Portál:Otázky ke státní zkoušce z neurobehaviorálních věd (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z psychiatrie ke státní zkoušce z neurobehaviorálních věd!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Společné otázky

Obsah
 1. Poruchy vědomí kvantitativní a kvalitativní.
 2. Delirium: klinický obraz, klasifikace, diferenciální diagnostika a terapie.
 3. Poruchy paměti.
 4. Poruchy symbolických funkcí (kromě řeči) – syndromy postižení mozkových laloků (frontální, parietální, temporální, okcipitální).
 5. Poruchy řeči (včetně afázie a dysarthrie).
 6. Poruchy vnímání: klinický obraz, klasifikace, diferenciální diagnostika.
 7. Poruchy myšlení: klinický obraz, klasifikace, diferenciální diagnostika.
 8. Poruchy kognitivních funkcí: klinický obraz, klasifikace, diferenciální diagnostika a léčba.
 9. Poruchy emotivity: klinický obraz, klasifikace, diferenciální diagnostika a léčba.
 10. Syndrom demence: klinický obraz, klasifikace, diferenciální diagnostika.
 11. Poruchy motoriky, včetně poruch navozených léky.
 12. Poruchy spánku: klinický obraz, klasifikace, diferenciální diagnostika a léčba.
 13. Disociativní (konverzní) duševní poruchy, somatizační porucha, hypochondrická porucha a somatoformní porucha: klinický obraz, klasifikace, diferenciální diagnostika a léčba.
 14. Neurofyziologické vyšetřovací metody a jejich využití v diagnostice neurologických a psychiatrických onemocnění (EEG, EMG, evokované potenciály).
 15. CT, MR, SPECT, PET, TCD mozku: indikace, přednosti a nevýhody v klinické praxi.
 16. Likvorové vyšetření: indikace, přednosti a nevýhody v klinické praxi.
 17. Alzheimerova nemoc: klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a terapie.
 18. Vaskulární demence: klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a terapie, možnosti prevence.
 19. Organizace péče o nemocné s neurologickými a psychiatrickými onemocněními.
 20. Forenzní aspekty psychiatrické a neurologické péče.
 21. Poruchy vyvolané užíváním alkoholu: klinický obraz, klasifikace, diferenciální diagnostika a léčba.
 22. Akutní a chronické bolestivé stavy. Typy bolesti, příčiny, diagnostika a léčba.

Otázky z psychiatrie

Obsah
 1. Závislosti látkové (s výjimkou alkoholu) a nelátkové: klasifikace, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba.
 2. Schizofrenie: klinický obraz, epidemiologie a diagnóza. Vývoj pojetí nozologické jednotky: Kraepelin, Bleuler, Schneider, Crow, operacionální přístup (Mezinárodní klasifikace nemocí), včetně koncepce pozitivních a negativních příznaků.
 3. Schizofrenie: terapie, prevence relapsu a rehabilitace.
 4. Akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní porucha, schizotypní porucha, trvalá porucha s bludy: klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba.
 5. Farmakoterapie psychotických poruch.
 6. Depresivní fáze a periodická depresivní porucha: klasifikace, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba.
 7. Bipolární afektivní porucha: klasifikace, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba.
 8. Farmakoterapie afektivních poruch.
 9. Nefarmakologická léčba afektivních poruch: psychoterapeutické přístupy a biologické metody.
 10. Fobické úzkostné poruchy: klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba.
 11. Generalizovaná úzkostná porucha, smíšená úzkostně-depresivní porucha: klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba.
 12. Panická porucha: klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba.
 13. Obsedantně-kompulzivní porucha: klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba.
 14. Akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha, a porucha přizpůsobení. Klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba.
 15. Farmakoterapie a psychoterapie úzkostných poruch.
 16. Poruchy příjmu potravy: klasifikace, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba.
 17. Sexuální dysfunkce a sexuální deviace: klasifikace, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba.
 18. Poruchy osobnosti: klasifikace, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba.
 19. Mentální retardace: klasifikace, etiologie, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba. Sociálně-právní postavení osob s mentální retardací.
 20. Poruchy psychického vývoje: pervazivní vývojové poruchy a specifické vývojové poruchy školních dovedností: klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza, základní principy terapie.
 21. Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci: hyperkinetické poruchy, poruchy chování, tikové poruchy, fobické poruchy a deprese v dětském věku: klinický obraz, diagnóza, základní principy terapie.
 22. Suicidální jednání a sebepoškozování: klinický obraz, diferenciální diagnostika a terapie.
 23. Psychomotorický neklid a stupor: klinický obraz, diferenciální diagnostika a terapie.
 24. Úzkost a tenze: klinický obraz, klasifikace, diferenciální diagnostika a terapie.
 25. Specifika farmakoterapie seniorů. Interakce, kombinace, rizika.
 26. Život ohrožující stavy v psychiatrii: klasifikace, diferenciální diagnostika a terapie.

