Portál:Otázky ke státní zkoušce z hygieny a epidemiologie (1. LF UK, VL)/Tipy

Z WikiSkript
John Snow

Na této stránce naleznete autorizované tipy a doporučené znalosti ke státní zkoušce z hygieny a epidemiologie od prof. MUDr. Vladimíra Bencka, DrSc. z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN.

Trocha historie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zakladatel hygieny coby medicínského oboru Max von Pettenkofer zavedl pískovou filtraci vody do produkce pitné vody.

Zakladatelem našeho ústavu (původně Hygienického ústavu na české lékařské fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v akademickém roce 1897/1898) byl jeho žák Gustav Kabrhel. Měl zjistit účinnost filtru a ukázal, že pískový filtr lze použít k produkci pitné vody. Pískovým filtrem projde asi 1 bakterie ze 7000, přičemž poměr 1:7000 nazýváme Kabrhelovým indexem. Kabrhel se rovněž zasloužil o přivedení pitné vody z Jizery z Káraného do Prahy, což mělo za následek významný pokles výskytu břišního tyfu.

Jednotlivé vědy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Hygiena pochází z řeckého Hygieia, bohyně zdraví a čistoty, dcera boha lékařství Asklépia. Součástí soch, které bohyni znázorňují je had, který omotává její tělo a je symbolem léčení. Dalším symbolem je miska, ze které had pije nebo někdy také roh hojnosti. Epidemiologie je z řeckého epi (nad, mezi), démos (lid) a logos (věda, studium), tedy studium toho, co je nad lidmi. Vznikla stejně jako hygiena ze zápasu s infekcemi. Za zakladatele epidemiologie je považován John Snow, který již před objevením Vibrio cholerae Robertem Kochem prokázal, že se cholera šíří kontaminovanou vodou. Důkaz provedl tak, že vytipoval kontaminovanou studnu a v průběhu epidemie zabránil odběru vody z této studny. Epidemie následně polevila.

Robert Koch je zakladatelem 2. ústavu hygieny na lékařské fakultě v Berlíně. Je objevitelem řady patogenních agens (původců cholery, antraxu, tuberkulózy a dalších). Považuje se za jednoho ze zakladatelů bakteriologie.

Zakladatel moderní československé epidemiologie byl lékař, voják a epidemiolog Karel Raška. Vedl divizi přenosných nemocí WHO v Ženevě během programu eradikace varioly. Zasloužil se o zavedení programu surveillance (epidemiologická bdělost), kterou v roce 1968 přijala WHO mezi základní epidemiologické metody. V roce 1984 dostal od Anglické královské lékařské společnosti Jennerovu medaili, která je v oblasti boje proti infekčním chorobám považována za nejprestižnější ocenění na světě.

Podmínky eradikace infekce[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. Eradikovat lze nemoc výhradně lidskou bez rezervoáru v přírodě.
 2. Musí být dostupný účinný prostředek (očkování).
 3. Program musí řídit organizace schopná provést eradikaci v globálním měřítku (WHO).

Úprava vody[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pokud je voda kontaminována, musíme jí desinfikovat. Používáme chlor, UV záření a ozon. Chlor chrání kvalitu pitné vody během transportu, UV záření nechrání před sekundární kontaminací.

Pokud vodu dezinfikujeme chlorem, bakterie zabíjí vznikající kyslíkové radikály.

Cl_2 + H_2O \longrightarrow HClO + HCl

HClO \longrightarrow O\cdot + HCl

Stejně tak je kyslíkovými radikály dezinfikována voda při použití ozónu.

Oligodynamický účinek stříbra není dezinfekce, iont stříbra inhibuje dehydrogenázy, čímž brání množení bakterií. Alexandr Veliký se tak vyhýbal infekcím, protože pil ze stříbrného kalichu.

Čiření vody je první krok úpravy vody ve vodárnách. Zajišťuje koagulaci částic pomocí chloridu železitého (FeCl3), síranu hlinitého (Al2(SO4)3.18 H2O) nebo síranu železitého (FeSO4.7 H2O). Reakcí s látkami obsaženými ve vodě vznikají kladně nabité vločky, které se zvětšují shlukováním částic a zachytávají mikroby, neboť mají opačný náboj než bakterie a viry obsažené ve vodě. S tímto procesem souvisí ζ-potenciál, negativní náboj, který určuje, do jaké míry jsou částice ve vodě dispergovány.

Dezinfekce a sterilizace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dezinfekce je zahubení všech vegetativních forem patogenů. Naproti tomu sterilizace je zahubení všech mikrobů včetně spór ve sterilizovaném materiálu.

