Portál diskuse:Histologie

Z WikiSkript

Milí přátelé histologie,

připadá mi zbytečné, aby vznikalo paralelně několik různých atlasů histologických preparátů a více verzí článků pro jednotlivé preparáty. V současné době vím o následujících sbírkách:

Navrhuji několik úprav:

  • na těchto jednotlivých portálech ponechat galerie obrázků jako přehled k přípravě na zkoušku (modul také změnit na portál?)
  • jednotlivé články o preparátech určitého orgánu/tkáně sjednotit pro všechny fakulty, tzn. ponechat článek "orgán (preparát)" vložit do něj všechny fotografie ze všech fakult
  • neverzovat preparáty podle jednotlivých barvení - dochází ke zbytečnému tříštění či opakování informací
  • sjednotit verzování (histologický preparát x preparát)
  • špatným příkladem budiž: Svalová artérie (histologický preparát, WRF) x Svalová artérie (histologický preparát, HE) x Arterie svalová (preparát)

Co si o tom myslíte vy?

S pozdravem, --Logo 8g05.png Valtameri -- redakce WikiSkript 21. 7. 2012, 18:04 (CEST)