Portál:Otázky ke zkoušce z lékařské mikrobiologie 2022/2023 (1. LF UK, VL)

From WikiSkriptaOtázky z lékařské mikrobiologie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
Praktická zkouška - Znalost náplně praktických cvičení
 1. Indikace, riziko a účelnost mikrobiologického vyšetření.
 2. Diagnostika bakteriálních onemocnění.
 3. Diagnostika virových onemocnění.
 4. Diagnostika mykotických onemocnění.
 5. Diagnostika parazitárních onemocnění.
 6. Metody přímého průkazu mikrobiálního agens, interpretace výsledků vyšetření.
 7. Metody nepřímého průkazu mikrobiálního agens; interpretace výsledků vyšetření; titr protilátek a jeho význam.
 8. Typy kultivačních půd a jejich využití.
 9. Anaerobní kultivace
 10. Způsoby barvení bakterií, mikromycet a parazitů.
 11. Metody průkazu produkce toxinu.
 12. Stanovení interakcí bakteriálních hemolysinů
 13. Metody vyšetření citlivosti na antibiotika (principy diskových a dilučních metod, podmínky pro spolehlivost výsledků, limitace, interpretace)
 14. Speciální metody pro vyšetření citlivosti na antibiotika (náročné bakterie, pomalu rostoucí bakterie, anaeroby, typické příklady špatně prokazatelné rezistence)
 15. Identifikace pomocí fenotypických znaků.
 16. Detekce agens metodami molekulární biologie; materiál, indikace vyšetření, interpretace výsledků.
 17. Mikrobní obraz poševní; interpretace výsledků vyšetření.
 18. Pravidla izolace vhodného materiálu pro mikrobiologické vyšetření.
 19. Pravidla správného transportu vzorků (preanalytická fáze) do mikrobiologické laboratoře.
 20. Metody zpracování mikrobiologických vzorků (analytická fáze) a interpretace výsledků.
 21. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u infekcí krevního řečiště u systémových infekcí.
 22. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u infekcí dýchacích cest, ústní dutiny a ucha.
 23. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u infekcí gastrointestinálního traktu.
 24. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u infekcí močových cest.
 25. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u infekcí pohlavního systému.
 26. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u infekcí centrálního nervového systému.
 27. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u očních infekcí.
 28. Validní materiál k mikrobiologickému vyšetření u kožních infekcí.
 29. Mikrobiologické vyšetření bioptického materiálu, punktátu, sekčního materiálu.
 30. Mikrobiologická kontrola prostředí a sterility.
 31. Metody dekontaminace.
 32. Metody sterilizace a kontrola sterilizačních procesů.
 33. Pravidla bezpečnosti práce v prostředí rizika profesionálních infekcí
Ústní zkouška - Výskyt a význam bakterií v přírodě

OBECNÁ MIKROBIOLOGIE