Malárie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Jediným dosud účinným prostředkem prevence malárie ve vlhkých tropech je DDT. V subtropech (pod Kavkazem) lze sázet stromy eukalyptu (vyžaduje hodně vláhy, proto relativně vysušuje okolní půdu) nebo ve stojatých vodách např. rýžovišť chovat rybičku Gambusia punctata, která se živí larvami komárů.

Poznámky ke smogu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pokud porovnáváme průběh epidemie akutních respiračních infekcí (např. nasofarynitid) v „čistém“ a „špinavém“ městě z hlediska míry znečištění ovzduší, incidence onemocnění bude podobná a lišit se bude pouze výskyt komplikací (sinusitidy, otitidy) a tendencí k chronicitě zánětu v závislosti na oslabení imunitního systému.

Oxidační smog (tzv. losangeleský) vzniká na základě zplodin spalování paliv a znečišťování ovzduší výfukovými plyny. Na jeho vzniku se velmi významně podílí fotochemická reakce, proto můžeme tento typ smogu nazývat také letní či fotochemický.

NO_2 \xrightarrow{UV z\acute{a}\check{r}en\acute{i}} NO + O\cdot

O\cdot + O_2 \longrightarrow O_3

Ozón vznikající reakcí kyslíkového radikálu vdechujeme, v plicích nám opětovně vznikající kyslíkový radikál poškozuje tkáň a v extrémních případech dochází až k plicnímu edému. Další látky vznikající v rámci oxidačního smogu dráždí oční spojivky a sliznice horních dýchacích cest.

Redukční smog (tzv. londýnského typu) je směsí kouře a oxidů síry vznikajících spalováním uhlí při vysoké relativní vlhkosti vzduchu (mlha).

