Portál:Otázky ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z Otázky ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví (1. LF UK, VL)!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z Otázky ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví (1. LF UK, VL)

Obsah
  1. Právní zabezpečení a sociální ochrana ženy v těhotenství a mateřství
  2. Choroby kardiovaskulárního systému a těhotenství
  3. Ovariální cysty – příznaky, diagnostika, management
  4. Poruchy cyklického krvácení – rozdělení
  1. Porodnická anamnéza a její význam
  2. Kardiopulmonální resuscitace v těhotenství a za porodu
  3. Myoma uteri
  4. Hodnocení spermiogramu
  1. Anatomie pánve. Vyšetření a měření pánve v porodnictví
  2. Plicní choroby a těhotenství
  3. Akutní, rekurentní a chronický zánět adnex – diagnostika a léčba
  4. Ovariální cyklus (vývoj folikulu, ovulace, žluté tělísko)
  1. Hlavní statistické ukazatele v porodnictví, Možnosti jejich ovlivnění
  2. Nauzea a zvracení v těhotenství
  3. Trombembolická nemoc v gynekologii – etiopatogeneze, rizikové faktory, příznaky, diagnostika, léčba, prevence.
  4. Poruchy pohlavní diferenciace
  1. Úmrtnost žen v souvislosti s gestací a porodem – příčiny, terapie, prevence
  2. Krvácení v raném a pozdním těhotenství
  3. Sexuálně přenosná onemocnění
  4. Metody vyšetření ovariálního faktoru sterility
  1. Porodnická analgesie a anestesie při vedení porodu
  2. Hypertenze v těhotenství
  3. Dysmenorrhoea, premenstruální syndrom
  4. Stanovení hormonálních hladin v gyn. endokrinologii, metody a význam
  1. Farmaka ovlivňující děložní činnost (uterokinetika, uterolytika)
  2. Preeklampsie a eklampsie
  3. Vývojové vady dělohy a pochvy – příčiny, diagnostika, léčba
  4. Amenorrhoea – diagnostika, terapie
  1. Embolie plodovou vodou, šok, DIC – diagnostika, prevence, terapie
  2. HELLP syndrom
  3. Diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba náhlých příhod v gynekologii
  4. Životní období ženy z hlediska gynekologa
  1. Trvání těhotenství, prenatální péče a biochemická vyšetření v porodnické praxi
  2. Nitroděložní růstová retardace plodu (IUGR)
  3. Sexuální reaktivita ženy a její poruchy
  4. Neplodnost muže
  1. Krvácivé stavy v porodnictví – diagnostika, prevence, terapie
  2. Hepatopatie v těhotenství
  3. Gynekologická péče v dětském věku a v období dospívání
  4. Sterilizace – indikace, metody
  1. Medikamentosní terapie v graviditě, použití antibiotik v porodnictví
  2. Náhlé příhody břišní v těhotenství
  3. Záněty vnitřních a zevních rodidel – příznaky, diagnostika, terapie
  4. Vývoj reprodukčních orgánů ženy v průběhu života ženy
  1. Mrtvý plod – příčiny, diagnostika, terapie, vedení porodu
  2. Anémie v těhotenství
  3. Endometrióza
  4. Klimakterium, menopauza
  1. Zevní a vnitřní porodnické vyšetření na konci těhotenství a za porodu
  2. Endokrinní choroby v těhotenství
  3. Pelveoperitonitis, parametritis, pánevní absces
  4. Kryokonzervace gamet a embryí před onkologickou léčbou
  1. Vyšetřovací metody v porodnictví
  2. Rh inkompatibilita
  3. Mimoděložní těhotenství – diagnostika, terapie
  4. Plánované rodičovství, antikoncepce
  1. Poloha, postavení, naléhání a držení plodu
  2. Léky v těhotenství
  3. Umělé přerušení těhotenství – indikace
  4. Menstruační cyklus a jeho regulace
  1. Fyziologické změny v organismu matky v těhotenství a jejich význam
  2. Hypoxie plodu
  3. Patologie časného těhotenství – diferenciální diagnostika
  4. Ovariální, uterinní a vaginální cyklus
  1. Kardiopulmonální adaptace fyziologického novorozence
  2. Vícečetné těhotenství
  3. Spontánní potrat v I. trimestru těhotenství
  4. Metody asistované reprodukce
  1. Nezralý novorozenec a novorozenec nízké porodní hmotnosti – rozdělení, anatomické a fyziologické známky nezralosti
  2. Trombofilie a těhotenství
  3. Mimoděložní těhotenství – diagnostika, terapie
  4. Ovariální hyperstimulační syndrom
  1. Nejčastější příčiny vedoucí k poruše adaptace novorozence
  2. Embolické příhody v těhotenství
  3. Vyšetření ultrazvukem v gynekologii – indikace, základní patologie, technika
  4. Anovulační cyklus
  1. Resuscitace novorozence
  2. Diabetes mellitus a těhotenství
  3. Gynekologická anamnéza
   Fyzikální vyšetření v gynekologii
  4. Cervikální a tubární faktor sterility – diagnostika, terapie
  1. Perinatální a neonatální mortalita – definice, hlavní příčiny úmrtí, organizace peri-neonatální péče v ČR
  2. Předčasný porod
  3. Apendicitis a adnexitis – diferenciální diagnostika
  4. Probatorní kyretáž – indikace, technika provedení
  1. Vývoj a výživa plodového vejce.
  2. Infekční choroby a těhotenství
  3. Šok – klasifikace, příznaky, diagnostika, terapie, specifika v gynekologii.
