PRH

From WikiSkripta

Prolaktin je hormon tvořený v adenohypofýze, který stejně jako růstový hormon nemá specifický cílový orgán. Produkce prolaktinu je převážnou většinu času inhibována hypotalamickým dopaminem.

Funkce[edit | edit source]

  1. U těhotných žen stimuluje rozvoj lobulů mléčné žlázy.
  2. Po porodu aktivuje laktaci, která byla do té doby tlumena vyššími hladinami progesteronu a estrogenu tvořenými placentou.
  3. Během laktace potlačuje obnovení ovariálního cyklu ženy.
  4. V průběhu zánětu zajišťuje diferenciaci lymfocytů a jaterní syntézu α2-makroglobulinu.

Řízení tvorby[edit | edit source]

U netěhotných žen je produkce prolaktinu tlumena dopaminem tvořeným v hypotalamu, který působí na D2 receptory adenohypofýzy. V průběhu těhotenství klesá inhibice tvorby prolaktinu, jehož hladiny stoupají a po porodu tak zajišťuje laktaci. Prolaktin může být produkován i mimo hypofýzu v lymfocytech během zánětu.

Patofyziologie[edit | edit source]

Hypopituitarismus způsobený úrazem, hemoragií nebo nekrózou hypofýzy zvyšuje hladiny prolaktinu z důvodu nedostatečné inhibice dopaminem.

U těhotných žen může dojít k Sheehanovu syndromu.

Hyperpituitarismus je nejčastěji způsoben Adenomem. Prolaktinom způsobuje galaktoreu, jež se projevuje produkcí mléka z prsní žlázy u mužů nebo u žen v období mimo těhotenství. Dále u žen způsobuje amenoreu a tedy možnou impotenci a u mužů snížení libida a impotenci.

Odkazy[edit | edit source]

Zdroje[edit | edit source]

Physiology, Prolactin. National library of medicine [online]. Bethesda, USA [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507829/

KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3068-4.

NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů 1. 2.vydání. Praha: Nakladateství Univerzity Karlovy, 2009. ISBN 978-80-246-1711-4.