Obecné poznámky – co umět ke zkoušce[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Zdravotní rizika z půdy a pískovišť.
 • Válečná poranění, tetanus, antrax, plynatá sněť.
 • Roupy, hlísti, tasemnice.
 • Nejčastější geohelmintózou globálně je tunelářská nemoc (Ankylostoma duodenale, v Americe Necator americanus).
 • Nákazy přenášené hmyzem:
  • znát infekční agens (Plasmodium sp.) a vektor malárie (Anopheles sp.),
  • skvrnivku (ricketsiózu způsobenou Rickettsia prowazekii) přenáší veš šatní (Pediculus humanus, dříve Pediculus vestimenti),
  • spavou nemoc (Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodesiense) přenáší moucha tse-tse (Glossina palpalis),
  • klíšťová encefalitida je způsobena flavivirem, lymeská borrelióza je způsobena baktérií Borrelia burgdorferi; borrelióza je relativně nebezpečnější, neboť je větší šance, že se nakažený člověk nebude léčit, příp. nemoc nebude správně diagnostikována (zatímco člověk s klíšťovou encefalitidou jistě skončí v nemocnici),
  • mor je přenášen blechou krysí (Xenopsylla cheopis),
  • Chagasova nemoc – ploštice z rodu Triatoma sp..
 • Dezinfekce žumpy se provádí nehašeným kusovým vápnem.
 • Skládka městského odpadu:
  • 1 km od okraje sídliště (dolet mouchy, zápach),
  • vrstvit šikmo – omezuje se množení hlodavců, občas je nutno provést deratizaci,
  • optimální způsob řešení odpadů – recyklace toho, co se recyklovat dá, a kompostování zbylého organického materiálu.
 • Krev saje pouze samička komára, protože na rozdíl od samečka potřebuje bílkoviny pro tvorbu vajíček.
 • Červené maso obsahuje hodně argininu, ze kterého při nadbytku bílkovin působením bakterií ve střevě vzniká ornitin, a z něj biogenní amin putrescin – zasahuje do procesu onkogeneze.
 • Jak v tropech snížit vlhkost ve skříni není-li klimatizace: instalovat ve skříni (svítící) žárovku.
 • Neinvazivní orientační vyšetření zásobení těla vitaminem C je saturační test: vypít 1000 mg vitaminu C v 1 litru vody, 4 hodiny sbírat moč, poté stanovit množství vyloučeného vitaminu C: čím větší, tím větší dostatek tělo má.
 • Kojené dítě potřebuje v ukončených 6 měsících příkrm pro nedostatek železa v mateřském mléce (poznámka jiného učitele: mezi 6. – 8. měsícem přestává mateřské mléko stačit i jako zdroj energie a jiných živin než pouze železa).
 • Berylióza je autoagresivní onemocnění. Farmářská, holubářská plíce jsou alergické alveolitidy.
 • Beryliózou onemocněli po expozici oxidu berylnatému 3 osoby: matka po porodu zdravého dítěte, muž po zlomenině nohy a muž po parciální gastrektomii. Společný měli imunologický stres.
 • Beduín i horník vdechují křemičitý prach. Beduín netrpí silikózou, protože zrnka prachu, která vdechuje, jsou obroušená větrem. Kulatá zrnka pohltí makrofágy v dolních partiích dýchacích cest a transportují je do uzlin a adventicie velkých cév. Horník trpí silikózou, protože prach vzniklý drcením křemene má hrany a ostny, makrofága zničí a dojde k fibroplastické proliferaci.
 • Nejdůležitější mykotoxiny jsou aflatoxin, ochratoxin a patulin.
 • Při epidemii infekcí horních cest dýchacích v městě s vysokým znečištěním ovzduší je vyšší počet komplikací (sinusitidy, otitidy…) než v „čistém“ městě. Incidence je stejná.
 • Vakcína proti HIV a hepatitidě C není proto, že se virus rychle mění. Vakcína proti malárii není proto, že Plasmodium je z hlediska antigenicity příliš složité.
 • Na parenterální vakcínu proti polio jsme přešli proto, že při eradikaci musí zmizet původce onemocnění. Při orální vakcíně podáváme virus atenuovaný – vylučuje se stolicí a z prostředí nemizí.
 • Skupina kožních nádorů „nemelanomové malignity“ vznikla proto, že se dají řešit ambulantně a obvykle se nehlásí.
 • Antidotem metylalkoholu je etyalkohol. Metylakohol se metabolizuje na kyselinu mravenčí – ta poškozuje nervy (zrakový nerv).
 • Emise z dieselových motorů jsou nebezpečnější než z benzínových, protože obsahují drobné saze a na nich absorbované PAU (benzo-a-pyren).
 • Legionella působí pontiackou horečku u imunokompetentních a legionelózu u imunokompromitovaných jedinců.
 • Výsledkem retrospektivní studie je odds ratio (OR). Výsledkem prospektivní studie je obvykle relativní riziko (RR) – je možné i OR, ale RR je vhodnější. Pokud je výsledek 1, je zkoumaný faktor neutrální (ani nezvyšuje ani nesnižuje riziko); je-li menší než 1, jedná se o protektivní faktor; je-li větší než 1, jedná se o rizikový faktor.
 • Infekce přenášené klíštětem: z hlediska následků je závažnější lymská borelióza než klíšťová meningoencefalitida, protože příznaky chronické boreliózy může postižený zanedbat a diagnoza je obtížná, kdežto u meningoencefalitidy akutní příznaky nemocného přinutí vyhledat lékaře a diagnóza obtížná není.
 • Nosičství tyfu v močových cestách je z epidemiologického hlediska závažnější než nosičství ve žlučových cestách, protože močení v prostředí je na rozdíl od defekace poměrně časté.
 • Již staří Řekové budovali fontány, protože věděli, že navozují pocit svěžesti: Ionizaci ovzduší lehkými negativními ionty lze dosáhnout rozprašováním vody (fontána, vodotrysk, mořská třísť).
 • V rodině alergiků je nebezpečnější chovat kočku než psa. Kočka loví kořist ze zálohy, proto se neustále líže, aby nepáchla; proteiny ve slinách jsou alergenní, na srsti uschnou, dostanou se do ovzduší a do člověka. Pes kořist uštve, proto může zapáchat a nemusí se lízat jako kočka.
 • Známkou otravy manganem i rtutí je jemný intenční třes. Dif.dg.: pouze při otravě Mn je příznak ozubeného kola.
 • Proč jsou skripta z hygieny a epidemiologie žluté? Protože v námořnictví bylo zvykem, když někdo z posádky onemocněl, loď vztyčila žlutou vlajku. Tímto byla označena loď s nebezpečnou nákazou a námořnící těchto lodí měli zákaz vstupu na břeh v přístavech. Dnes žlutá vlajka slouží při automobilových závodech k signalizaci pro zpomalení vozů z důvodu nebezpečí na trati.
 • Na konci 19. stol. V Hamburgu vypukla cholerová epidemie s 50% mortalitou, což je o 20-30 % více než obvykle. Důvodem byl jednak špatný postup léčby bohatých pacientů, jejichž lékaři provedli pouštění žilou a jednak fakt, že chudina neměla příležitost dezinfekce vody chlorem a varem.
 • Transport vody využívá gravitační princip.
 • Vodovodní potrubí (přetlak) je uloženo nad kanalizačním potrubím. Pokud se potrubí naruší prasklinou, nastane podtlak z kanalizace a vzniká tak riziko nasátí vody z kanálu.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Na žádost autora (prof. Vladimír Bencko) a s jeho laskavým svolením přepsán a doplněn text tipů a doporučených znalostí ke zkoušce.