  4. Umělé ukončení těhotenství – podmínky indikace, technika provedení
  1. Placenta – morfologie, funkce, vyšetření
  2. Život ohrožující krvácení (ŽOK) v těhotenství. Mateřská úmrtnost v ČR
  3. Pánevní zánět – diagnostika, terapie, následky
  4. Operace zevních rodidel – indikace, rozdělení, technika provedení
  1. Endokrinní změny v organismu těhotné ženy.
  2. Disseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC) v těhotenství
  3. Náhlé příhody v gynekologii
  4. Předoperační vyšetření a příprava ke gynekologické operaci
  1. Diagnostika časného těhotenství.
  2. Vývoj mléčné žlázy, přestavba a funkce prsu během těhotenství a laktace, puerperální mastitis
  3. Vulvovaginální mykóza
  4. Metody ošetření prekanceróz gynekologických nádorů
  1. Změny organismu v těhotenství
  2. Příprava rodičky ke spontánnímu a operačnímu porodu
  3. Záněty vnitřních rodidel – diferenciální diagnostika
  4. Komplikace po gynekologických operacích – rozdělení, diagnostika, řešení
  1. Fyziologie šestinedělí a laktace
  2. Kardiotokografie, pulzní oxymetrie, ST analýza
  3. Odumřelé těhotenství – diagnostika, terapie
  4. Pooperační péče po gynekologických operacích
  1. Péče o ženu při fyziologickém těhotenství.
  2. Vztah hlavičky plodu ke kostěné pánvi v průběhu fyziologického porodu
  3. Krvácivé stavy v gynekologii, DIC – diagnostika, prevence, léčba
  4. Vaginální gynekologické operace – indikace, rozdělení, technika provedení
  1. Zásady péče o ženu v šestinedělí.
  2. Fyziologie první porodní doby
  3. Vyšetření prsní žlázy – indikace, techniky
  4. Zhoubné nádory děložního hrdla – léčba
  1. Uložení plodu na konci těhotenství.
  2. Druhá porodní doba – mechanismus porodu záhlavím
  3. Pelvic pain – diferenciální diagnostika chronických bolestí v podbřišku a pánvi
  4. Zhoubné nádory děložního těla – incidence, diagnostika, staging
  1. Trvání těhotenství, stanovení gestační délky a porodního termínu
  2. Porodní poranění – příčiny, klasifikace, ošetření, prevence
  3. Zhoubné nádory děložního těla – léčba
  4. Typy inkontinence moče u žen – definice, diferenciální diagnóza
  1. Třetí porodní doba – fyziologie, mechanismus, vedení.
  2. Diagnostika těhotenství
  3. Klasifikace ovariálních nádorů
  4. Volba operačního přístupu v gynekologii – rozdělení, indikace
  1. Poloha plodu pánevním koncem – příčiny, diagnostika
  2. Biometrie plodu, klinické souvislosti
  3. Rizikové faktory zhoubných gynekologických nádorů, hereditární syndromy
  4. Definice a léčba OAB – hyperaktivní měchýř
  1. Poruchy mechanismu porodu plodu v I. a II.době porodní
  2. Diagnostika růstové retardace plodu
  3. Neepitelové nádory ovária
  4. Podpůrný a závěsný aparát orgánů v malé pánvi, princip „hamaky“
  1. Nepravidelné a patologické polohy plodu
  2. Chirurgická léčba zhoubných gynekologických nádorů
  3. Nejčastější vrozené vývojové vady plodu – příčiny, diagnostika.
  4. Prolaps pochvy nebo dělohy – rizika pro pacientku, klasifikace, principy řešení
  1. Patologie kostěné pánve z hlediska porodnictví
  2. Screening chromozomálních vad v těhotenství
  3. Primární a sekundární prevence, screening gynekologických nádorů
  4. Pulsní a trakční cystokéla a její operační řešení
  1. Lékařské vedení porodu
