se tedy jednat o materiály zkopírované z knih, webových stránek (včetně Wikipedie), časopisů, prezentací ani dalších zdrojů.

Jak zkontrolovat autorství článku a jak postupovat při případných nesrovnalostech se dozvíte na stránce Zdroje.

Komunikace s autorem

Při komunikaci s autory a uživateli dodržujte 4 základní pravidla:

 1. Předpokládejte dobrý úmysl (drtivá většina uživatelů nepoškozuje WikiSkripta záměrně, spíše se jedná o překlep, nedorozumění, neznalost apod.).
 2. Využívejte zásadu 5P.
 3. Využívejte zásadu semafor.
 4. Složitější problémy delegujte správcům a administrátorům. Nastínit situaci a požádat správce a administrátory o pomoc můžete prostřednictvím OTRS (info@wikiskripta.eu), GoogleWave či osobních emailů.
Komunikace s ostatními redaktory

Ke komunikaci v rámci redakce a koordinaci její práce slouží tyto nástroje:

 • diskusní stránky – nevíte-li si rady, napište dotaz na diskusní stránku kohokoli z administrátorů nebo správců. Nedoporučuje se využívat diskusní stránky samotných článků, kde může být dotaz snadno přehlédnut;
 • email – pošlete email komukoli z redaktorů či na redakce@wikiskripta.eu;
 • fórum – ve fóru naleznete redakční postupy, návody jak řešit nestandardní situace, kontakty na školitele, informace o blížících se seminářích a mnoho dalšího.
 • Google Wave – aktuální diskuse a akutní problémy se řeší pomocí nástroje Google Wave. Požádejte někoho z redaktorů o zaslání pozvánky.
← Zpět na obsah nápovědy
Pokračovat na Úpravy článku