Portál:Otázky z klinické genetiky ke státní zkoušce z pediatrie (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z klinické genetiky ke státní zkoušce z pediatrie!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z klinické genetiky ke státní zkoušce z pediatrie

3. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Prevence genetických chorob
  Prekoncepční péče
 2. Genetické poradenství a metody genetického poradenství
 3. Screening a prenatální diagnostika v I. trimestru těhotenství
 4. Screening a prenatální diagnostika v II. trimestru těhotenství
 5. Přehled metod prenatální diagnostiky pro plod invazivních
 6. Přehled metod prenatální diagnostiky pro plod neinvazivních
 7. Postnatální screening
 8. Indikace a metody prenatálního cytogenetického vyšetření
 9. Výskyt a rozdělení genetických chorob
 10. Možnosti terapie genetických chorob
 11. Syndromy spojené s numerickými aberacemi autozomů
 12. Syndromy spojené se strukturními aberacemi autozomů
 13. Syndromy spojené s chromozomálními aberacemi gonozomů
 14. Mikrodeleční syndromy
 15. Autozomálně dominantní choroby s nástupem v dětském věku
 16. Autozomálně recesivní choroby s nástupem v dětském věku
 17. X recesivní choroby s nástupem v dětském věku
 18. Nádorová onemocnění dětského věku
 19. Chromozomální změny při neopláziích
 20. Syndromy chromozomální instability
  Syndrom fragilního X
  Nestabilita repetitivních sekvencí
 21. Dědičná a familiární nádorová onemocnění
 22. Preventivní opatření v rodinách s dědičným výskytem malignit
 23. Multifaktoriální dědičnost,
  diabetes mellitus a
  alergie
 24. Teratogenní faktory a vrozené vývojové vady, rizikové skupiny léčiv
 25. Dědičnost vrozených srdečních vad
 26. Genetika cystické fibrózy
 27. Genetika hypercholesterolemie a aterosklerózy
 28. Vrozené poruchy imunity
 29. Monogenní choroby s postižením kůže
 30. Monogenní choroby s postižením pojiva
  Marfanův syndrom
  Achondroplázie
 31. Monogenní choroby s postižením krvetvorby
 32. Monogenní choroby s postižením hemokoagulace
  Genetika hemofilie
 33. Monogenní choroby s postižením kosterního systému
 34. Monogenní choroby s postižením nervového systému
  Neurofibromatóza
 35. Monogenní choroby s postižením svalů
  Duchennovaa
  Beckerova svalová dystrofie
 36. Dědičné metabolické poruchy
 37. Monogenní choroby s postižením lysozomů
 38. Monogenní hormonální poruchy
  Kongenitální adrenální hyperplázie
 39. Genetické příčiny mentální retardace
 40. Imprinting genů a syndromy s ním spojené