  2. Invazivní metody prenatální diagnostiky a léčby
  3. Gestační trofoblastická nemoc
  4. Rizikové faktory pro sestup pánevních orgánů a stresový typ inkontinence moči
  1. Indukce porodu – metody, podmínky, indikace a kontraindikace
  2. Fyziologický a patologický vývoj embrya. Teratogeny
  3. Nezhoubné onemocnění prsu (mastodynie, mastopatie, mastitis, sekrece z prsu, rezistence v prsu)
  4. Diagnostické metody v urogynekologii
  1. Porod kleštěmi – indikace, podmínky, technika výkonu, komplikace
  2. Malformace plodu
  3. Karcinom prsu – screening, diagnostika, management
  4. Abdominální gynekologické operace – indikace, rozdělení, technika provedení
  1. Dystokie
  2. Nejčastější dědičná onemocnění plodu a jejich diagnostika a prevence
  3. Radioterapie, chemoterapie a hormonoterapie gynekologických zhoubných nádorů
  4. Revize dutiny děložní po spontánním nebo indukovaném potratu
  1. Krvácení během porodu – příčiny, diagnostika, léčba
  2. Screening v I. trimestru těhotenství
  3. Hysteroskopie – definice, rozdělení, indikace
  4. Prekancerózy vulvy, pochvy a endometria
  1. Poruchy třetí porodní doby a v poporodním období
  2. Sectio caesarea – indikace, podmínky
  3. Diagnostická hysteroskopie
  4. Zhoubné nádory vulvy a pochvy
  1. Poruchy vypuzovacích sil
  2. Amnioskopie – indikace, podmínky, technika
  3. Laparoskopie – definice, rozdělení, indikace
  4. Prekancerózy děložního hrdla
  1. Nitroděložní hypoxie plodu v těhotenství a za porodu – příčiny, terapie, prevence
  2. Manuální vybavení placenty a revize děložní dutiny po porodu
  3. Operační laparoskopie
  4. Hlavní příznaky dysfunkce dolních močových cest (sestup, stresová inkontinence moči, hyperaktivní měchýř)
  1. Vedení porodu při zúžených a hraničních pánvích
  2. Hysterektomie po porodu
  3. Operační hysteroskopie
  4. Prebioptické vyšetřovací metody dolního děložního traktu
  1. Diagnostika nitroděložní tísně plodu v těhotenství a během porodu
  2. Obrat zevními a vnitřními hmaty. Extrakce plodu při poloze KP
  3. Hysteroskopie – technika provedení, komplikace
  4. Zhoubné nádory ovária – incidence, diagnostika, staging
  1. Ultrazvuková diagnostika patologií placenty a děložního hrdla.
  2. Porod vakuumextrakcí – indikace, podmínky, způsob provedení
  3. Diagnostická laparoskopie
  4. Zhoubné nádory děložního hrdla – incidence, diagnostika, staging
  1. Aloimunizace, diagnostika a léčba
  2. Vedení porodu plodu v poloze pánevním koncem
  3. Laparoskopie – technika provedení, komplikace
  4. Léčba stresového typu inkontinence moči – konzervativní, operační
  1. UPT po 12. týdnu těhotenství – indikace, technika výkonů
  2. Sectio cesarea – technika výkonu, komplikace
  3. Laparoskopické hysterektomie
  4. Základy urodynamiky – vysvětlení principu a význam vyšetření
  1. Prostaglandiny v porodnictví
   Porod kleštěmi – indikace, podmínky, technika výkonu, komplikace
  2. Episiotomie, Schuchardtův řez, nástřih branky, ošetření porodního poranění
  3. Laparo-vaginální výkony
  4. Zhoubné nádory ovária – léčba
Odkazy

Gynekologicko-porodnická klinika 1.lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. OTÁZKY K SRZK z gynekologie a porodnictví [online]. Poslední revize 2008-11-26, [cit. 2011]. <http://gynpo.lf1.cuni.cz/otazky>.