Portál:Otázky z medicínského práva ke státní zkoušce z veřejného zdravotnictví a medicínského práva (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z medicínského práva ke státní zkoušce z veřejného zdravotnictví a medicínského práva!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z medicínského práva ke státní zkoušce z veřejného zdravotnictví a medicínského práva

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah


Medicínské právo

 1. Vztah lékař – pacient, historický vývoj, Úmluva o právech a biomedicíně
 2. Právní systémy, hierarchie právních předpisů ve zdravotnictví, vymezení
 3. Náležitá odborná úroveň (lex artis), vymezení, návaznost
 4. Poučení pacienta při přijetí do péče, rozsah, zástupný souhlas
 5. Poučení pacienta, právo na informace, náležitosti, rozsah
  Terapeutické privilegium
 6. Odmítnutí zdravotních služeb pacientem (reverz), forma, náležitosti
 7. Dříve vyslovené přání, podmínky, závaznost
 8. Odmítnutí přijetí pacienta, podmínky
  Ukončení péče o pacienta, podmínky
 9. Hospitalizace a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu, detenční řízení
 10. Omezovací prostředky ve zdravotnictví, podmínky použití, práva zadrženého
 11. Poskytování zdravotních služeb osobám nezletilým, souhlas zákonných zástupců
 12. Poskytování zdravotních služeb osobám s omezenou svéprávností, souhlas opatrovníka
 13. Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví, rozsah, sdělování informací se souhlasem pacienta
 14. Poskytování informací ve zdravotnictví bez souhlasu pacienta, podmínky, rozsah
 15. Vedení zdravotnické dokumentace, forma, zásady pro uchování a vyřazování
 16. Nahlížení do zdravotnické dokumentace, podmínky, omezení informací
 17. Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, druhy, obecné předpoklady
 18. Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví, náhrada škody a nemajetkové újmy na zdraví
 19. Trestní odpovědnost lékaře, podmínky vzniku, trestné činy ve zdravotnictví
 20. Disciplinární odpovědnost lékaře, charakteristika, sankce
 21. Stížnosti ve zdravotnictví, nezávislý odborník a nezávislá odborná komise
 22. Darování, odběry a transplantace tkání a orgánů inter vivos, základní podmínky a principy
 23. Darování, odběry a transplantace tkání a orgánů ex mortuo, základní podmínky a principy
 24. Umělé přerušení těhotenství, základní podmínky, právní aspekty
 25. Asistovaná reprodukce, podmínky výkonu, právní aspekty
 26. Zásahy do reprodukčních orgánů (sterilizace, kastrace, změna pohlaví), základní principy
 27. Výzkum ve zdravotnictví, podmínky, druhy, etická komise
 28. Nakládání s částmi lidského těla, úkony na těla zemřelého, postup při úmrtí
 29. Pitvy, druhy, výjimky a předání lidského těla k pohřbení
 30. Povinnosti pacientů, specifická a dílčí práva, možnosti omezení