Otázky z neurologie

Obsah
 1. Cévní mozková příhoda: rozdělení, patogeneze, klinický obraz supra a infratentoriální lokalizace, management akutní a chronické fáze
 2. Ischemická cévní mozková příhoda včetně žilních trombóz: rozdělení, klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace. Status lacunaris cerebri
 3. Intracerebrální hemoragie: rizika, příčiny, rozdělení, klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace
 4. Subarachnoideální krvácení: příčiny, diagnostika, léčba, komplikace. Vaskulární malformace.
 5. Úrazy hlavy: příčiny, dělení, klinický obraz, diagnostika, komplikace, léčba
 6. Subdurální a epidurální hematom. Komoce. Kontuze. Klinický obraz, diagnostika, léčba
 7. Úrazy míchy akutní a chronické: dělení, klinický obraz, diagnostika, komplikace, léčba
 8. Nádory míchy a cévní onemocnění míchy: typy, klinický obraz typických míšních poruch, diagnostika, komplikace, léčba
 9. Mozkové nádory: dělení, klinický obraz, diagnostika, komplikace, léčba
 10. Kmenové nádory a nádory zadní jámy lební: klinický obraz, diagnostika, komplikace, léčba
 11. Roztroušená skleróza mozkomíšní: klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, komplikace, léčba
 12. Virové a bakteriální infekce mozku a míchy, meningitidy, TBC: rozdělení, klinický obraz, diagnostika, léčba.
 13. Herpetické infekce: rozdělení, klinický obraz, diagnostika, léčba, komplikace
 14. Neuroborrelioza: klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba
 15. Polyneuropatie a polyradikulopatie: příčiny, dělení, klinický obraz, diagnostika, léčba
 16. Paraneoplastické syndromy postihující nervový systém. Metastázy. Dělení, klinický obraz, diagnostika, léčba
 17. Bolesti hlavy primární a sekundární: typy, klinický obraz, diagnostika, léčba. Status migrenicus
 18. Léze hlavových nervů (okohybné poruchy, neuralgie trigeminu, paréza lícního nervu): klinický obraz, diagnostika, komplikace, léčba
 19. Parkinsonova nemoc: příčiny, klinický obraz, diagnostika, léčba
 20. Vertebrogenní poruchy, radikulární syndrom (syndrom kaudy a konu, výhřez meziobratlové ploténky): klinické nálezy, diagnostika, léčba
 21. Degenerativní onemocnění páteře (cervikální myelopatie, bederní stenóza): klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba, komplikace
 22. Primární a sekundární svalová onemocnění (myopatie, myotonie, myositidy): klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba
 23. Porucha nervosvalového přenosu: klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba
 24. Úrazové a kompresivní léze periferních nervů: klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba včetně rehabilitace
 25. Epilepsie a epileptické syndromy obecně. Příčiny, diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba
 26. Fokální a generalizované epileptické záchvaty: klinický obraz, diagnóza, léčba. Status epilepticus
 27. Onemocnění motoneuronu. Syringomyelie. Spasticita. Příčiny, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba
 28. Hydrocefalus: typy, příčiny, klinický obraz, diagnóza, léčba. Likvorová hypotenze.
 29. Závratě: klinický obraz, příčiny, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba
 30. Edém mozku, apalický syndrom, smrt mozku. Klinický obraz, příčiny, diagnostika, léčba
 31. Poruchy nervového systému při metabolických a autoimunitních chorobách, otrava CO: příčiny, klinický obraz, diagnóza, léčba, komplikace