 1. Struktura bakteriální buňky (buněčná stěna, vnější struktury, spóry) pro doplnění: Peptidoglykan, Endotoxin
 2. Typy a produkty bakteriálního metabolismu
 3. Růst a množení bakteriální populace
 4. Genetická informace a její přenos, pro doplnění: plazmid
 5. Biofilmy a regulace bakteriální flóry
 6. Fyziologická bakteriální flóra lidského těla a její klinický význam
 7. Faktory patogenity a virulence bakterií, bakteriální toxiny(+enterotoxiny) a superantigeny
 8. Lékařsky významné mikromycety
 9. Mykotoxikózy
 10. Charakteristika lékařsky významných parazitů
 11. Struktura virů, jejich růstový cyklus, replikační strategie, klasifikace
 12. Interakce viru a buňky, typy infekce, cytopatogenní efekty virů
 13. Genetika virů, frekvence mutací, využití atenuovaných kmenů, rekombinace, reasortace
 14. Virus a hostitelský organizmus, typy a průběh infekce
 15. Indukce a funkce interferonů a jejich použití k terapii
 16. Způsoby modulace imunitní odpovědi viry
 17. Zásady odběru klinických materiálů
 18. Principy a mechanismy specifické, nespecifické a antitoxické imunity
 19. Přenos nákaz: způsoby a mechanismy
 20. Principy vakcinace, imunoprofylaxe
  Pasivní imunizace
  Povinné očkování a očkování na vyžádání, způsoby hodnocení účinnosti očkování
 21. Diagnostika bakteriálních infekcí
 22. Kultivační vyšetření klinických materiálů
 23. Vlastnosti a kultivace anaerobních bakterií
 24. Sérologické vyšetření klinických materiálů
 25. Diagnostika virových infekcí
 26. Diagnostika parazitárních infekcí
 27. Diagnostika mykotických infekcí
  SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE A PARAZITOLOGIE
 28. Staphylococcus aureus
 29. Koaguláza negativní stafylokoky
 30. Streptococcus pyogenes, S. agalactiae a jiné beta-hemolytické streptokoky
 31. Viridující streptokoky, Streptococcus bovis a jiné vzácně se vyskytující streptokoky
 32. Streptococcus pneumoniae
 33. Enterokoky
 34. Corynebacterium spp. a jiné koryneformní grampozitivní tyčky
 35. Listeria spp., Erysipelothrix spp.
 36. Bacillus spp., Nocardia, Rhodococcus
 37. Enterobakterie - Escherichia coli
 38. Enterobakterie - Salmonella spp.,Shigella spp.
 39. Yersinia pestis
 40. Enterobakterie - Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp. a jiné podmíněně patogenní druhy
 41. Vibria, aeromonády a plesiomonády
 42. Pseudomonas aeruginosa a jiné pseudomonády
 43. Gramnegativní nefermentující tyčinky - Burkholderia spp., Stenotrophomonas spp., Acinetobacter spp. a jiné
 44. Neurotoxická klostridia - Clostridium botulinum a Clostridium tetani
 45. Histotoxická klostridia (difficile, perfringens
 46. Grampozitivní nesporulující anaeroby (Actinomyces spp., Propionibacterium spp., Lactobacillus spp., Peptostreptococcus spp.a jiné)
 47. Gramnegativní anaerobní tyčinky a koky (Bacteroides spp., Fusobacterium spp. a jiné)
 48. Legionella spp.
 49. Neisseria gonorrhoeae,Neisseria meningitidis
  Moraxella, Moraxella catarrhalis
 50. Francisella spp., Bartonella spp., Afipia spp., Pasteurella spp., Brucella spp.
 51. Skupina HACEK (Haemophilus parainfluenzae,Actinobacillus spp. (Aggregatibacter), Cardiobacterium, Eikenella spp.,Kingella spp.)
 52. Haemophilus spp.
  Bordetella spp.
 53. Campylobacter spp. , Helicobacter spp.
 54. Borrelia spp.
  Leptospira spp.
 55. Treponema spp. a jiné spirochety
 56. Mycoplasma spp. a Ureaplasma spp.
 57. Chlamydia spp., Chlamydophilla spp.
 58. Rickettsia spp., Coxiella spp., Anaplasma (Ehrlichia) spp.
 59. Klasická mykobakteria (Mycobacterium tuberculosis,Mycobacterium leprae) a atypická mykobakteria
 60. Candida spp.
 61. Cryptococcus spp. a jiní (mimo rod Candida) původci kvasinkových infekcí (Saccharomyces spp.,, Malassezia spp., Trichosporon spp.)
 62. Aspergillus spp.
 63. Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.)
 64. Mucorales (Rhizopus spp., Rhizomucor spp., Absidia spp., Mucor spp. aj.)
 65. Dimorfní houby (Histoplasma spp., Blastomyces spp., Penicillium marneffei aj.)
 66. Pneumocystis jirovecii (syn. P. carinii) a mykotické infekce u AIDS pacientů
 67. Viry Herpes simplex a Varicella zoster (a-herpesviry
 68. CMV a ostatní b-herpesviry
 69. EBV a KSHV (γ-herpesviry)
 70. Lidské papillomaviry a polyomaviry
 71. Rotaviry, noroviry a ostatní původci průjmových onemocnění
 72. Orofekálně přenášené viry hepatitid (HAV, HEV)
 73. Sexuálně přenášené viry hepatitid (HBV, HCV, HDV)
 74. Virus HIV
 75. Viry chřipky
 76. Paramyxoviry: Parainfluenza a RS virus
 77. Rhinoviry, koronaviry (rýma) a paramyxoviry
 78. Adenoviry
 79. Enteroviry (Polio a další)
  onemocnění vyvolaná enteroviry
  enterovirové exantémy
 80. Paramyxoviry (Spalničky, Parotitis, Parvo B 19) a parvoviry (Parvo B 19)
  Parotitis
 81. Virus Rubeoly
 82. Arboviry) a encefalitidy
  TBEV komplex
  West Nile virus
 83. Původci hemoragických horeček (hantaviry, arenaviry, filoviry)
  Arbovirózy a arbovirové (hemoragické) horečky (v. Dengue a žluté zimnice, reoviry, bunyaviry)
