Portál:Otázky ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z Otázky ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví (1. LF UK, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

{{Netisknout|

Vypracované otázky z Otázky ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví (1. LF UK, VL)[upravit | editovat zdroj]

Užitečné odkazy[upravit | editovat zdroj]

Seznam nástrojů pro praktickou zkoušky 2019/2020[upravit | editovat zdroj]

Seznam otázek pro teoretickou část SRZk 2018/2019[upravit | editovat zdroj]

1.

a) Právní zabezpečení a sociální ochrana ženy v těhotenství a mateřství

b) Krvácení ve II. a III trimestru těhotenství

c) Zhoubné nádory vaječníku, diferenciální diagnostika, management, léčba

d) Krvácení z rodidel u dětí a dospívajících

2.

a) Schéma péče o ženu v těhotenství, stanovení rizik

b) Hypertenze v těhotenství

c) Děložní myomatóza

d) Krvácení z rodidel v postmenopauze

3.

a) Kardiopulmonální resuscitace v těhotenství a za porodu

b) Zvracení v I. trimestru těhotenství

c) Poruchy cyklického krvácení – rozdělení, diagnostika, léčba

d) Inkontinence moči

4.

a) Interní onemocnění v těhotenství: plicní, kardiovaskulární a endokrinologická

b) Krvácení za porodu

c) Vyšetření neplodného partnerského páru, vyhodnocení příčin neplodnosti

d) Náhlá zástava srdeční při a po gynekologické operaci

5.

a) Hlavní statistické ukazatele v porodnictví, možnosti jejich ovlivnění, úmrtnost žen v souvislosti s gestací a porodem - příčiny, terapie, prevence.

b) Teplota v šestinedělí

c) Sexuálně přenosná onemocnění

d) Nepravidelné menstruační krvácení

6.

a) Preeklampsie a eklampsie, HELLP syndrom

b) Krvácení po porodu

c) Trombembolická nemoc v gynekologii - etiopatogeneze, rizikové faktory, příznaky, diagnostika, léčba, prevence

d) Bolestivá menstruace

7.

a) Anatomie pánve a měkkých cest porodních. Vyšetření a měření pánve v porodnictví

b) Hypertonus dělohy

c) Diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba náhlých příhod v gynekologii

d) Nadměrné menstruační krvácení

8.

a) Náhlé příhody břišní v těhotenství

b) Pruritus kůže v těhotenství

c) Vývojové vady dělohy a pochvy - příčiny, diagnostika, léčba, poruchy pohlavní diferenciace

d) Krvácení po styku

9.

a) Zevní a vnitřní porodnické vyšetření na konci těhotenství a za porodu, poloha, postavení, naléhání a držení plodu

b) Zarudnutí prsu v šestinedělí

c) Životní období ženy z hlediska gynekologa, vývoj reprodukčních orgánů ženy v průběhu života ženy

d) Chronické pánevní bolesti

10.

a) Trvání těhotenství, prenatální péče, vyšetřovací metody v porodnictví

b) Bolest zad v těhotenství

c) Diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba náhlých příhod v gynekologii

d) Bolesti a pruritus perinea, poševního vchodu a pochvy

11.

a) Rh inkompatibilita, isoimunizace

b) Bolesti hlavy v graviditě

c) Menstruační cyklus, regulace, rozdělení, poruchy

d) Inkontinence stolice po porodu

12.

a) Fyziologické změny v organismu matky v těhotenství a jejich význam

b) Dráždivá děloha

c) Léčba neplodnosti, metody asistované reprodukce, komplikace léčby neplodnosti

d) Dyspareunie

13.

a) Hypoxie plodu v těhotenství a za porodu

b) Abnormální výsledek vyšetření moči v těhotenství (M+S, kultivace)

c) Endometrióza

d) Zvýšená frekvence močení a dysurické obtíže

14.

a) Patologie časného těhotenství

b) Vymizení pohybů v těhotenství

c) Vulvovaginální infekce.

d) Obtížná mikce, bolestivá mikce

15.

a) Vícečetné těhotenství

b) Otoky DK v těhotenství

c) Apendicitis a adnexitis - diferenciální diagnostika

d) Primární amenorea

16.

a) Poloha plodu koncem pánevním

b) Odtok plodové vody před 20 týdnem těhotenství

c) Mimoděložní těhotenství - diagnostika, terapie

d) Oligomenorea

17.

a) Embolické příhody v těhotenství, embolie plodovou vodou, šok - diagnostika, prevence, terapie

b) Odtok plodové vody v termínu porodu

c) Plánované rodičovství, antikoncepce, sterilizace

d) Sekundární amenorea

18.

a) Život ohrožující krvácení v porodnictví, DIC

b) Odtok plodové vody po 20 týdnu těhotenství

c) Umělé přerušení těhotenství – indikace, provedení, zákonné normy

d) Hypotenze po gynekologické operaci

19.

a) Vývoj a výživa plodového vejce. Placenta – morfologie, funkce, vyšetření

b) Náhle bezvědomí při porodu a po porodu

c) Endoskopické metody v gynekologii - definice, rozdělení, indikace

d) Pozitivní těhotenský test a bolesti v podbřišku

20.

