Portál:Otázky z kardiologie a angiologie ke státní zkoušce z interny (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z Otázky z kardiologie a angiologie ke státní zkoušce z interny (1. LF UK, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Otázky z kardiologie a angiologie ke státní zkoušce z interny

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Arteriální hypertenze
 2. Sekundární arteriální hypertenze
 3. Zásady léčby arteriální hypertenze – základní třídy antihypertenzív, hlavní vlastnosti
 4. Rizikové faktory aterosklerózy
  Posouzení celkového kardiovaskulárního rizika
 5. Komplexní ovlivnění kardiovaskulárního rizika
  Primární prevence ischemické choroby srdeční
  Sekundární prevence ischemické choroby srdeční
 6. Léčba nikotinismu
 7. Ischemická choroba srdeční – patogeneze, klinické formy
 8. Chronická ischemická choroba srdeční (ICHS)
  Angina pectoris
  Prinzmetalova angina pectoris
  Koronární syndrom X
 9. Léčba chronické ICHS
 10. Nestabilní angina pectoris,
  Akutní infarkt myokardu bez ST elevací
 11. Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi
 12. Léčba akutních koronárních syndromů
 13. Komplikace infarktu myokardu
 14. Mitrální stenóza a
  Mitrální regurgitace
 15. Aortální stenóza a
  Aortální regurgitace
 16. Aneuryzma a
  Disekce aorty
 17. Onemocnění chlopní pravého srdce
 18. Onemocnění perikardu;
  srdeční tamponáda
 19. Myokarditidy
 20. Kardiomyopatie
 21. Infekční endokarditida
 22. Chronické srdeční selhání
 23. Léčba chronického srdečního selhání – viz ot. 22 Chronické srdeční selhání
 24. Akutní srdeční selhání; plicní edém
 25. Bradyarytmie a raménkové blokády
  Blokáda pravého Tawarova raménka,
  Blokáda levého Tawarova raménka
 26. Supraventrikulární arytmie
 27. Komorové arytmie
 28. Fibrilace síní, její komplikace a léčba
 29. Principy léčby arytmií
 30. Oběhová zástava a kardiopulmonální resuscitace
 31. Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace
 32. Šok
 33. Synkopa, kolaps
 34. Plicní embolie
 35. Plicní hypertenze;
  Cor pulmonale
 36. Onemocnění hlubokého žilního systému
  Trombóza hlubokých žil
 37. Léčba a prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie
 38. Onemocnění povrchového žilního systému
 39. Varixy dolních končetnin;
  Chronická žilní insuficience
 40. Akutní formy tepenné ischemie
 41. Ischemická choroba dolních končetin
 42. Léčba ischemické choroby dolních končetin (akutní a chronické formy)
 43. Onemocnění mozkových cév
  Cévní mozkové příhody