  (hantaviry, arenaviry, filoviry):v. Dengue a žluté zimnice
 84. Virus vztekliny
 85. Poxviry
 86. Priony
 87. Africké trypanosomy, Trypanosoma cruzi
 88. Leishmania spp.
 89. Entamoeba histolytica a jiné střevní améby
 90. Giardia intestinalis, Balantidium coli a nepatogenní střevní prvoci (Chilomastix mesnili)
 91. Trichomonas vaginalis
 92. Amfizoické améby (Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp., Balamuthia mandrillaris)
 93. Toxoplasma gondii
 94. Malarická plasmodia
 95. Střevní kokcidie
 96. Lidské a zvířecí schistosomy
 97. Jaterní, střevní a plicní motolice
 98. Tasemnice rodů Taenia, Diphyllobothrium, Spirometra
 99. Echinococcus granulosus, E. multilocularis
 100. Strongyloides spp., Ancylostoma spp., Necator spp.
 101. Škrkavky
 102. Filárie
 103. Trichinella spp.
  Trichuris spp.
 104. Roupy, Anisakis spp., Pseudoterranova spp.
 105. Vši, blechy, štěnice a zákožky
  KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE
 106. Základní nástroje a metody ovlivňování správného používání antibiotik v komunitě a nemocnici
 107. Základní farmakodynamické a farmakokinetické parametry antibiotik (MIC, MBC, distribuce MIC v populaci bakterií, hraniční koncentrace antibiotika, maximální koncentrace, maximální dávka, AUC/MIC, T nad MIC, možnosti zvýšení aktivity antibiotika - dávka, interval)
 108. Genetická podstata rezistence na antibiotika(vrozená/přirozená), podmínky pro udržení rezistence v populaci bakterií)
 109. Metody vyšetření citlivosti na antibiotika(principy diskových a dilučních metod, podmínky pro spolehlivost výsledků, limitace, interpretace)
 110. Speciální metody pro vyšetření citlivosti na antibiotika (náročné bakterie, pomalu rostoucí bakterie, anaeroby, typické příklady špatně prokazatelné rezistence)
 111. Rezistence bakterií způsobená produkcí inaktivujících enzymů (beta-laktamová antibiotika, hyperprodukce beta-laktamáz, chromozomální, plazmidové beta-laktamázy, hlavní producenti u klinicky významných bakterií; aminoglykosidy, rozdíly v rezistenci k aminoglykosidům u koků a enterobakterií (sdružená rezistence); interpretace výsledků
  Aminoglykosidy
 112. Rezistence k makrolidům a k linkosamidům (hlavní příčiny rezistence, eflux)
  Linkosamidy
 113. Hlavní mechanizmy rezistence u klinicky významných bakterií k antibiotikům volby (stafylokoky, pneumokoky, streptokoky, hemofily, gonokoky, meningokoky, E. coli, salmonely, klebsielly, pseudomonády)
 114. Zánět a septické stavy
 115. Původci epidemiologicky nejvýznamnějších infekcí autochtonního charakteru
 116. Původci nejvýznamnějších importovaných infekcí a posouzení jejich epidemiologického významu v podmínkách ČR
 117. Původci vysoce nebezpečných nákaz a způsoby prevence jejich šíření
 118. Nejvýznamnější původci nozokomiálních infekcí
 119. Původci infekcí horních cest dýchacích: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 120. Původci infekcí ucha: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 121. Původci infekcí dolních cest dýchacích: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 122. Původci infekcí kůže a měkkých tkání: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 123. Původci infekcí v místě chirurgického výkonu: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 124. Původci infekcí oka: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 125. Původci infekcí CNS: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie.
 126. Původci infekcí močových cest a ledvin: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 127. Původci infekcí pohlavního ústrojí muže: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 128. Původci infekcí pohlavního ústrojí ženy: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 129. Původci infekcí srdce a cév: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 130. Původci infekcí krevního řečiště a septické stavy: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 131. Původci infekcí infekce zažívacího ústrojí: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 132. Původci nitrobřišních infekcí (peritonitidy, nitrobřišní abscesy a empyémy): metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 133. Původci infekcí kostí a kloubů: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 134. Původci zoonotických infekcí: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 135. Původci pohlavně přenosných infekcí: metody průkazu původců onemocnění, vhodné klinické vzorky k průkazu agens, terapie
 136. Mechanizmy účinku antibiotik, význam a příklady baktericidního účinku, možné důsledky úzkého/širokého spektra antibiotika, toxicita.
 137. Základní principy antimikrobní léčby (nezbytné informace pro zahájení léčby, strategie léčby antibiotiky při neznalosti původce)
 138. Léčba antibiotiky (léčba počáteční - volba způsobu a délky podávání, intenzita léčby; léčba cílená - volba způsobu a délky podávání, intenzita léčby), podpůrná opatření (drenáže hnisu, atd.)