Průvodce:Interna - pneumologie 2 (1. LF UK)

Z WikiSkript

Interna - pneumologie 2
B03012
Garant prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Kredity 1
Web Pneumologická klinika .LF UK v Praze
SIS Informace v SISu
Počet hodin 25
Způsob výuky přednášky, stáže