a) Infekční choroby a těhotenství

b) Kolapsové stavy v těhotenství

c) Metody ošetření prekanceróz gynekologických nádorů

d) Oligurie a anurie po gynekologické operaci

21.

a) Fyziologie a patologie šestinedělí a laktace. Zásady péče o ženu v šestinedělí.

b) Náhle bezvědomí při porodu a po porodu

c) Zhoubné nádory děložního hrdla

d) Nález volné tekutiny v dutině břišní u gynekologických pacientek a po gynekologické operaci

22.

a) Nepravidelné a patologické polohy plodu, diagnostika, vedení porodu

b) Křečovité stavy v těhotenství po 20 týdnu gravidity

c) Zhoubné nádory děložního těla

d) Výtok z pochvy

23.

a) Porod plodu v poloze podélné hlavičkou, fyziologie

b) Zarudnutí sutury po císařském řezu

c) Rizikové faktory zhoubných gynekologických nádorů, hereditární syndromy

d) Oligurie a pocit plynatosti po indukci ovulace

24.

a) Poruchy mechanismu porodu plodu v I. a II. a III. době porodní

b) Dušnost v těhotenství

c) Chirurgická léčba zhoubných gynekologických nádorů

d) Bolest v bedrech po gynekologické operaci

25.

a) Perinatální a neonatální mortalita - definice, hlavní příčiny, organizace peri- neonatální péče v ČR

b) Náhlá zničující bolest při porodu

c) Onemocnění prsu, benigní, diagnostika, léčba

d) Hmatná rezistence v prsu

26.

a) Diabetes mellitus a těhotenství

b) Hypotenze po porodu

c) Prekancerózy vulvy, pochvy, endometria a děložního hrdla

d) Krvácení v I. trimestru gravidity

27.

a) Nezralý novorozenec a novorozenec nízké porodní hmotnosti - rozdělení, anatomické a fyziologické známky nezralosti

b) Krvácení v šestinedělí

c) Typy inkontinence moče u žen - definice, diferenciální diagnóza, léčba

d) Pruritus vulvy a pochvy

28.

a) Nejčastější příčiny vedoucí k poruše adaptace novorozence, resuscitace novorozence

b) Bolestivý otok dolních končetin v těhotenství

c) Předoperační vyšetření a příprava ke gynekologické operaci, prevence pooperačních komplikací

d) Otoky dolních končetin po gynekologické operaci

29.

a) Porodní poranění – příčiny, klasifikace, ošetření, prevence.

b) Bolestivý otok dolních končetin v těhotenství

c) Pánevní bolest - diferenciální diagnostika chronických bolestí v podbřišku a pánvi

d) Premenstruační špinění

30.

a) Screening chromozomálních vad v těhotenství

b) Nadměrný nárůst váhy v těhotenství

c) Primární a sekundární prevence, screening gynekologických nádorů

d) Náhlé zvětšování objemu břicha u žen

31.

a) Ultrazvukový screening v těhotenství

b) Výtok v těhotenství

c) Karcinom prsu

d) Abnormální nucení na močení

32.

a) Lékařské vedení porodu, indukce porodu

b) Dysurické obtíže a zvýšená frekvence močení v těhotenství

c) Radioterapie, chemoterapie a hormonoterapie gynekologických zhoubných nádorů

d) Výběr metody antikoncepce

33.

a) Extrakční porodnické operace

b) Retence moči v těhotenství a po porodu

c) Možnosti fertilitu šetřící léčby v onkogynekologii

d) Teplota po gynekologické operaci

34.

a) Sectio caesarea

b) Bolest symfýzy před porodem

c) Zhoubné nádory vulvy a pochvy

d) Léčba klimakterických obtíží

35.

a) Nitroděložní hypoxie plodu v těhotenství a za porodu

b) Nepostupující porod

c) Prebioptické vyšetřovací metody dolního děložního traktu

d) Průjem po antibiotické léčbě

36.

a) Patologie pánve a vztah k vedení porodu

b) Tachykardie matky za porodu a po porodu

c) Benigní nádory vaječníku

d) Obstipace po gynekologické operaci

37.

a) Fyziologický a patologický vývoj embrya. Teratogeny

b) Bradykardie plodu v průběhu porodu

c) Sestup pánevních orgánů

d) Bolesti v podbřišku

38.

a) Nejčastější vývojové vady u plodu

b) Cyanotický, hypotonický novorozenec s těžkou bradykardií

c) Vyšetřovací metody v urogynekologii

d) Zástava peristaltiky po gynekologické operaci

39.

a) Růstová restrikce plodu

b) Předčasná děložní činnost po 22 týdnu těhotenství

c) Gynekologické operace, rozdělení, indikace příprava, prevence komplikací

d) Tachykardie, bradykardie po gynekologické operaci

40.

a) Invazivní metody prenatální diagnostiky, léčba in utero

b) Krvácení po styku v těhotenství

c) Ultrazvuk v gynekologii

d) Náhlá zástava srdeční při a po operaci

Odkazy

Gynekologicko-porodnická klinika 1.lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. OTÁZKY K SRZK z gynekologie a porodnictví [online]. Poslední revize 2008-11-26, [cit. 2011]. <http://gynpo.lf1.cuni.cz/otazky>.