Portál:Praktika z fyziologie (1. LF UK, VL)

From WikiSkripta

SinusRhythmLabels.svg     Praktika z fyziologie (1. LF UK, VL)

Zimní semestr
Letní semestr
Další články
Externí odkazy
Doporučená literatura
  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.
  • GANONG, William F, et al. Přehled lékařské fysiologie. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1995. 681 s. ISBN 90-85787-36-9.
  • LANGMEIER, Miloš, et al. Základy lékařské fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2009. 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.
  • KITTNAR, Otomar a Mikuláš MLČEK. Atlas fyziologických regulací :  329 schémat. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2722-6.
  • KITTNAR, Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vydání. Praha : Grada, 0000. 0 s. ISBN 80-247-0630-X.